Nieuws

Expeditie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 2100: met opgestroopte mouwen de toekomst tegemoet!

Expeditie Klimaatadaptatie Z-Nl 1dinsdag 16 juli 2024 Een boodschap uit het jaar 2100, ongemakkelijke gesprekken en torenhoge post-its; op donderdag 27 juni 2024 gingen ruim 150 professionals op het gebied van klimaatadaptatie met elkaar op expeditie... lees verder

Prijsvraag Natuur in Eigen Hand 2024

Natuur in eigen handmaandag 01 juli 2024 Goed nieuws voor Brabanders die aan de slag willen met de ontwikkeling van natuur in de stad of het buitengebied én wel wat financiële steun kunnen gebruiken. Dit jaar vindt de zesde editie van Natuur in Eigen Hand plaats. Doe je mee aan de prijsvraag? Dan maak je kans op een bijdrage van € 5.000. lees verder

Pionieren in het voedselbos: “Het moet haalbaar en betaalbaar zijn”

Voedselbos met Wouter van Eck.jpgwoensdag 26 juni 2024 Een voedselbos als landbouwsysteem: het wordt steeds bekender, maar gangbaar is het nog niet. Voedselbospionier Wouter van Eck laat zien dat het voedselbos in Schijndel weliswaar in de kinderschoenen staat, maar grote potentie heeft voor voedselproductie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Maar is het rendabel op de lange termijn? lees verder

Natuurherstel in beeld ter ere van de Europese Natura 2000-dag

Natuurherstel in beelddonderdag 06 juni 2024 Op 21 mei was de Europese Natura 2000-dag. Deze dag wordt jaarlijks gevierd ter ere van ’s werelds grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Op deze dag staan we stil bij natuurbescherming en laten we het zien hoe belangrijk Natura 2000-gebieden zijn. Ook het Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux in Brabant zijn zo’n Natura 2000-gebied. lees verder

Klimaatrobuuste inrichting: naar een Weerbaar Dommelland

Dommellanddinsdag 04 juni 2024 Nederlandse en Belgische organisaties hebben de handen ineengeslagen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. Waterschap de Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt, gemeente Valkenswaard en de Vlaamse Milieumaatschappij werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei. lees verder

Kans op overstromingen in Brabant neemt toe door klimaatverandering

Ruimte voor waterdonderdag 30 mei 2024 Er is veel meer ruimte nodig voor de Brabantse zijrivieren en -beken van de Maas. Gebeurt dat niet, dan wordt de provincie door klimaatverandering kwetsbaarder voor overstromingen en wateroverlast. Bovendien neemt de ernst van de overlast dan toe. lees verder

Schoolplein omgetoverd tot groene oase

Schoolplein van het Stedelijk College Eindhovendonderdag 30 mei 2024 Het schoolplein van het Stedelijk College Eindhoven is met recht een groene oase te noemen. Vrijdag 17 mei kregen gedeputeerden Hagar Roijackers en Saskia Boelema een rondleiding van 7 leerlingen. Zij lieten zien hoe de school omgaat met wateroverlast, hittestress én hoe leerlingen gestimuleerd worden om naar buiten te gaan en meer te bewegen. lees verder

In het grootste voedselbos van Europa komen landbouw en natuur samen

Wouter van Eck in het Voedselbos Schijndeldinsdag 28 mei 2024 In Schijndel vind je het grootste voedselbos van Europa. Op twintig hectare voormalige maisakker zetten voedselbosbouwers de natuur in als bondgenoot. “Wat we van de natuur leren, passen we toe in het voedselbos.” Talrijke ecologische principes helpen met voedselproductie, natuurontwikkeling én met klimaatadaptatie. lees verder

Hoe we oude patronen en gewoontes kunnen veranderen in de transitie naar Water en Bodem Sturend

Luchtfoto Oss-Westdonderdag 23 mei 2024 Water en Bodem Sturend in de praktijk brengen is zo makkelijk nog niet, maar goede voorbeelden zijn er ook. Dat concludeert student Environmental Sciences Tessa Eerenberg in haar thesis. Ze beschrijft verschillende obstakels die partners in bouwprojecten kunnen tegenkomen als ze uitgaan van het principe Water en Bodem Sturend. Ook draagt ze mogelijke oplossingen aan. Tijdens haar case study, een nieuwbouwproject in Oss, ontdekt ze echter ook voorbeelden van hoe je dit principe wél goed kan integreren in de bouwplannen. Vanaf het begin rekening houden met water en bodem bij ruimtelijke keuzes, resulteerde daar zelfs in een beter doordacht en duurzamer ontwerp. lees verder

