Webinarreeks Robuuste watersystemen | 6. Wateroverlast

23 mrt

Datum

23 maart

Tijd

10:00 – 11:00 uur

Locatie

Online

Doelgroep

De webinarreeks is voor alle beleidsmakers en professionals die zich met waterbeheer bezighouden.

Omschrijving

Het klimaat verandert. Klimaatbestendige en robuuste watersystemen worden steeds urgenter, met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat je alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen kunt bieden. Daarom zijn we vanaf 12 januari gestart met een tiendelige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Een Witteveen+Bos'er verzorgt telkens een webinar samen met een partner, klant of concullega. Iedere twee weken lichten we een ander thema uit.

Wateroverlast in bebouwd en landelijk gebied: wat is de huidige stand van zaken? Wat komt er door klimaatverandering op ons af? En hoe speelt het beleid daarop in? In dit zesde webinar op 23 maart gaat Jaap Klein in op deze vragen aan de hand van een casus. Daarbij laat hij de samenhang met andere thema’s aan bod komen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor één of meer webinars? Dat kan met dit aanmeldformulier. Deelname is gratis.

« Terug

Sluiten