Webinarreeks Robuuste watersystemen | 9. Circulariteit

04 mei

Datum

4 mei

Tijd

10:00 – 11:00 uur

Locatie

Online

Doelgroep

De webinarreeks is voor alle beleidsmakers en professionals die zich met waterbeheer bezighouden.

Omschrijving

Het klimaat verandert. Klimaatbestendige en robuuste watersystemen worden steeds urgenter, met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat je alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen kunt bieden. Daarom zijn we vanaf 12 januari gestart met een tiendelige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Een Witteveen+Bos'er verzorgt telkens een webinar samen met een partner, klant of concullega. Iedere twee weken lichten we een ander thema uit.

Om droogte en verzilting te voorkomen zou je op veel plekken effluent kunnen gebruiken als zoetwaterbron. Effluent is afvalwater dat door rioolwaterzuiveringsinstallaties is gezuiverd. Omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties effluent steeds beter zuiveren, is het water dat hierbij ontstaat van veel hogere kwaliteit. En dat biedt mogelijkheden. In dit negende webinar gaat Arjen van Nieuwenhuijzen in op de waarde van circulaire ketensluiting van robuuste watersystemen. Met twee gastsprekers laat hij de kansen en uitdagingen zien voor watercirculariteit en bespreekt hij de waarde en haalbaarheid van waterketensluiting.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor één of meer webinars? Dat kan met dit aanmeldformulier. Deelname is gratis.

« Terug

Sluiten