Proclaimer

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doen er alles aan deze actueel en juist te houden.

Uw privacy

De provincie behandelt alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en gebruiken persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een vraag). Informatie over bezoeken aan onze website wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren.

Auteursrechten

Alle informatie die via www.klimaatadaptatiebrabant.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken en logo’s van provincie en andere partijen, en fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Gerelateerde internetsites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de provincie Noord-Brabant. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door provincie. Zij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik informatie website

U mag de tabellen, grafieken  en kaarten zonder kosten overnemen. Bronvermelding overnemen van de betreffende tabel, grafiek of kaart is verplicht. Materiaal mag bewerkt worden voor eigen toepassingen mits u dit duidelijk vermeldt in de toelichting en/of bronvermelding.

Informatie incorrect? Graag uw reactie!

Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt deze achterlaten via de knop contact.

Dienstverleningsnormen

De behandeling van informatieverzoeken  die bij ons binnenkomen vindt plaats conform de dienstverleningsnormenvan de provincie Noord-Brabant.

Sluiten