Project KLIMAP maakt klimaatadaptatie concreet en flexibel

Hoge zandgrondenvrijdag 05 april 2024 Hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland hebben veel te lijden onder de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast. Maar hoe maak je die kwetsbare gebieden klimaatbestendig? En hoe ga je om met onzekerheid? Want we weten niet precies hoe klimaatverandering zich ontwikkelt. Partners in het project Klimaatadaptatie in de Praktijk (KLIMAP) hebben in vier jaar onderzocht hoe we concreet en flexibel maatregelen voor klimaatadaptatie kunnen toepassen. lees verder

In klimaatadaptief huis van Curio werken studenten samen aan nieuwe groene oplossingen

Klimaatadaptief huis Curio.pngvrijdag 22 maart 2024 Sinds februari dit jaar staat op het Innovatieplein van onderwijsinstelling Curio in Breda het Klimaatadaptief Huis. Daar werken studenten van Curio en Avans Hogeschool aan praktijkoplossingen om toekomstige woningen duurzamer en beter bestand te maken tegen de gevolgen van extreem weer. We spraken erover met onderwijsmanager Bob Schalken. lees verder

8 verrassende voordelen van een groen dak

Groen dak.jpgdinsdag 19 maart 2024 Groene daken worden steeds populairder en dat is maar goed ook, want ze hebben tal van voordelen voor jou en je omgeving. Dit artikel geeft acht goede redenen om vandaag nog een groen dak aan te leggen. Met subsidie van gemeente of waterschap wordt het nu nog makkelijker om bij te dragen aan een groene en bloeiende buurt. lees verder

Methode om risico’s van de Limburgbui beter af te wegen

Hoogwater juli 2021 Maasdonderdag 14 maart 2024 In juli 2021 kregen grote delen van Limburg, Duitsland en België te maken met een ongekende watercrisis als gevolg van extreme regen en hoogwater. Naar aanleiding hiervan is in 2022 een methode ontwikkeld die voor Nederland in beeld brengt welke gevolgen zo’n extreme neerslaggebeurtenis in een groot gebied kan hebben. In 2023 is deze methode uitgebreid voor de risicodialoog. lees verder

Concreet stappenplan helpt gemeenten en woningcorporaties bij hitteaanpak

Klimplanten in Houten (fotograaf Nanda Sluijsmans.jpgwoensdag 13 maart 2024 Hitte wordt een steeds groter probleem in onze gebouwde omgeving. Langere hitteperiodes zorgen ervoor dat woningen opwarmen en ‘s nachts niet genoeg kunnen afkoelen. Daarom heeft een consortium van TAUW, de Hogeschool van Amsterdam, RHDHV, Sweco en het RIVM de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar hitte in de woning. Het resultaat is een interactieve handreiking over hitte in bestaande woningen. lees verder

Een brief van de Dommel: samen vergroenen?

Een brief van de Dommel samen vergroenen.pngmaandag 11 maart 2024 Vorig jaar kregen inwoners van Bennekel in Eindhoven en het Gegraaf in Valkenswaard een brief. Een brief van rivier de Dommel met een belangrijke oproep: laten we samen vergroenen. Dat is goed voor de biodiversiteit én voor de buurt. Want: “Zonder Dommel, geen drinkwater, geen natuur, geen biodiversiteit, geen ijsvogel of kikkervis.” lees verder

“Ik wil het erfgoed en de geschiedenis van Nederland inzetten voor klimaatadaptatie”

Zuiderwaterlinie.jpgwoensdag 06 maart 2024 Jacob Knegtel, adviseur erfgoed en water bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed legt uit waarom het verleden een inspiratiebron kan zijn voor het maken van beslissingen voor de toekomst. “We zijn vergeten hoe een natuurlijk landschap eruitziet.” Cultureel erfgoed kan een waardevolle bijdrage leveren aan het vormen van een klimaatbestendige omgeving. Waar bouwen we wel en waar niet? Waar kunnen we water bergen? Om antwoord te geven op die vragen is kennis van het landschap en cultuurhistorie nodig. lees verder

