Nieuws

Provincies werken samen aan een klimaatbestendig Nederland

IPO position paper.pngdinsdag 26 mei 2020 Provincies in Nederland doen al veel om zich voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Maar om echt klimaatbestendig te worden, is het nodig dat de provincies duidelijke ... lees verder

Het online klimaatwarenhuis is nu live!

Online klimaatwarenhuis is nu live.jpgdonderdag 14 mei 2020 De klimaatuitdaging is van ons allemaal. En iets waar we in onze dagelijkse bezigheden veel mee bezig zijn. Vandaar dat de regio Noordoost Brabant en de provincie Noord-Brabant de afgelopen ... lees verder

“Preventie van bosbrand is een vorm van klimaatadaptatie”

natuurbrand1.jpgdinsdag 12 mei 2020 Door aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer voor verhoogd risico op natuurbranden in Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de brandweer, gemeentes en terreinbeheerders ... lees verder

Doe mee met de Steenbreektrofee 2020

Steenbreektrofee 2020.pngdinsdag 12 mei 2020 Er gebeurt veel om Nederlandse steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. Maar wat allemaal? Om daarachter te komen, organiseert de Stichting Steenbreek sinds 2016 de ... lees verder

Resultaten proeftuin hitte en gezondheid: hoe beschermen we eenzame ouderen?

Hitte en gezondheid.jpgwoensdag 06 mei 2020 Op sommige plekken in een gemeente is het consequent een paar graden warmer dan elders. Een hittekaart toont deze gebieden, maar laat niet zien waar hitte een probleem vormt voor kwetsbare en ... lees verder

Hoe implementeer je klimaatadaptatie en biodiversiteit in de Omgevingswet?

Foto bij Deltacongres 2019.JPGvrijdag 01 mei 2020 Helmond heeft ambities op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om die ambities concreet te maken en (juridisch) vast te leggen in de ... lees verder

Rijk en koepels eens over invulling Impulsregeling klimaatadaptatie

Impulsregeling.jpgvrijdag 01 mei 2020 Decentrale overheden kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Ze kunnen een rijksbijdrage krijgen voor het versneld uitvoeren van adaptatiemaatregelen, het ... lees verder

Tuinieren in tijden van klimaatverandering

Tuiniere.jpgdinsdag 28 april 2020 Het is voorjaar, tijd om lekker de tuin in te gaan. Ook in de tuin merk je dat het klimaat verandert. Nu is de grond bijvoorbeeld al erg droog. Wat betekent klimaatverandering voor jouw tuin? En ... lees verder

Handig boekje over subsidies voor groene initiatieven

Groen iniatieven.jpgwoensdag 08 april 2020 Een goede kwaliteit van groen en natuur is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook van onschatbare waarde voor het leven van alle Brabanders. Groen helpt bijvoorbeeld ook tegen ... lees verder

Visie provincie om Brabant klimaatproof te maken

Hoog water.jpgwoensdag 08 april 2020 Om Brabant klimaatproof te maken komen Gedeputeerde Staten met de Visie Klimaatadaptatie. Onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht Stoppen van verdroging met een waterrobuuste ... lees verder

Vitale bodem essentieel voor klimaatadaptatie

Sorghum_foto Despierres.jpgdinsdag 24 maart 2020 Nederland is expert is in het afvoeren van overtollig water, maar periodes van grote droogte vragen om een andere aanpak. Regenwater infiltreren en opslaan, is zowel bij droogte als bij ... lees verder

Zuid-Nederland bereidt zich voor op veranderend klimaat

Strategie klimaatadaptatie zuid Nederland.pngwoensdag 11 maart 2020 De overheden en andere partijen in Noord-Brabant en Limburg delen kennis en ervaringen om zich voor te bereiden op de veranderingen door extreem weer en watertekorten. We werken ook samen aan één ... lees verder

Hoe worden natuurlijke klimaatbuffers een vanzelfsprekende oplossing?

Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers.pngwoensdag 11 maart 2020 Sinds 2008 werkt de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers aan 70 natuurlijke klimaatbuffers. Hun missie is dat natuurlijke klimaatbuffers in 2022 een vanzelfsprekende oplossing zijn geworden. ... lees verder

Extra sterfte door hitte: een blik op 2050

artikel-data-analyse-hitte-en-sterfte.jpgdinsdag 10 maart 2020 We krijgen de komende jaren vaker en heviger te maken met hitte. Hoeveel extra mensen zullen daardoor sterven? Welke factoren zijn daarbij van belang en kunnen we onderscheid maken tussen ... lees verder

Kom verder met klimaatadaptatie

Kom verder met klimaatadaptatie.pngwoensdag 12 februari 2020 Staat jouw organisatie voor de vraag ‘hoe verder met klimaatadaptatie?’ en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Loop je tegen vragen aan wie te betrekken bij de verdere aanpak van ... lees verder

