Nieuws

Nieuwe woningen hitteproof

Huizen hitteproof.jpgwoensdag 11 september 2019 Nieuwe woningen moeten tegen een hittegolf kunnen. Vanaf juli 2020 moet de bouwsector daarvoor zorgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze regel toegevoegd aan het bouwbesluit. De ... lees verder

Q&A over groenblauwe daken

aanleg gd kattenbosch 06 72 Sandra Peerenboom.jpgwoensdag 11 september 2019 Heb je een vraag over groenblauwe daken? Wil je bijvoorbeeld weten hoelang zo’n dak meegaat? Wat voor soort planten je er het beste op kunt planten? Of wat je kunt doen met het water dat het dak ... lees verder

Meer waterbeheerprojecten nodig om in te spelen op klimaatverandering

Meer waterbeheerprojecten nodig om in te spelen op.jpgmaandag 02 september 2019 Tijdens een rondje door het landelijk gebied van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg op maandag 26 augustus heeft minister Cora van Nieuwenhuizen kennis gemaakt met diverse projecten ... lees verder

Klimaatbestendig en groen bouwen in Eindhoven met nieuwe rekentool

Naamloos.pngvrijdag 30 augustus 2019 Eindhoven zet duidelijke stappen om de stad klimaatbestendig én groen te maken. Dat draagt bij aan een leefbare stad. Voor nieuwbouw ontwikkelde de gemeente nieuw beleid. Elk bouwproject moet nu ... lees verder

Nieuw Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied: “De sector moet echt werk maken van klimaatadaptatie”

Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied.pngwoensdag 21 augustus 2019 Klimaatverandering kan veel schade en overlast veroorzaken. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen helpen die negatieve gevolgen te beperken. Tot nu toe is klimaatadaptatie echter nauwelijks ... lees verder

Tips om je huis en tuin klimaatbestendig te maken

Infographic_regenhitte_1.jpgdinsdag 20 augustus 2019 Nederland moet zich in rap tempo aanpassen aan hitte, droogte en hoosbuien. We kunnen onze omgeving regenbestendig maken, zorgen voor verkoeling en meer planten en bomen aanbrengen. En jij kunt ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Brabantse Delta

droogte blauwalg Maas_Foto Taco van Manen .jpgdonderdag 15 augustus 2019 De Nederlandse waterschappen hebben veel ervaring met het verwerken van een teveel aan water. Maar er is nog veel te leren over het omgaan met een tekort aan water. De droogte van 2018 droeg bij ... lees verder

Eikenprocessierups: jaarlijks bestrijden of herstellen van biodiversiteit?

eikenprocessierups.jpgwoensdag 14 augustus 2019 De overlast door de eikenprocessierups is een van de gevolgen van klimaatverandering: in warmer en droger weer gedijt de rups goed. Maar er is meer aan de hand: door de afname van biodiversiteit ... lees verder

Negen nieuwe tiny forests in Noord-Brabant

Tiny Forest Zaandam - foto Jessica de Lepper (1).jpgwoensdag 07 augustus 2019 Er komen negen nieuwe tiny forests in Noord-Brabant. Deze mini bossen vormen een prima leefomgeving voor bijen, vlinders en andere dieren. Mensen die bij zo’n mini bos wonen, krijgen er een ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap De Dommel

droogte HD gemaal_Foto Peter van Hattem (2).jpgmaandag 05 augustus 2019 De droogte van 2018 leverde veel zorgen en werk op voor de waterschappen. En het is nog niet voorbij: “In delen van ons gebied is het nog steeds kurk- en kurkdroog”, aldus Rob van Veen, ... lees verder

Verdichten én vergroenen: 1 miljoen nieuwe woningen klimaatbestendig bouwen

Straadkrant.pngdinsdag 30 juli 2019 In de komende jaren wordt er een flink aantal nieuwe woningen gebouwd in bestaand stedelijk gebied. Hoe zorgen we ervoor dat deze extra woningen niet leiden tot extra klimaatopgaven maar een ... lees verder

Brabant sluit zich aan bij Stichting Steenbreek

logo_stichting_steenbreek.pngvrijdag 12 juli 2019 De provincie Noord-Brabant sluit zich aan bij Stichting Steenbreek. Daarmee is Brabant na Overijssel de tweede provincie die mee doet aan deze landelijke campagne van gemeenten en waterschappen. ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Aa en Maas

droogte blauwalg Maas_Foto Taco van Manen .jpgvrijdag 05 juli 2019 De droogte van 2018 zorgde voor een crisissituatie in Nederland. De waterschappen werkten hard aan het op peil houden van het grondwater. Maar dat is moeilijk in gebieden waar de afhankelijkheid ... lees verder

Hoe droog was 2018?

