Nieuws

Zuid-Nederland bereidt zich voor op veranderend klimaat

Strategie klimaatadaptatie zuid Nederland.pngdonderdag 08 april 2021 Overheden en andere partijen in Noord-Brabant en Limburg werken samen aan het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Ze delen kennis en ervaringen om zich voor te bereiden op de ... lees verder

Kennisprogramma Lumbricus zoekt natuurlijke oplossingen voor klimaatrobuust landschap

sippakorn-yamkasikorn-Lumbricus.jpgwoensdag 07 april 2021 Natuur en landbouw op hogere zandgronden lijden onder droogte en wateroverlast. Door klimaatverandering komen droge en zeer natte perioden steeds vaker voor. Daarom werkten kennisinstellingen en ... lees verder

Impulsregeling klimaatadaptatie

infographic-ImpulsregelingKlimaatadaptatie@4x.pngvrijdag 02 april 2021 Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via deze regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk ... lees verder

Belastingvoordeel voor groene daken en gevels

SG_Stockfoto-klimaatadaptatie-120.jpgwoensdag 31 maart 2021 Ondernemers kunnen met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en milieuvriendelijke maatregelen. Dat kan via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving ... lees verder

Wat betekent klimaatverandering voor de watervraag in stedelijk gebied?

Input-Illustratie-15-12-2020.jpgmaandag 29 maart 2021 Klimaatverandering heeft invloed op de watervraag in stedelijk gebied. Hogere temperaturen leiden tot extra verdamping via groen en open water. Bij langere droge periodes wordt dit water niet ... lees verder

Wie is verantwoordelijk voor de risico’s van weersextremen?

Verantwoordelijkheden bij risico's van extreem weer in een veranderend klimaat.pngvrijdag 19 maart 2021 De kans op schade door extreem weer neemt door klimaatverandering toe. Maar wie is er verantwoordelijk voor de risico’s? Hoe is deze verantwoordelijkheid verdeeld tussen individuele eigenaren, de ... lees verder

Trainingen Klimaatadaptatie gaan van start

business-1868015_1280.jpgdonderdag 18 maart 2021 Vanaf het voorjaar 2021 biedt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie verschillende kennisproducten aan via de Leeromgeving Klimaatadaptatie. In maart en april gaan via deze omgeving de volgende ... lees verder

Europese Commissie komt met nieuwe klimaatadaptatiestrategie

flag-eu.jpgvrijdag 12 maart 2021 De Europese Commissie heeft op 24 februari een nieuwe klimaatadaptatiestrategie gepubliceerd. Deze strategie geeft richting aan het doel van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal én ... lees verder

Inzet van erfgoed biedt kansen voor klimaatadaptatie

Erfgoed.JPGdonderdag 11 maart 2021 Droogte en wateroverlast heeft vaak ingrijpende gevolgen voor monumenten en historische landschappen. Maar cultureel erfgoed kan ook ingezet worden om effecten van klimaatverandering juist tegen ... lees verder

Provincie en waterschappen werken samen aan natuur- en wateropgaven in Brabant

Koepelovereenkomst groenblauwe opgave.jpgdonderdag 04 maart 2021 Woensdag 3 maart ondertekenden de provincie Noord-Brabant en de 4 Brabantse waterschappen - Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland - de Koepelovereenkomst Groenblauwe opgaven ... lees verder

De vijfde StraaDkrant gaat over de toekomst van de ondergrond

Straadkrant5.pngvrijdag 26 februari 2021 De vijfde editie van de StraaDkrant is verschenen: Onder de straaD. Dit keer gaat de StraaDkrant over de ruimte onder de grond. De ondergrond vormt de basis voor alles wat er bovengronds gebeurt. ... lees verder

Provinciale stresstest: “Continu proces van scherp krijgen wat de grootste risico’s zijn”

Klimaatstresstest.pngdonderdag 25 februari 2021 In een klimaatstresstest worden de kwetsbaarheden door de effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. Alle overheden van Nederland moeten voor 2021 zo’n test uitvoeren; niet alleen ... lees verder

Hoe helpt Van Gogh ons bij klimaatadaptatie?

Van Gogh Nationaal Park Brabant.pngwoensdag 24 februari 2021 Gemeenten, waterschappen en de provincie werken in Noord-Brabant samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven om een nieuw Nationaal Park op te richten. Dit park wordt vernoemd naar ... lees verder

Doe mee met het NK Tegelwippen

NK tegelwippen.jpgdinsdag 16 februari 2021 Wie haalt in 2021 de meeste tegels uit de stad en vervangt ze door groen? Vorig jaar won de gemeente Rotterdam het NK Tegelwippen. In een strijd tegen Amsterdam sleepte Rotterdam de Gouden Tegel ... lees verder

Klimaatadaptatie in Het Groene Woud: veertien projecten van start

20201107_113240_resized_1.jpgvrijdag 12 februari 2021 Veertien initiatieven om Het Groene Woud klimaatbestendig te maken, ontvingen een voucher van maximaal 9000 euro om de plannen voor klimaatadaptatie ten uitvoer te brengen. De projecten lopen ... lees verder

Idee voor onderzoek? Meld je aan!

pexels-akil-mazumder-1072824 (1).jpgdonderdag 11 februari 2021 Heb jij een vernieuwend idee voor onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zoekt professionals en onderzoekers die werkzaam ... lees verder

Hoe pakken gemeenten klimaatadaptatie aan?

