De vraagtekens (en aanbevelingen) bij klimaatadaptatie door het Klimaatadaptatie Adviesteam

Hulpmiddelen Overzicht

De vraagtekens (en aanbevelingen) bij klimaatadaptatie door het Klimaatadaptatie Adviesteam

de_vraagtekens_en_aanbevelingen_bij_klimaatadaptatie.jpg

De effecten van klimaatverandering worden steeds vaker zichtbaar: stad en regio kampen met wateroverlast en hittestress. De urgentie van een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van de leefomgeving is dus hoog. Daarom is er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een Klimaatadaptatie Adviesteam gestart. Dit team – een consortium van adviesbureaus, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties – heeft negen maanden lang tien regio’s begeleid in de praktische stappen naar klimaatadaptatie.

De bevindingen en aanbevelingen die dat traject heeft opgeleverd, heeft het Klimaatadaptatie Adviesteam naar buiten gebracht in de vorm van een essay. Het essay kan andere regio’s helpen met het versnellen van hun eigen proces richting klimaatadaptatie.

Thema
Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Handboek
Gratis beschikbaar
Sluiten