Webinarreeks Robuuste watersystemen | 8. Waterkwaliteit

20 apr

Datum

20 april

Tijd

10:00 – 11:00 uur

Locatie

Online

Doelgroep

De webinarreeks is voor alle beleidsmakers en professionals die zich met waterbeheer bezighouden.

Omschrijving

Het klimaat verandert. Klimaatbestendige en robuuste watersystemen worden steeds urgenter, met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat je alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen kunt bieden. Daarom zijn we vanaf 12 januari gestart met een tiendelige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Een Witteveen+Bos'er verzorgt telkens een webinar samen met een partner, klant of concullega. Iedere twee weken lichten we een ander thema uit.

Klimaatverandering heeft niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin effect: vissen sterven als gevolg van droogval of zuurstofloosheid, zwemmen in de natuur wordt steeds lastiger door algen en kroos, drinkwaterbedrijven krijgen steeds vaker te maken met hoge concentraties van stoffen en bewoners klagen steeds meer over stankoverlast. Is daar niets aan te doen? In dit achtste webinar op 20 april duikt Marloes van der Kamp in de wondere wereld van de waterkwaliteit. Met een systeemanalytische bril op pakt ze het vraagstuk bij de kop en biedt ze handvatten voor klimaatadaptatie en mitigatie. Hierbij kijkt ze over de grenzen van het vakgebied en legt ze links met de bodem en waterkwantiteit.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor één of meer webinars? Dat kan met dit aanmeldformulier. Deelname is gratis.

« Terug

Sluiten