Tilburgse scholieren meten temperaturen voor een koelere stad

Scholieren meten temperatuur.pngwoensdag 12 februari 2020 Tilburg werd in 2018 uitgeroepen tot warmste stad van Europa. De inwoners van Tilburg hebben de laatste jaren steeds meer last van hittestress. Dat kan leiden tot slaapproblemen, uitval op werk en... lees verder

Water als gedeelde verantwoordelijkheid in risicodialogen

Sproeien landbouw.jpgmaandag 10 februari 2020 Gemeentes zoeken ook steeds vaker waterschappen op om samen te werken aan klimaatadaptatie. Risicodialogen zijn een belangrijk middel om in gesprek te gaan over de risico’s van extreem weer.  Maar... lees verder

Webinar over voorbereiden risicodialoog is online

Webinar risicodialoog.pngvrijdag 07 februari 2020 Op donderdag 30 januari organiseerde het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie een webinar over het voorbereiden van een risicodialoog. Het doel van dit webinar is om van elkaar te leren in een ... lees verder

Actieprogramma voor klimaatadaptatie in de landbouw

Twitter.jfifdinsdag 04 februari 2020 De laatste decennia heeft Nederland steeds meer te maken met extreem weer, wat verschillende negatieve gevolgen heeft voor de landbouw: gewassen krijgen te veel of te weinig water en er komen ... lees verder

Over Water & Klimaat | podcastserie over de toekomst van onze delta

Over Water & Klimaat.jpgvrijdag 24 januari 2020 ‘Over Water & Klimaat’ is de nieuwe podcastserie van het Deltaprogramma. De podcastserie wil Nederlanders bekender maken met het Deltaprogramma en geeft antwoord op vragen als: Wat doet Nederland ... lees verder

Wat kunnen we leren van de droogte van 2018?

Droogte in Brabant.pngvrijdag 17 januari 2020 De zomer van 2018 was erg droog. Vooral op de hogere zandgronden ontstond daardoor een watertekort in de landbouw en natuur. Er werd meer grondwater dan ooit opgepompt om te sproeien. In ... lees verder

Klimaat Test Straat: wat werkt het best bij droger én natter klimaat?

Klimaat Test Straat.pngwoensdag 08 januari 2020 In Den Dungen hebben ze een hele speciale straat: de Jonkheer van Rijckevorselstraat is de komende twee jaar een Klimaat Test Straat. In de straat testen de bewoners, samen met de gemeente en het ... lees verder

Potentieel van groenere tuinen blijkt enorm

Potentieel groene tuinen_foto Joyce Huis.jpgvrijdag 20 december 2019 Hoe groen zijn de Nederlandse tuinen? Climate Adaptation Services (CAS) en adviesbureau Deloitte onderzochten het groenpercentage van tuinen per gemeente. De conclusie: de gemiddelde tuin bestaat ... lees verder

Subsidieregeling voor klimaatbestendige zoetwatervoorziening weer beschikbaar

Deltaplan Hoge Zandgronden.pngdonderdag 19 december 2019 Vanaf 6 januari 2020 stelt de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling voor klimaatbestendige zoetwatervoorzieningen weer open. Deze subsidie is bedoeld voor fysieke uitvoeringsprojecten op ... lees verder

Hoe gebruik je de Toolbox Klimaatbestendige Stad? Kom naar een training!

Toolbox Klimaatbestendige Stad.pngdonderdag 12 december 2019 Welke maatregelen helpen in jouw wijk tegen wateroverlast, hitte of droogte? En wat kosten die maatregelen? De Toolbox Klimaatbestendige Stad is een ontwerptool die je daar inzicht in kan geven. ... lees verder

Routekaart risicodialoog online

3-voeren-afronden-voorbereiden-1000px .pngdonderdag 12 december 2019 De routekaart risicodialoog staat online. Sinds 10 december kan iedereen dit hulpmiddel raadplegen via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.  De routekaart beantwoordt veel vragen over de ... lees verder

Klimaatadaptatie op agenda Statendag provincie Noord-Brabant

Statendag.JPGdinsdag 26 november 2019 Klimaatadaptatie stond vrijdag 22 november op de agenda van de Statendag van de provincie Noord-Brabant. Vanuit de Staten was bijna iedereen het erover eens dat de beschikbaarheid van water in ... lees verder

Stadsgenese Breda: hoe kennis over de ondergrond kan helpen bij klimaatadaptatie

Stadsgenese Breda 2_ foto Vindent Grond.jpgwoensdag 20 november 2019 Gemeentes bereiden zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Ze nemen stresstesten af en ontwikkelen klimaatatlassen om de kwetsbare plekken in hun gemeente in kaart te brengen. Steeds ... lees verder

