Nieuws

Andere blik op klimaatadaptatie met Design Thinking

DesignThinking.jpgwoensdag 01 december 2021 De provincie is goed in het maken van plannen. Dat levert veel op, maar er blijven ook kansen liggen. Om inwoners actief te betrekken en ze oproepen zélf ook maatregelen te treffen, is er iets ... lees verder

Embassy of Water op de Dutch Design Week: “Beleef water als levend element”

Embassy of Water_foto Marjolein Bezemer (1).jpgvrijdag 26 november 2021 De Embassy of Water is de jaarlijkse hotspot voor water tijdens de Dutch Design Week. Tijdens deze editie stelde de Embassy aan bezoekers, partners en designers twee vragen: “Hoe kunnen we slim en... lees verder

Onderzoek naar droogte op hoge zandgronden afgerond

Droogte De Plateauxwoensdag 24 november 2021 Het rapport Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland is verschenen. Daarin presenteren provincies, waterschappen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ... lees verder

Struikroven: redden van tuinen enorme kans voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

Struikroven_foto Stichting Struikroven.JPGmaandag 01 november 2021 Bij de sloop van oude woningen wordt het bouwmateriaal steeds vaker hergebruikt. Maar de planten en bomen in de tuinen bij deze woningen niet: die worden vaak platgewalst. Gelukkig zijn er ... lees verder

KNMI komt met Klimaatsignaal’21

Afbeelding Klimaatsignaal 21.pngdinsdag 26 oktober 2021 Op 25 oktober heeft het KNMI het rapport Klimaatsignaal’21 uitgebracht. In dit rapport staan de nieuwste inzichten over het veranderende klimaat in Nederland. Het Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op... lees verder

Bos met grote soortenrijkdom is beter bestand tegen gevolgen klimaatverandering

klimaatbestendig bos_foto bosgroep zuid nederland.jpgwoensdag 20 oktober 2021 Nederlandse bossen hebben te lijden onder hitte, droogte en de teveel aan stikstof. Om die problematiek aan te pakken initieerden de Bosgroepen en Staatsbosbeheer het project LIFE Climate Forest. ... lees verder

Brabant enthousiast voor het NK Tegelwippen 2021

2020_NK_Tegelwippen_1000_Geveltuinen_Fotograaf Karina Amman_003.jpgdonderdag 07 oktober 2021 De winnaar van het NK Tegelwippen 2021 is bekend: de Brabantse gemeente Rucphen heeft in verhouding tot het aantal inwoners de meeste tegels gewipt van Nederland. Rucphen kwam uit op 989,77 tegels... lees verder

Veel tips en tools voor klimaatadaptatie voor ondernemers

Ondernemerswoensdag 06 oktober 2021 Ben je een ondernemer en wil je aan de slag met klimaatadaptatie? Dan kun je vanaf nu op dit portaal terecht. Via de nieuwe ingang ‘Ik ben een ondernemer’ vind je handige en relevante informatie ... lees verder

Doe mee met ‘Het vergeten plantseizoen’

Tuiniere.jpgdonderdag 23 september 2021 Het is weer herfst! Wist je dat dit het ideale seizoen is om te gaan planten? Veel mensen denken dat je alleen in het voorjaar aan de slag kunt met nieuwe planten. Nee hoor, de herfst is het ... lees verder

Droogte in Brabant vergt extra aandacht

Tractor op het land.jpgdonderdag 09 september 2021 Hoewel de huidige zomer natter is dan de afgelopen jaren, blijft droogte in Brabant een groot probleem. Daarom hebben de Noord-Brabantse grondwaterpartners besloten een onafhankelijke ... lees verder

Wat maakt dat mensen stenen uit de tuin halen?

Aanleg geveltuin door buurtbewoners.mediatheekrijksoverheid.jpgmaandag 30 augustus 2021 Als de tuinen van inwoners vol tegels blijven liggen, kom je als gemeente niet erg ver met je ambitie om te vergroenen. Maar hoe krijg je inwoners zover dat ze hun tegels vervangen door groen? ... lees verder

Nieuwe resultaten over effecten van droogte op Brabantse natuur

Natuur droogte.jpgdinsdag 03 augustus 2021 Vorig jaar startte er een groot onderzoek naar de gevolgen van de lang aanhoudende droogte in 2018 en 2019 op de natuur en landbouw van de hoge zandgronden. In april verscheen als onderdeel van ... lees verder