Afbeelding voorblad.jpgwoensdag 10 februari 2021 De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Zo hebben bijna alle gemeenten een klimaatstresstest uitgevoerd en hebben verschillende gemeenten hun ... lees verder

Nieuw programma voor water en bodem in de maak

Nieuw programma water en bodem in de maak.pngmaandag 01 februari 2021 Provincie Noord-Brabant werkt aan een Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP). Het programma is de opvolger voor alle watergerelateerde aspecten van het Provinciaal Milieu en Waterplan.... lees verder

Eerste internationale Climate Adaptation Summit

50874251312_c7e583ae0a_k.jpgwoensdag 27 januari 2021 Op de eerste klimaatadaptatietop laten vele internationale prominenten weten dat klimaatadaptatie cruciaal is voor een leefbare wereld en voor een sterkere economie. Het is voor het eerst dat op ... lees verder

Hoe kunnen we de sociale woningbouw vergroenen?

Afbeelding.pngdinsdag 19 januari 2021 In het project ‘Prettig Groen Wonen’ onderzoekt Wageningen Environmental Research samen met een aantal organisaties hoe je de openbare ruimte rondom sociale woningbouw zou moeten en kunnen ... lees verder

Nieuw dossier over Vitaal en Kwetsbaar op het Kennisportaal Klimaatadaptatie

hoogspanningsmast.jpgmaandag 18 januari 2021 Overstromingen en extreem weer kunnen zo veel schade veroorzaken dat het de samenleving ontwricht. Stel bijvoorbeeld dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt: dan hebben ... lees verder

KNMI ontwikkelt dashboard om klimaatverandering nog beter te monitoren

Grafiek.pngwoensdag 16 december 2020 Sinds een paar dagen vind je op de website van het KNMI het Klimaatdashboard. Hiermee kan het KNMI het veranderende klimaat nog beter monitoren. Wat laat dit dashboard allemaal zien? Voorlopig ... lees verder

Stresstesten in Brabant: de resultaten

Regen straat auto (1).jpgvrijdag 11 december 2020 Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Daarin is afgesproken dat Nederland klimaatbestendig moet zijn in 2050. ... lees verder

Concrete richtlijnen voor een hittebestendige stad

Hitte richtlijnen.pngdonderdag 10 december 2020 Hoe zorg je ervoor dat je gemeente hittebestendig is? Het onderzoek De Hittebestendige Stad heeft drie richtlijnen opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken om de openbare ruimte hittebestendig in ... lees verder

Er liggen veel kansen om corporatiewoningen klimaatbestendig te renoveren

Verduurzaming corporatiewoningen.pngwoensdag 09 december 2020 Bij renovaties en bouwprojecten besteden woningcorporaties al veel aandacht aan energiebesparing. Het zou mooi zijn als ze daarnaast ook klimaatadaptatie en circulariteit steeds meer gaan ... lees verder

Impulsregeling klimaatadaptatie is gepubliceerd

IMG-20190619-WA0033.jpgmaandag 09 november 2020 Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk ... lees verder

Oude watermolens maken Brabants landschap klimaatbestendig

Brabantse watermolens.pngvrijdag 06 november 2020 Drie historische watermolens in Nuenen, Spoordonk en Valkenswaard gaan de gevolgen van klimaatverandering helpen beperken. Het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ ... lees verder

Inwoners dragen graag bij aan schoon en voldoende water

groen-woonstraatje-in-amersfoort-spoorstraat_48474996662_o.jpgzaterdag 31 oktober 2020 Drie op de vier inwoners van Midden- en West-Brabant vinden dat ze zelf iets moeten doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen. En iets meer dan de helft doet dat ook al. Dat blijkt uit een... lees verder

Water leeft in Eindhoven!