200 bezoekers tijdens het ‘Zeven Lagen Voedselbosfestival’

Zeven Lagen Voedselbosfestivalwoensdag 07 februari 2024 Zaterdag 27 en zondag 28 januari vond het ‘Zeven Lagen Voedselbosfestival’ plaats op De Kleine Aarde in Boxtel. In anderhalve maand tijd organiseerden negentien groene trainees van IVN ... lees verder

2023 was warmer en natter dan ooit

Weeroverzicht_2023.pngvrijdag 26 januari 2024 Het jaar 2023 was voor Nederland en ook voor Brabant het warmste én natste jaar ooit. Het nieuwe klimaatverhaal Weeroverzicht Brabant 2023: natter en warmer dan ooit neemt je mee door de vier seizoenen, de weerrecords en de relatie tussen deze weergebeurtenissen en het veranderende klimaat. Het verhaal wordt ondersteund door foto’s, grafieken en ander beeldmateriaal. lees verder

Van klimaatscenario’s naar klimaatadaptatie: zo maak je de vertaalslag

KNMI'23 klimaatscenario'sdonderdag 25 januari 2024 Op 9 oktober 2023 werden de KNMI’23-klimaatscenario’s bekendgemaakt. Alarmerend, urgent, en zelfs eng – een greep uit de reacties op het rapport door inwoners, ondernemers en experts. Voor de professionals die werken aan klimaatadaptatie was de boodschap al snel helder: klimaatadaptatie is essentieel en nu nodig om Nederland in de toekomst leefbaar te houden. De scenario’s zijn zonneklaar, maar hoe kunnen we er concreet mee aan de slag? Onderzoeker Janette Bessembinder van het KNMI helpt ons op weg. lees verder

1 miljoen euro beschikbaar voor Brabantse groene schoolpleinen

Groen_Schoolplein.jpgdinsdag 23 januari 2024 Goed nieuws voor scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen inrichten: vanaf 1 mei 2024 kunnen zij een aanvraag doen via de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen € 1 miljoen; de komende 4 jaar is er jaarlijks € 250.000 beschikbaar om te verdelen. lees verder

Hoe krijg je ondernemers mee in het vergroenen van bedrijventerreinen?

Bedrijventerrein.jpgdonderdag 18 januari 2024 Bedrijventerreinen bieden veel kansen voor klimaatadaptatie. Het grootste deel van de bedrijventerreinen is in bezit van ondernemers en vastgoedeigenaren. Dat betekent dat gemeenten en waterschappen met hen moeten samenwerken om bedrijventerreinen klimaatbestendiger te krijgen. Het RAAK Publiek project ‘Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen’ heeft onderzocht hoe overheden en ondernemers het beste kunnen samenwerken aan klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. lees verder

8 miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant

Landschap met bomen.jpgwoensdag 17 januari 2024 Gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant slaan opnieuw handen ineen voor landschap. Particuliere grondeigenaren en agrariërs kunnen in 2024 en 2025 weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant stellen nieuw budget beschikbaar voor het verbeteren en in ere houden van het Brabantse landschap. Daarmee is er €8 miljoen beschikbaar voor de aanleg en het beheer van landschapselementen in Noord-Brabant. lees verder

Wat zijn natuurlijke klimaatbuffers? “Zet de natuur in als oplossing tegen overstromingen”

Klimaatbufferwoensdag 20 december 2023 Door klimaatverandering en de manier waarop we ons land gebruiken, wordt overstromingsgevaar groter. We kunnen dijken verhogen en technische snufjes inzetten om met dit risico om te gaan. Maar ... lees verder

Tweeënhalve ton beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant

Groene Daken Berlicumdonderdag 07 december 2023 Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant, waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen voor vier jaar budget beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten, die samen met bewoners worden gerealiseerd. Vanaf 9 januari 2024 kan er worden aangevraagd. lees verder

Nu live: vernieuwd crowdfundingsplatform voor groene initiatieven

Stadsakker in Almere.jpgwoensdag 22 november 2023 Je buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een wadi aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen. Al deze klimaatadaptieve maatregelen kosten tijd én geld. Speciaal daarvoor heeft de provincie ... lees verder

De watersignaleringskaart: een nieuw hulpmiddel voor klimaatrobuuste verstedelijking