Provincie geeft impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen

GroteOogst_artwork_bedrijventereinen_wit.jpgdonderdag 29 juli 2021 Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een ... lees verder

Klimaat Impact Monitor koppelt data om de gevolgen van klimaatverandering beter in te schatten

Klimaat Impact Monitor.jpgdinsdag 27 juli 2021 Steeds vaker merken we de gevolgen van extreme weergebeurtenissen, zoals wateroverlast, perioden van droogte en extreme hitte, en natuurbranden. Hoewel je niet meteen kunt zeggen dat deze ... lees verder

Toekomstbeeld van een klimaatbestendig beeklandschap in Noordoost-Brabant

Beekdalmaandag 05 juli 2021 Hoe zou Noordoost-Brabant er met haar karakteristieke beken in de toekomst uit kunnen zien? De projectgroep ‘Beeklandschappen Noordoost-Brabant’ heeft Wageningen University & Research (WUR) ... lees verder

Bijdrageregeling provincie voor klimaatadaptatieprojecten

20200618_110838.jpgvrijdag 25 juni 2021 Om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen, gaat de provincie vanaf 1 september klimaatadaptatieprojecten financieren die door de gemeentelijke werkregio’s voor klimaatadaptatie ... lees verder

Hoog Water: nieuwe kenniskrant over gevolgbeperking overstromingen

Hoog water.pngdinsdag 22 juni 2021 Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel mogelijk beperken? Dat zijn belangrijke vragen voor gemeenten, provincies, bedrijven en ... lees verder

NK Tegelwippen: Rucphen als voorlopige groene koploper

2020_NK_Tegelwippen_1000_Geveltuinen_Fotograaf Karina Amman_003.jpgdinsdag 15 juni 2021 In het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen strijden gemeenten om de felbegeerde titel van grootste tegelwipper. Wie krijgt het voor elkaar om zoveel mogelijk stenen te vervangen door planten? De ... lees verder

KLIMAP wil bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden klimaatbestendig maken

praatplaat-compleet.jpgdinsdag 08 juni 2021 Klimaatverandering leidt tot veranderingen in het bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland. Dat heeft negatieve gevolgen voor natuur en landbouw in deze ... lees verder

Werken aan klimaatadaptatie: hoe doe je dat als gemeente?

VNG-bijeenkomst.jpegdonderdag 03 juni 2021 Hitte, droogte en wateroverlast: alle gemeenten in Nederland werken hard aan het aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ... lees verder

Vernieuwde Klimaateffectatlas biedt schat aan informatie

Vernieuwe Klimaateffectatlas.pngmaandag 31 mei 2021 De Klimaateffectatlas is een belangrijk hulpmiddel voor iedereen die werkt aan de inrichting van Nederland. Meer dan 100 kaarten geven inzicht in de effecten van klimaatverandering. Dankzij een ... lees verder

Het Klimaatwarenhuis is 1 jaar open!

Visual_Klimaatwarenhuis 1 jaar.pngmaandag 17 mei 2021 Op donderdag 14 mei 2020 ging het Klimaatwarenhuis live! Een jaar later is het warenhuis ruim 180 producten rijker, zijn er zo’n 4500 bezoekers komen shoppen en zijn er ruim 7200 items gedownload.... lees verder

Bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig inrichten met planologische en juridische instrumenten

Veldhoven - F Macke (1).pngwoensdag 05 mei 2021 Hoe kun je als gemeente of waterschap 'sturing' geven aan het klimaatadaptief inrichten van bestaande bedrijventerreinen? De werkgroep ‘Klimaatbestendige bedrijventerreinen Oost-Brabant’ liet het ... lees verder

Water in droge tijden: de 2e kraan voor West-Brabant

Waterinlaat Roode Vaart - 3D view - Uitstroom.jpgmaandag 03 mei 2021 Waterschap Brabantse Delta is 15 april gestart met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. Dit belangrijke project voor de zoetwatervoorziening in West-Brabant is ... lees verder

Aanbevelingen om natuurrijke woonbuurten te creëren

Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden.pngdinsdag 20 april 2021 Het rapport Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden is verschenen. In dit rapport staat hoe twaalf natuurrijke woningbouwprojecten uit de jaren 1995-2010 zich ontwikkeld hebben. Hoe ... lees verder

Uitvoeringsprojecten: de belangrijkste lessen

2b-kennis@3x-100.jpgmaandag 19 april 2021 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaf in 2019 en 2020 financiële ondersteuning aan 8 uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie. Regionale en lokale overheden ... lees verder