Embassy of water.jpgdinsdag 20 oktober 2020 Klimaatverandering vraagt om een andere omgang met water: water vertragen, verzorgen en infiltreren wordt de norm. Deze week is het de Dutch Design Week, waarin de Embassy of Water het fenomeen ... lees verder

Bewoners hebben ’s zomers grote invloed op de temperatuur in hun woning

Woning hitteproef 2019 afbeelding.pngdonderdag 15 oktober 2020 In de zomer kunnen veel bestaande woningen zo warm worden dat mensen er last van krijgen. Toch is er weinig bekend over de behoefte van mensen om hun woningen tijdens warme periodes te koelen. ... lees verder

Onderzoeksproject ‘Verwachting extreme neerslag’ gaat pilotfase in

image (9).pngmaandag 05 oktober 2020 Door klimaatverandering komt extreme neerslag steeds vaker voor. Extreme buien veroorzaken plaatselijk veel overlast en zorgen voor grote schade waarvoor mensen vaak niet verzekerd zijn. Daarom ... lees verder

Klimaateffectatlas komende jaren vernieuwd

KEA.pngwoensdag 16 september 2020 De Klimaateffectatlas wordt de komende jaren vernieuwd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor opdracht gegeven aan Stichting CAS. Er komt een nieuwe website en de kaarten ... lees verder

Er is een nieuw bollenschema voor de sector infrastructuur

Bollenschema infrastructuur.pngdinsdag 15 september 2020 De Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) heeft voor verschillende sectoren bollenschema’s ontwikkeld. Deze bollenschema’s geven een visuele samenvatting van de effecten en gevolgen van ... lees verder

Meer hagelschade door klimaatverandering

hail-379270_1920.jpgmaandag 14 september 2020 Op 23 juni 2016 zorgde een hagelbui in het zuiden van Nederland voor zeshonderd miljoen euro aan schade. Dat heeft tot meer bewustzijn geleid over het risico van hagelbuien. Afgelopen jaar heeft ... lees verder

Droogte brengt schade toe aan de hogere zandgronden

droogte schade zandgronden.jpgvrijdag 14 augustus 2020 2018 en 2019 zijn droge jaren geweest in Nederland. Dat heeft gevolgen gehad voor de hogere zandgronden in Noord-Brabant en het oosten van Nederland. Om de gevolgen voor deze gebieden in beeld te ... lees verder

Beekdal Warmbeek-Tongelreep toekomstbestendig

Tongelreep.jpgwoensdag 12 augustus 2020 13 partijen gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep voor de toekomst weerbaarder en veerkrachtiger tegen klimaatverandering te maken. Gemeenten, provincies en waterbeheerders uit... lees verder

Gemeenten steeds vaker aan de slag met hittestress

artikel-data-analyse-hitte-en-sterfte.jpgvrijdag 07 augustus 2020 Door klimaatverandering worden zomers warmer, wat steeds vaker leidt tot problemen zoals hittestress. Dit veroorzaakt gezondheidsproblemen, vooral bij kwetsbare groepen. Mensen kunnen er zelfs aan... lees verder

Animatiefilm toont vier ideeën om droogteproblemen aan te pakken

Animatiefilm hoog en droog.pngdonderdag 06 augustus 2020 In Nederland krijgen we door klimaatverandering vaker te maken met droogte. Mensen zijn zich hier de laatste jaren ook iets bewuster van geworden, bijvoorbeeld door sproeiverboden en oproepen om ... lees verder

Moeilijke klimaatwoorden? Gebruik de woordenlijst klimaatadaptatie in duidelijke taal!

Afbeelding.pngwoensdag 05 augustus 2020 Ontharden, sponswerking en infiltratie. Ben je een klimaatadaptatieprofessional? Dan weet je vast wat deze woorden betekenen. Maar voor veel mensen zijn dat moeilijke woorden. Het ... lees verder

Wethouder Mario Jacobs opent eerste Groene Klimaatpleinen

Mario Jacobs knipt groen lint naar Groen Klimaatplein bij Natuurlijk Tilburg..JPGmaandag 20 juli 2020 Een landelijk initiatief start met twee pilots in Tilburg. De Groene Klimaatpleinen zijn een samenwerking tussen de gemeente Tilburg, Interpolis, De Haan Group, Tuinbranche Nederland, Natuurlijk ... lees verder

Klimaatadaptatie in Brabant en Limburg: een nieuw normaal bij een veranderend klimaat

2.jpgdinsdag 14 juli 2020 Als gevolg van klimaatverandering wordt het weer extremer: we krijgen vaker te maken met hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen. De effecten hiervan zijn omvangrijk en raken bewoners, ... lees verder

Fors meer groen in Tilburgse binnenstad tegen hitte

Tilburg vergroent_foto LA_Mark Adriane (1).jpegwoensdag 01 juli 2020 De Tilburgse binnenstad was in de zomer van 2019 de heetste plek in Europa. In vergelijking met de rest van de stad, heeft het centrum te weinig bomen. De gemeente kiest onder andere voor meer ... lees verder

StraatNL: hoe bewoners en overheid zich samen voorbereiden op extreem weer

StraatNL.pngwoensdag 24 juni 2020 We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Hitte en droogte wisselen elkaar af met hevige neerslag. Dit leidt tot ongemak en schade en soms ook tot gezondheidsproblemen. Aanpassen aan dit ... lees verder

Hoe koppel je regenwater het beste af? Doe mee aan een onderzoek!

