Sectoren

Klimaatverandering heeft gevolgen voor alle sectoren in de provincie. Hieronder worden negen sectoren getoond, de indeling in deze verschillende sectoren sluit aan bij de Nationale Klimaatadaptatie Strategie.

Per sector wordt ingegaan op de klimaateffecten die een rol (gaan) spelen in Brabant, waar mogelijk wordt dat aangevuld met informatie over de kwetsbaarheid voor deze klimaateffecten. Daarnaast wordt per sector een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Water en Ruimte

Natuur

Landbouw

Gezondheid

Recreatie toerisme

Infrastructuur

Energie

ICT en telecom

Veiligheid

Sluiten