Provincie subsidieert jaar langer klimaatdialogen bij gemeenten

Hitte.jpgwoensdag 13 november 2019 Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie subsidie aan gemeenten voor het voeren van gesprekken over klimaatadaptatie. De ... lees verder

Natuur als oplossing voor klimaateffecten in de stad

Nature Based Solutions.pngvrijdag 08 november 2019 Er zijn al verschillende organisaties die stimuleren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen met hulp van de natuur. Zo helpt de handleiding De Levende Tuin van de VHG je om je tuin te ... lees verder

Mooie voorbeelden van klimaatadaptatie tijdens Dutch Design Week

Embassy of Water_foto Marjolein Bezemer.jpgdinsdag 05 november 2019 Van 19 t/m 27 oktober stond Eindhoven weer volledig in het teken van design. Ieder jaar weer presenteert de Dutch Design Week het werk van 2.600 ontwerpers aan bezoekers uit binnen- en buitenland.... lees verder

Beter inzicht in kans op extreme neerslag door nieuwe set statistieken

neerslagstatistieken en -reeksen voor het waterbeheer 2019.pngdinsdag 05 november 2019 Tijdens de dag ‘Over last van wateroverlast’ op 10 oktober presenteerde STOWA een nieuwe set statistieken over de kans op extreme neerslag. Met deze set kunnen waterbeheerders, provincies en ... lees verder

Hitte- en eenzaamheidskaart: waar zijn risico’s door hitte het grootst?

Hitte- en eenzaamheidskaart.jpgdonderdag 31 oktober 2019 Een nieuwe kaart maakt in één oogopslag duidelijk in welke stadswijken eenzame ouderen risico lopen bij hitte. De kaart is een combinatie van hittekaarten uit de Klimaateffectatlas en ... lees verder

Welke stadsbomen koelen als airco’s en kunnen tegen droogte?

Bomen in de stad_ foto Srecko Skrobic.jpegdinsdag 29 oktober 2019 “Een grote boom heeft dezelfde koelingskracht als tien airco’s”, zei weerman Marco Verhoef tijdens een journaaluitzending. Maar niet elke boom koelt evenveel en niet alle boomsoorten kunnen goed ... lees verder

Groot groen dak in Tilburg gerealiseerd door VvE

elzenstraat 1.jpgmaandag 30 september 2019 In Tilburg ontstaan steeds meer groene daken, mede door de subsidieregeling van de gemeente. In de Elzenstraat werd een bijzonder groot dak vergroend en voorzien van zonnepanelen. Het is het ... lees verder

De TEEB-stadtool is vernieuwd

teebstad.pngwoensdag 25 september 2019 Bij stedelijke ontwikkeling krijgen economische waarden vaak voorrang, en is er weinig aandacht voor maatschappelijke waarden, zoals gezondheid en woonplezier. De TEEB-stadtool kan helpen om dat ... lees verder

Klimaatbestendig aanbesteden: 7 tips voor gemeenten

SG_Stockfoto-klimaatadaptatie-101.jpgdinsdag 24 september 2019 Gemeenten zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Daarom heeft Bouwend Nederland onderzocht of gemeenten in hun aanbestedingen voor bouwprojecten een duidelijke visie hebben op ... lees verder

Nieuwe woningen hitteproof

Huizen hitteproof.jpgwoensdag 11 september 2019 Nieuwe woningen moeten tegen een hittegolf kunnen. Vanaf juli 2020 moet de bouwsector daarvoor zorgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze regel toegevoegd aan het bouwbesluit. De ... lees verder

Q&A over groenblauwe daken

aanleg gd kattenbosch 06 72 Sandra Peerenboom.jpgwoensdag 11 september 2019 Heb je een vraag over groenblauwe daken? Wil je bijvoorbeeld weten hoelang zo’n dak meegaat? Wat voor soort planten je er het beste op kunt planten? Of wat je kunt doen met het water dat het dak ... lees verder

Meer waterbeheerprojecten nodig om in te spelen op klimaatverandering

Meer waterbeheerprojecten nodig om in te spelen op.jpgmaandag 02 september 2019 Tijdens een rondje door het landelijk gebied van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg op maandag 26 augustus heeft minister Cora van Nieuwenhuizen kennis gemaakt met diverse projecten ... lees verder

Klimaatbestendig en groen bouwen in Eindhoven met nieuwe rekentool

Naamloos.pngvrijdag 30 augustus 2019 Eindhoven zet duidelijke stappen om de stad klimaatbestendig én groen te maken. Dat draagt bij aan een leefbare stad. Voor nieuwbouw ontwikkelde de gemeente nieuw beleid. Elk bouwproject moet nu ... lees verder

Nieuw Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied: “De sector moet echt werk maken van klimaatadaptatie”

Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied.pngwoensdag 21 augustus 2019 Klimaatverandering kan veel schade en overlast veroorzaken. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen helpen die negatieve gevolgen te beperken. Tot nu toe is klimaatadaptatie echter nauwelijks ... lees verder

Tips om je huis en tuin klimaatbestendig te maken

Infographic_regenhitte_1.jpgdinsdag 20 augustus 2019 Nederland moet zich in rap tempo aanpassen aan hitte, droogte en hoosbuien. We kunnen onze omgeving regenbestendig maken, zorgen voor verkoeling en meer planten en bomen aanbrengen. En jij kunt ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Brabantse Delta

droogte blauwalg Maas_Foto Taco van Manen .jpgdonderdag 15 augustus 2019 De Nederlandse waterschappen hebben veel ervaring met het verwerken van een teveel aan water. Maar er is nog veel te leren over het omgaan met een tekort aan water. De droogte van 2018 droeg bij ... lees verder

Eikenprocessierups: jaarlijks bestrijden of herstellen van biodiversiteit?

eikenprocessierups.jpgwoensdag 14 augustus 2019 De overlast door de eikenprocessierups is een van de gevolgen van klimaatverandering: in warmer en droger weer gedijt de rups goed. Maar er is meer aan de hand: door de afname van biodiversiteit ... lees verder

Negen nieuwe tiny forests in Noord-Brabant

Tiny Forest Zaandam - foto Jessica de Lepper (1).jpgwoensdag 07 augustus 2019 Er komen negen nieuwe tiny forests in Noord-Brabant. Deze mini bossen vormen een prima leefomgeving voor bijen, vlinders en andere dieren. Mensen die bij zo’n mini bos wonen, krijgen er een ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap De Dommel

droogte HD gemaal_Foto Peter van Hattem (2).jpgmaandag 05 augustus 2019 De droogte van 2018 leverde veel zorgen en werk op voor de waterschappen. En het is nog niet voorbij: “In delen van ons gebied is het nog steeds kurk- en kurkdroog”, aldus Rob van Veen, ... lees verder

Verdichten én vergroenen: 1 miljoen nieuwe woningen klimaatbestendig bouwen

Straadkrant.pngdinsdag 30 juli 2019 In de komende jaren wordt er een flink aantal nieuwe woningen gebouwd in bestaand stedelijk gebied. Hoe zorgen we ervoor dat deze extra woningen niet leiden tot extra klimaatopgaven maar een ... lees verder

Brabant sluit zich aan bij Stichting Steenbreek

logo_stichting_steenbreek.pngvrijdag 12 juli 2019 De provincie Noord-Brabant sluit zich aan bij Stichting Steenbreek. Daarmee is Brabant na Overijssel de tweede provincie die mee doet aan deze landelijke campagne van gemeenten en waterschappen. ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Aa en Maas

droogte blauwalg Maas_Foto Taco van Manen .jpgvrijdag 05 juli 2019 De droogte van 2018 zorgde voor een crisissituatie in Nederland. De waterschappen werkten hard aan het op peil houden van het grondwater. Maar dat is moeilijk in gebieden waar de afhankelijkheid ... lees verder

Hoe droog was 2018?

Hoe droog was 2018.pngdonderdag 04 juli 2019 Tijdens Nederlandse zomers verdampt er over het algemeen meer water dan dat er neerslag valt. Hierdoor ontstaat er ieder jaar een neerslagtekort. Het jaar 2018 was historisch droog waardoor het ... lees verder

Conferentie Klimaatadaptatie roept op tot gezamenlijke actie

Wim Hollemans1.jpgwoensdag 03 juli 2019 ‘Samen aan de slag voor klimaatadaptatie’, dat was het motto van de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland op donderdag 27 juni. Bij de start van ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Rivierenland

droogte kades_Foto Peter van Hattem.jpgdonderdag 27 juni 2019 De droogte van 2018 zorgde in Nederland voor grote problemen. De waterschappen hebben een belangrijke taak in het aanpakken van problemen die droogte veroorzaakt. Wat hebben zij geleerd van het ... lees verder

Hoe benutten we de Omgevingswet voor adaptatiemaatregelen?

Klimaatadaptatie in de Omgevingswet.pngdonderdag 20 juni 2019 In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet inwerking. De wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, biedt een aantal nieuwe instrumenten en richt zich op een... lees verder

Wat is hittestress?

Strand - hittestress.jpgmaandag 17 juni 2019 Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt ... lees verder

Aanpassingen Bijsluiter Stresstest na consultatieronde

Bijsluiter.jpgmaandag 03 juni 2019 De Bijsluiter bij de standaardisatie van de Stresstest Ruimtelijke Adaptatie ondersteunt de uitvoering van de stresstest en helpt bij het interpreteren en toepassen van de uitkomsten ervan. De ... lees verder
Sluiten