Afkoppelen.jpgmaandag 22 juni 2020 Er zijn verschillende manieren om regenwater af te koppelen. Maar niet elke manier werkt even goed. In opdracht van Waterportaal Zuidoost-Brabant probeert Regenwacht040 er met de Afkoppelsprint ... lees verder

Simpel en goedkoop water vasthouden met nieuwe SIMMBA-techniek

20190403_113227.jpgwoensdag 17 juni 2020 Door de extreme droogte van de afgelopen zomers is water vasthouden heel belangrijk geworden. Waterschap De Dommel ontwikkelde SIMMBA: een simpele en goedkope techniek om regenwater van kleine ... lees verder

Kick-off magazine ‘Klimaatdialogen 2020’

Klimaatdialogen 2020.pngdinsdag 16 juni 2020 2020 is het jaar van de klimaatdialogen. Een nieuw fenomeen voor gemeenten en andere betrokkenen. Daarom lanceert de provincie Noord-Brabant het magazine ‘Klimaatdialogen 2020’. Voor iedereen die ... lees verder

Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte

Social media plaatje.pngwoensdag 10 juni 2020 Hoe kunnen we onze steden en dorpen hittebestendig inrichten? Een samenwerking van gemeenten en kennisinstellingen heeft daar de afgelopen twee jaar onderzoek naar gedaan. In het rapport ‘Een ... lees verder

Naar een klimaatproof Brabant

Visie klimaatadaptatie.pngwoensdag 10 juni 2020 Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. Ook de droge zomers van 2018 en 2019 drukken ons... lees verder

Acute droogte Midden- en Zuidoost-Brabant vraagt om zuinig watergebruik

20180725_110227.jpgvrijdag 05 juni 2020 Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd ... lees verder

Klimaatverandering zorgt nu al voor droogte

Beregening Bladel landbouw.jpgdinsdag 02 juni 2020 De zomers van 2018 en 2019 waren droog, en ook deze lente is er heel weinig regen gevallen. In 2018 was het KNMI terughoudend om de droge zomer van dat jaar in verband te brengen met ... lees verder

Provincies werken samen aan een klimaatbestendig Nederland

IPO position paper.pngdinsdag 26 mei 2020 Provincies in Nederland doen al veel om zich voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Maar om echt klimaatbestendig te worden, is het nodig dat de provincies duidelijke ... lees verder

Het online klimaatwarenhuis is nu live!

Online klimaatwarenhuis is nu live.jpgdonderdag 14 mei 2020 De klimaatuitdaging is van ons allemaal. En iets waar we in onze dagelijkse bezigheden veel mee bezig zijn. Vandaar dat de regio Noordoost Brabant en de provincie Noord-Brabant de afgelopen ... lees verder

“Preventie van bosbrand is een vorm van klimaatadaptatie”

natuurbrand1.jpgdinsdag 12 mei 2020 Door aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer voor verhoogd risico op natuurbranden in Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de brandweer, gemeentes en terreinbeheerders ... lees verder

Doe mee met de Steenbreektrofee 2020

Steenbreektrofee 2020.pngdinsdag 12 mei 2020 Er gebeurt veel om Nederlandse steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. Maar wat allemaal? Om daarachter te komen, organiseert de Stichting Steenbreek sinds 2016 de ... lees verder

Resultaten proeftuin hitte en gezondheid: hoe beschermen we eenzame ouderen?

Hitte en gezondheid.jpgwoensdag 06 mei 2020 Op sommige plekken in een gemeente is het consequent een paar graden warmer dan elders. Een hittekaart toont deze gebieden, maar laat niet zien waar hitte een probleem vormt voor kwetsbare en ... lees verder

Hoe implementeer je klimaatadaptatie en biodiversiteit in de Omgevingswet?

Foto bij Deltacongres 2019.JPGvrijdag 01 mei 2020 Helmond heeft ambities op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om die ambities concreet te maken en (juridisch) vast te leggen in de ... lees verder

Rijk en koepels eens over invulling Impulsregeling klimaatadaptatie

Impulsregeling.jpgvrijdag 01 mei 2020 Decentrale overheden kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Ze kunnen een rijksbijdrage krijgen voor het versneld uitvoeren van adaptatiemaatregelen, het ... lees verder

Tuinieren in tijden van klimaatverandering

Tuiniere.jpgdinsdag 28 april 2020 Het is voorjaar, tijd om lekker de tuin in te gaan. Ook in de tuin merk je dat het klimaat verandert. Nu is de grond bijvoorbeeld al erg droog. Wat betekent klimaatverandering voor jouw tuin? En ... lees verder
Sluiten