2e Regiobijeenkomst Klimaatadaptatie Noordoost Brabant

30 okt

Hoe gaan we om met de steeds warmere zomers? Hoe verbinden we klimaataanpassing met de energietransitie? Waar staan we met onze regionale projecten ‘Verdiepingsslag stresstesten en dialogen’, ‘Robuuste beekdallandschappen’, ‘Klimaatbewustzijn’ en ‘Klimaatadaptieve bedrijventerreinen’? Hoe kunnen we inwoners en ondernemers in de regio helpen?

Deze en andere vragen op gebied van klimaatverandering komen aan bod tijdens de 2e Regiobijeenkomst over klimaatadaptatie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor collega’s van gemeenten, waterschappen, provincie en gebiedspartners uit Noordoost-Brabant die werkzaam zijn op gebied van klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening. Er zullen vooral praktijkervaringen met elkaar worden gedeeld om van elkaar te leren.

Datum: 30 oktober 2019
Tijdstip: 9.30 – 13.00 uur
Locatie: Regio Noordoost Brabant, Onderwijsboulevard 225 in ’s-Hertogenbosch

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je op de website van de regio Noordoost-Brabant.

« Terug

Sluiten