Hoe droog was 2018.pngdonderdag 04 juli 2019 Tijdens Nederlandse zomers verdampt er over het algemeen meer water dan dat er neerslag valt. Hierdoor ontstaat er ieder jaar een neerslagtekort. Het jaar 2018 was historisch droog waardoor het ... lees verder

Conferentie Klimaatadaptatie roept op tot gezamenlijke actie

Wim Hollemans1.jpgwoensdag 03 juli 2019 ‘Samen aan de slag voor klimaatadaptatie’, dat was het motto van de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland op donderdag 27 juni. Bij de start van ... lees verder

Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Rivierenland

droogte kades_Foto Peter van Hattem.jpgdonderdag 27 juni 2019 De droogte van 2018 zorgde in Nederland voor grote problemen. De waterschappen hebben een belangrijke taak in het aanpakken van problemen die droogte veroorzaakt. Wat hebben zij geleerd van het ... lees verder

Hoe benutten we de Omgevingswet voor adaptatiemaatregelen?

Klimaatadaptatie in de Omgevingswet.pngdonderdag 20 juni 2019 In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet inwerking. De wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, biedt een aantal nieuwe instrumenten en richt zich op een... lees verder

Wat is hittestress?

Strand - hittestress.jpgmaandag 17 juni 2019 Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt ... lees verder

Aanpassingen Bijsluiter Stresstest na consultatieronde

Bijsluiter.jpgmaandag 03 juni 2019 De Bijsluiter bij de standaardisatie van de Stresstest Ruimtelijke Adaptatie ondersteunt de uitvoering van de stresstest en helpt bij het interpreteren en toepassen van de uitkomsten ervan. De ... lees verder

Handleiding Het Levende Gebouw voor groen op, aan en in gebouwen

Handleiding het levende gebouw.pngdinsdag 28 mei 2019 Branchevereniging VHG heeft de handleiding Het Levende Gebouw ontwikkeld. Het is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen. De handleiding bevat voorbeelden van ... lees verder

Wat doen Brabantse steden om hittestress te voorkomen?

Stefano Boeri groene toren.jpegdonderdag 23 mei 2019 In hete zomers kan de dagtemperatuur in de stad wel vier graden hoger zijn dan in het omringende buitengebied. Vier grote Brabantse steden doen hun best om hittestress in de stad te voorkomen: van... lees verder

Resultaten project Design Thinking & Extreem weer

Design thinking.pngdinsdag 21 mei 2019 Een collectief van twaalf overheden uit Brabant en Limburg presenteert vandaag de resultaten van het onderzoek ‘Design Thinking & Extreem weer’ in een boek. De belangrijkste les voor overheden: ... lees verder

Hoe stimuleer je klimaatbewust gedrag?

neonbrand-unsplash_artikel olmeijer.jpgdonderdag 02 mei 2019 Kyron Olmeijer heeft voor de master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit van Nijmegen een afstudeeronderzoek gedaan naar klimaatadaptatie. Hij schreef een scriptie over het stimuleren ... lees verder

Woningcorporaties en klimaatadaptatie – Samen werken aan goed wonen

Woningcorporaties werken aan klimaatadaptatie.pngdinsdag 30 april 2019 Woningcorporaties hebben redenen genoeg om klimaatadaptatie te omarmen. Het weer verandert maar onze wijken zijn daar niet op ingericht. Steeds vaker komen overlastsituaties voor door overdadige ... lees verder

Routekaart voor risicodialoog in ontwikkeling

20180418 Subsidie provincie voor klimaatstresstesten.jpgdinsdag 30 april 2019 Steeds meer overheden voeren een risicodialoog over klimaatadaptatie. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is een aparte pagina ingericht met uitleg en tips. Hierop verschijnt regelmatig ... lees verder

