Case Geestenberg in Eindhoven

De wijk Geestenberg is een typische jaren ’80 bloemkoolwijk met veel verharding. Om te zorgen dat bij (steeds vaker voorkomende) hevige neerslag de kans op overlast klein is, is ontharding nodig. De bewoners gebruiken de wijk op een eigen wijze, de typerende inrichting van de wijk met veel hofjes en steegjes. Soms is publieke ruimte in bezit genomen, bijvoorbeeld door er een picknickset te plaatsen.

Met die betrokkenheid wilden designer Wouter Corvers en gemeentelijk projectleider Rosalie Franssen verder. Ze maakten een inventarisatie van het gebruik van de openbare ruimte en de eigen buitenruimte in het gebied. Wat valt op? Welk “oneigenlijk” gebruik zien we? Welke energie zit er? Welke klimaatadaptieve maatregelen zouden kunnen aansluiten bij die energie?

Deze wijk is in een keer gebouwd in de jaren ’70 en hij loopt scheef. De bewoners die hinder ondervinden van wateroverlast kan je overtuigen dat dingen moeten veranderen, maar de echte veranderingen moeten plaatsvinden bij de mensen die geen overlast ondervinden. Het is de uitdaging om de bewoners te laten merken dat ze samen in één systeem wonen. Daarom ontwikkelde designer Wouter vanuit het frame 'Omdat het leuk is!' het prototype 'Stroomrichting'. Lees na de foto alles!

Frame: Omdat het leuk is! 

Overheden hebben veel kennis en kunde als het aankomt op klimaatadaptatie. Maar lang niet altijd weten we mensen daarmee te raken. Tijdens het vooronderzoek ontdekten we bijvoorbeeld in gesprek met de scouting dat een gesprek over klimaatverandering en -adaptatie stroef kan verlopen. Het is te abstract, te ver-van-het-bed en te weinig tastbaar. Maar toen we aan de scouts vroegen welke vaardigheden een scout moet hebben om een badge over klimaatuitdagingen te verdienen, werden in no-time tien vaardigheden bedacht, variërend van vlotten bouwen tot branden blussen. Het verdienen van een badge is iets dat leden van de scouting leuk vinden en daar blijken we bij aan te kunnen sluiten. Dit - aansluiten op de drive en hobby van mensen - is ook in deze case geprobeerd.

Prototype Stroomrichting - Waterstromen in beeld brengen en sturen naar mooie plekken in de wijk.

Nederland is vlak, maar niet waterpas. In elke tuin, op elk plein en in elke straat stroomt water naar het laagste punt. Vaak is dat lastig, en soms zelfs erg en treedt er schade op. Pas als je er flink last van hebt, kom je in actie. Met Stroomrichting kun je waterstromen ‘op het droge’ zichtbaar maken. Met een speciale waterpas en stoepkrijt. Leuk om te doen, ook voor kinderen. Daarna kun je gaan spelen, waterstromen sturen naar plekken waar je het hebben wil. Daar kun je mooie waterplekken maken. Hoe hoger op de helling je het water vasthoudt, hoe meer je jouw buren op de lage plekken helpt om droge voeten te houden.

Prototype: Fortnite - Spelenderwijs oplossingen creëren voor extreme weersomstandigheden.

Om meer kinderen naar buiten te brengen, gaan wij de online game Fortnite buiten spelen. De wijk Geestenberg in Eindhoven leent zich hier perfect voor. Door in de wijk een spel te spelen, ervaart men hem anders. Spelenderwijs onderzoeken we wat er zou kunnen veranderen, zodat de wijk beter is voorbeid op extreem weer.

Door middel van spelregels kom je erachter hoe je op bepaalde plekken of in bepaalde situaties handig gebruik kunt maken van hoogteverschillen of van water. Tijdens het spel gebruiken spelers bijvoorbeeld stoepkrijt of fotografie om te laten zien hoe zij zouden omgaan met extreem weer.

Prototype: De Grazende Auto's - Laat je auto zijn eigen groene parkeerplaats onderhouden.

De mens is gek op zijn auto. Maar de auto vereist verharde buitenruimte en dat is nou net niet handig als je te maken hebt met hevige neerslag. Het water kan dan niet weg en loopt in kelders en keukens. Liever zou je verharding dus inruilen voor groen dat water doorlaat.

Maar geparkeerde auto’s maken het beheer van groene bestrating moeilijk. Daarom ontwikkelden wij de grazende auto’s. Door groene verharding aan te leggen die onderhouden wordt door de auto’s zelf. Door er overheen te rijden wordt het groen gesnoeid. En waar de auto zelf niet snoeit, kan de bestuurder bijspringen. Auto’s worden zo grazende kuddedieren.

Om mensen te verleiden hun auto te veranderen in een grazende auto, introduceren we de beleefdheidsregel “beheren is parkeren”. Help je je auto grazen, dan gunnen je buren je de plek die je beheert.

Sluiten