Watersignaleringskaart.jpgdinsdag 21 november 2023 Een nieuw hulpmiddel om de geschiktheid voor klimaatrobuuste stedelijke uitleg te bepalen. Dat is hoe de watersignaleringskaart voor Noord-Brabant kan worden ingezet. De vier verschillende kleuren in de kaart (zwart, groen, oranje en rood) tonen de mate van geschiktheid voor nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus, bekeken vanuit een klimaatrobuust watersysteem. lees verder

Meer dan 4,5 miljoen tegels gewipt met het NK Tegelwippen

Gemeente Halderberge wint de Gouden Schept bij het NK Tegelwippen.jpgdonderdag 16 november 2023 In de afgelopen zeven maanden hebben meer dan 4,5 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen: een ongekend record voor het NK Tegelwippen. Dat zijn 82 voetbalvelden vol tegels, meer dan het dubbele van vorig jaar! Gemeenten gingen de strijd met elkaar aan binnen drie verschillende klassementen: groot, middel en klein. Zij konden alle drie de Gouden Schep winnen. lees verder

Embassy of Water tijdens Dutch Design Week 2023: een terugblik

Karla Niggebrugge tijdens de Dutch Design Week 2023.jpgwoensdag 01 november 2023 “We moeten water lenen uit de kringloop, hergebruiken en schoon weer teruggeven aan de natuur.” Dat is de boodschap die de Embassy of Water al meer dan vijf jaar uitdraagt. Tijdens Dutch Design ... lees verder

“We zijn als Van Gogh: we scheppen iets voor later”

Van Gogh wandelroute Nuenen.jpgmaandag 16 oktober 2023 Het Van Gogh Nationaal Park is niet zomaar een nationaal park. Het is een gebied gelegen tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond, met daarbinnen natuur, ... lees verder

Nieuwe klimaatscenario’s KNMI geven aan: klimaatadaptatie nu nodig

KNMI'23 klimaatscenario'smaandag 09 oktober 2023 Het KNMI presenteerde op 9 oktober 2023 de meest recente klimaatscenario’s: hoe gaat het weer veranderen door klimaatverandering tot het jaar 2100? De klimaatscenario’s tonen onder andere de ... lees verder

Bredase maatregelen tegen hitte voorbeeld voor Europa

Vrede Fontein op het Kasteelplein in Breda.jpgdonderdag 28 september 2023 Om hittestress te beperken op het kasteelplein in Breda heeft de gemeente bomen geplant en een waterspeelplek met fonteintjes aangelegd. Deze maatregelen dienen als voorbeeld in een catalogus met ... lees verder

Duurzame intensieve teelten: eiwitgewassen in strokenteelt

Ivar van Dorst op het land tussen de gewassen.jpgdonderdag 21 september 2023 Ivar van Dorst (25) heeft een biologisch tuinbouw- en akkerbouwbedrijf in Etten-Leur. Op 7 ha teelt hij groenten, haver en peulvruchten in strokenteelt. In samenwerking met Brabants Bodem zoekt ... lees verder

Embassy of Water toont ontwerpen voor herstel watercyclus

Beeld narratief Embassy of Waterdonderdag 14 september 2023 Dit jaar presenteert de Embassy of Water tijdens Dutch Design Week (21 - 29 oktober) een overzichtstentoonstelling van vijf jaar waterontwerpen in een spetterend paviljoen op het Stadhuisplein in ... lees verder

‘Ongekend heet’: klimaatverhaal over de gevolgen van een hittecrisis in Nederland

Ongekend heetdinsdag 22 augustus 2023 Leonie en Niels zijn uitgeput. Ze slapen al nachten slecht, net als hun zoontje Sem. De scholen zijn dicht, de ziekenhuizen overvol en inwoners worden gewaarschuwd om binnen te blijven... Het is namelijk ongekend heet in Nederland. lees verder

Tussenstand NK Tegelwippen: Brabantse gemeenten bovenaan in de ranglijsten

NK Tegelwippendonderdag 17 augustus 2023 Van 21 maart tot 31 oktober worden er weer volop tegels gewipt in Nederland. Ruim 150 gemeenten gaan met elkaar de strijd aan om tegels in tuinen te vervangen door groen. Op dit moment zijn er tegen de 1,5 miljoen tegels gewipt. Welke gemeente staat nu bovenaan? En hoe doen de Brabantse gemeenten het? lees verder
Sluiten