Webinarreeks Robuuste watersystemen | 5. Bodemdaling en grondwaterstand

09 mrt

Datum

9 maart

Tijd

10:00 – 11:00 uur

Locatie

Online

Doelgroep

De webinarreeks is voor alle beleidsmakers en professionals die zich met waterbeheer bezighouden.

Omschrijving

Het klimaat verandert. Klimaatbestendige en robuuste watersystemen worden steeds urgenter, met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat je alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen kunt bieden. Daarom zijn we vanaf 12 januari gestart met een tiendelige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Een Witteveen+Bos'er verzorgt telkens een webinar samen met een partner, klant of concullega. Iedere twee weken lichten we een ander thema uit.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Tegelijkertijd daalt de bodem in grote delen van Nederland door droogte nog sneller. De bodemdaling heeft effect op de agrarische sector, onze waterveiligheid en op het beheer en onderhoud van de bebouwde omgeving. Bodemdaling is dus een acuut en integraal probleem dat om samenwerking vraagt van regionale en nationale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In dit vijfde webinar op 9 maart gaan Matthias Hoendermis en Ingrid van den Brink onder andere in op de volgende vragen: hoe ontstaat bodemdaling en wat zijn de gevolgen voor het watersysteem en het klimaat? Hoe ga je om met bodemdaling? En hoe kan je per gebied een weloverwogen keuze maken?

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor één of meer webinars? Dat kan met dit aanmeldformulier. Deelname is gratis.

« Terug

Sluiten