Twee RAAK-onderzoeken naar adaptatiemaatregelen gaan van start

de-waterbergende-weg.jpgvrijdag 16 april 2021 In december 2020 hebben twee onderzoeksvoorstellen naar klimaatadaptatie een RAAK-publiek-subsidie gekregen: het project ‘Waterbergende Weg’ van een consortium van de Hogeschool van Amsterdam en ... lees verder

Zuid-Nederland bereidt zich voor op veranderend klimaat

Strategie klimaatadaptatie zuid Nederland.pngdonderdag 08 april 2021 Overheden en andere partijen in Noord-Brabant en Limburg werken samen aan het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Ze delen kennis en ervaringen om zich voor te bereiden op de ... lees verder

Kennisprogramma Lumbricus zoekt natuurlijke oplossingen voor klimaatrobuust landschap

sippakorn-yamkasikorn-Lumbricus.jpgwoensdag 07 april 2021 Natuur en landbouw op hogere zandgronden lijden onder droogte en wateroverlast. Door klimaatverandering komen droge en zeer natte perioden steeds vaker voor. Daarom werkten kennisinstellingen en ... lees verder

Impulsregeling klimaatadaptatie

infographic-ImpulsregelingKlimaatadaptatie@4x.pngvrijdag 02 april 2021 Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via deze regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk ... lees verder

Belastingvoordeel voor groene daken en gevels

SG_Stockfoto-klimaatadaptatie-120.jpgwoensdag 31 maart 2021 Ondernemers kunnen met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en milieuvriendelijke maatregelen. Dat kan via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving ... lees verder

Wat betekent klimaatverandering voor de watervraag in stedelijk gebied?

Input-Illustratie-15-12-2020.jpgmaandag 29 maart 2021 Klimaatverandering heeft invloed op de watervraag in stedelijk gebied. Hogere temperaturen leiden tot extra verdamping via groen en open water. Bij langere droge periodes wordt dit water niet ... lees verder

Wie is verantwoordelijk voor de risico’s van weersextremen?

Verantwoordelijkheden bij risico's van extreem weer in een veranderend klimaat.pngvrijdag 19 maart 2021 De kans op schade door extreem weer neemt door klimaatverandering toe. Maar wie is er verantwoordelijk voor de risico’s? Hoe is deze verantwoordelijkheid verdeeld tussen individuele eigenaren, de ... lees verder

Trainingen Klimaatadaptatie gaan van start

business-1868015_1280.jpgdonderdag 18 maart 2021 Vanaf het voorjaar 2021 biedt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie verschillende kennisproducten aan via de Leeromgeving Klimaatadaptatie. In maart en april gaan via deze omgeving de volgende ... lees verder

Europese Commissie komt met nieuwe klimaatadaptatiestrategie

flag-eu.jpgvrijdag 12 maart 2021 De Europese Commissie heeft op 24 februari een nieuwe klimaatadaptatiestrategie gepubliceerd. Deze strategie geeft richting aan het doel van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal én ... lees verder

Inzet van erfgoed biedt kansen voor klimaatadaptatie

Erfgoed.JPGdonderdag 11 maart 2021 Droogte en wateroverlast heeft vaak ingrijpende gevolgen voor monumenten en historische landschappen. Maar cultureel erfgoed kan ook ingezet worden om effecten van klimaatverandering juist tegen ... lees verder

Provincie en waterschappen werken samen aan natuur- en wateropgaven in Brabant

Koepelovereenkomst groenblauwe opgave.jpgdonderdag 04 maart 2021 Woensdag 3 maart ondertekenden de provincie Noord-Brabant en de 4 Brabantse waterschappen - Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland - de Koepelovereenkomst Groenblauwe opgaven ... lees verder

De vijfde StraaDkrant gaat over de toekomst van de ondergrond

Straadkrant5.pngvrijdag 26 februari 2021 De vijfde editie van de StraaDkrant is verschenen: Onder de straaD. Dit keer gaat de StraaDkrant over de ruimte onder de grond. De ondergrond vormt de basis voor alles wat er bovengronds gebeurt. ... lees verder

Provinciale stresstest: “Continu proces van scherp krijgen wat de grootste risico’s zijn”

Klimaatstresstest.pngdonderdag 25 februari 2021 In een klimaatstresstest worden de kwetsbaarheden door de effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. Alle overheden van Nederland moeten voor 2021 zo’n test uitvoeren; niet alleen ... lees verder

Hoe helpt Van Gogh ons bij klimaatadaptatie?

