Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is het platform klimaatadaptatie voor Noord-Brabant?

Het platform biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers om de provincie klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Wat is het verschil met het landelijke Kennisportaal Klimaadaptatie?

Het platform klimaatadaptatie Noord-Brabant biedt informatie aan die toegespitst is op de provincie Brabant. Zo zijn de de klimaatdreigingen vanuit het landelijke portaal naar meer specifieke ‘klimaatopgaven’ vertaald voor de provincie. Ook is er in de sectoren zoveel mogelijk rekening gehouden met het karakter van de sectoren in de provincie. 

Wie zijn de initiatiefnemers van dit platform?

Het platform is in 2017 ontwikkeld door Stichting CAS (Climate Adaptation Services), in opdracht van de provincie Noord-Brabant. 

Waar kan ik terecht met mijn vraag over klimaatadaptatie in Noord-Brabant?

U kunt het contactformulier gebruiken voor uw vragen over klimaatadaptatie in Noord-Brabant.

Hoe kan ik het Brabants Kennisportaal het beste gebruiken?

Het platform is modulair opgebouwd, dit wil zeggen dat er geen specifieke volgorde of hiërarchie is met betrekking tot de verschillende onderwerpen die u kunt raadplegen. Als u wilt weten wat de klimaatopgaven voor Brabant inhouden en hoe klimaatverandering specifieke sectoren beïnvloedt kunt u terecht bij de betreffende tabs. Wanneer u concreet aan de slag wilt of op zoek bent naar inspiratie kunt u de hulpmiddelen en voorbeelden tab raadplegen. En als u zich eerst eens wilt oriënteren kunt u beginnen bij de tab ‘waar begin ik’. Op deze manier kunt u, afhankelijk van de vraag/behoefte, rondkijken en doorklikken op het portaal. Bovendien zijn er vaak links aangegeven die logisch verwijzen naar andere onderdelen op de website.

Nieuws en agenda

Hoe wordt er bepaald welk nieuws/agenda-item er op dit platform komt?

Er is een redactie aangesteld om de nieuwsvoorziening van dit platform te verzorgen. De redactie bepaalt of nieuwsberichten relevant en actueel zijn om op het platform te publiceren. Heeft u suggesties voor een nieuwsbericht? Laat ons dit weten via het contactformulier.

Mag ik een nieuwsbericht overnemen van deze website?

Nieuwsberichten mogen worden overgenomen mits wordt verwezen naar dit platform als bron van het bericht.

Wat is het verschil tussen nieuwsberichten en klimaatkrantberichten?

Nieuwsberichten beschrijven actualiteiten rondom klimaatadaptatie in Noord-Brabant. Klimaatkrantberichten laten zien waar in de provincie de effecten van klimaatverandering al worden ondervonden. De klimaatkrantberichten verwijzen naar een externe nieuwspagina met het volledige bericht. 

Sectoren

Waarom is gekozen voor de 9 sectoren op deze website?

De indeling van de 9 sectoren op dit platform sluit aan bij de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS)

Waar komt de informatie over deze sectoren vandaan?

De informatie over de sectoren komt uit de wetenschappelijke literatuur. Per sector wordt aangegeven welke bronnen zijn gebruikt voor de betreffende informatie.

Ik heb een aanvullende vraag over een sector, waar kan ik terecht?

Voor aanvullende vragen over de sectoren kunt u contact opnemen via het contactformulier

Hulpmiddelen

Ik heb een interessant hulpmiddel voor klimaatadaptatie. Hoe kan ik dit hulpmiddel toevoegen aan het overzicht?

Voor het toevoegen van een hulpmiddel aan het overzicht op dit platform kunt u contact opnemen via het contactformulier. De webredactie zorgt er dan voor dat het hulpmiddel, mits relevant, in het overzicht van hulpmiddelen komt.

Jouw project op de voorbeeldenkaart

Welke voorbeelden worden op dit platform ontsloten?

Via de voorbeeldenkaart worden er stresstesten, adaptatieplannen, uitgevoerde maatregelen en samenwerkingsverbanden ontsloten. 

Hoe zet ik een voorbeeld van klimaatadaptatie op de kaart?

Heeft u zelf een voorbeeld van klimaatadaptatie? Laat het ons weten via het contactformulier. We zorgen er dan samen voor dat het voorbeeld een plaatsje krijgt op de voorbeeldenkaart.

Sluiten