Van Gogh Nationaal Park Brabant.pngwoensdag 24 februari 2021 Gemeenten, waterschappen en de provincie werken in Noord-Brabant samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven om een nieuw Nationaal Park op te richten. Dit park wordt vernoemd naar ... lees verder

Doe mee met het NK Tegelwippen

NK tegelwippen.jpgdinsdag 16 februari 2021 Wie haalt in 2021 de meeste tegels uit de stad en vervangt ze door groen? Vorig jaar won de gemeente Rotterdam het NK Tegelwippen. In een strijd tegen Amsterdam sleepte Rotterdam de Gouden Tegel ... lees verder

Klimaatadaptatie in Het Groene Woud: veertien projecten van start

20201107_113240_resized_1.jpgvrijdag 12 februari 2021 Veertien initiatieven om Het Groene Woud klimaatbestendig te maken, ontvingen een voucher van maximaal 9000 euro om de plannen voor klimaatadaptatie ten uitvoer te brengen. De projecten lopen ... lees verder

Idee voor onderzoek? Meld je aan!

pexels-akil-mazumder-1072824 (1).jpgdonderdag 11 februari 2021 Heb jij een vernieuwend idee voor onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zoekt professionals en onderzoekers die werkzaam ... lees verder

Hoe pakken gemeenten klimaatadaptatie aan?

Afbeelding voorblad.jpgwoensdag 10 februari 2021 De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Zo hebben bijna alle gemeenten een klimaatstresstest uitgevoerd en hebben verschillende gemeenten hun ... lees verder

Nieuw programma voor water en bodem in de maak

Nieuw programma water en bodem in de maak.pngmaandag 01 februari 2021 Provincie Noord-Brabant werkt aan een Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP). Het programma is de opvolger voor alle watergerelateerde aspecten van het Provinciaal Milieu en Waterplan.... lees verder

Eerste internationale Climate Adaptation Summit

50874251312_c7e583ae0a_k.jpgwoensdag 27 januari 2021 Op de eerste klimaatadaptatietop laten vele internationale prominenten weten dat klimaatadaptatie cruciaal is voor een leefbare wereld en voor een sterkere economie. Het is voor het eerst dat op ... lees verder

Hoe kunnen we de sociale woningbouw vergroenen?

Afbeelding.pngdinsdag 19 januari 2021 In het project ‘Prettig Groen Wonen’ onderzoekt Wageningen Environmental Research samen met een aantal organisaties hoe je de openbare ruimte rondom sociale woningbouw zou moeten en kunnen ... lees verder

Nieuw dossier over Vitaal en Kwetsbaar op het Kennisportaal Klimaatadaptatie

hoogspanningsmast.jpgmaandag 18 januari 2021 Overstromingen en extreem weer kunnen zo veel schade veroorzaken dat het de samenleving ontwricht. Stel bijvoorbeeld dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt: dan hebben ... lees verder

KNMI ontwikkelt dashboard om klimaatverandering nog beter te monitoren

Grafiek.pngwoensdag 16 december 2020 Sinds een paar dagen vind je op de website van het KNMI het Klimaatdashboard. Hiermee kan het KNMI het veranderende klimaat nog beter monitoren. Wat laat dit dashboard allemaal zien? Voorlopig ... lees verder

Stresstesten in Brabant: de resultaten

Regen straat auto (1).jpgvrijdag 11 december 2020 Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Daarin is afgesproken dat Nederland klimaatbestendig moet zijn in 2050. ... lees verder

Concrete richtlijnen voor een hittebestendige stad

Hitte richtlijnen.pngdonderdag 10 december 2020 Hoe zorg je ervoor dat je gemeente hittebestendig is? Het onderzoek De Hittebestendige Stad heeft drie richtlijnen opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken om de openbare ruimte hittebestendig in ... lees verder

Er liggen veel kansen om corporatiewoningen klimaatbestendig te renoveren

Verduurzaming corporatiewoningen.pngwoensdag 09 december 2020 Bij renovaties en bouwprojecten besteden woningcorporaties al veel aandacht aan energiebesparing. Het zou mooi zijn als ze daarnaast ook klimaatadaptatie en circulariteit steeds meer gaan ... lees verder
Sluiten