Blauwe Poort: waterberging en waterhouderij in Laarbeek

Blauwe poort 1.jpgwoensdag 24 april 2019 In het Brabantse Laarbeek is onlangs een innovatief project afgerond om water op te vangen en vast te houden. Zo spelen gemeente, provincie en waterschap in op wateroverlast en watertekort.  De ... lees verder

Natuur ligt weken voor op schema

Natuur ligt weken voor op schema_oranjetipje_foto_Fiona Franken.jpgdonderdag 18 april 2019 Door de hoge temperaturen in februari ziet Fiona Franken, ecoloog van de provincie Noord-Brabant, dit jaar veel verschuivingen in de natuur. Bruine kikkers en teken doen geen winterslaap meer en ... lees verder

Tabel brengt effectiviteit van klimaatadaptatie maatregelen in beeld

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen.pngdinsdag 16 april 2019 De tabel "De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen" geeft een overzicht van de effectiviteit van verschillende klimaatadaptatiemaatregelen. De informatie helpt de stedelijk waterbeheerder ... lees verder

Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten

Klimaatadaptieve bouwprojecten.pngwoensdag 10 april 2019 Op diverse plekken in het land zijn al goede ervaringen opgedaan met klimaatadaptatieve bouwprojecten. Dit varieert van bewonersinitiatieven om tuinen te vergroenen tot integrale plannen voor ... lees verder

Grondwaterpeil redelijk hersteld, maar is het voldoende?

Afbeelding weer en waterbeheer.jpgdinsdag 09 april 2019 Dankzij de regen die begin maart viel zijn de grondwaterstanden in Brabant flink aangevuld en ziet het plaatje er nu redelijk uit. Maar is het voldoende? Na een paar droge weken ... lees verder

Klimaatadaptatie en provincie Noord-Brabant

Afbeelding.pngdinsdag 02 april 2019 Klimaatadaptatie: wat is dat nu precies? Het aanpassen van onze leefomgeving op het veranderende klimaat en de extremere weersomstandigheden. En waarom is provincie Noord-Brabant zo actief op dit ... lees verder

Toolbox Klimaatbestendige Stad en Klimaatschadeschatter online beschikbaar

Toolbox Klimaatbestendige Stad.pngdinsdag 02 april 2019 Sinds gisteren zijn twee nieuwe gratis hulpmiddelen beschikbaar: de Klimaatschadeschatter (KSS) en de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS). De KSS geeft een eerste schatting van extra schadekosten... lees verder

Geen grap: vandaag - 1 april - is de subsidie klimaatadaptatie-projecten voor gemeenten geopend

Openstelling subsidie klimaatadaptatie-projecten.jpgmaandag 01 april 2019 Per 1 april 2019 kunnen gemeenten, individueel of in samenwerkingsverband, subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van klimaatadaptatie-projecten via deze link naar ... lees verder

100ste groene schoolplein in Brabant

Schooplein in Budel.jpgmaandag 01 april 2019 Donderdag 11 april viert basisschool De Schatkist/SKOzoK in Budel dat ze de 100ste school in Noord-Brabant is die aan de slag gaat met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’. De basisschool ... lees verder

1e Tiny Forest van Breda aangeplant

tiny forest.jpgmaandag 01 april 2019 Dinsdag 19 maart hebben 40 leerlingen van basisschool de Fontein het 1e Tiny Forest van Breda aangeplant. Het minibos ligt in Brabantpark in de groenstrook tussen de Leystroom en de velden van ... lees verder

Klimaatmakers samen in actie in Hilvarenbeek

Regenton actie.jpgdonderdag 21 maart 2019 De gemeente Hilvarenbeek heeft een groen dak aangelegd op het gemeentekantoor en verschillende wadi’s (greppels om regenwater te infiltreren) aan de rand van het dorp. Een lokale overheid heeft ... lees verder

Het Groene Woud wil natuurgebied De Mortelen klimaatbestendig maken

Gebiedsbod Het Groene Woud.jpgdinsdag 12 maart 2019 Vijftig agrarische ondernemers hebben een plan ingeleverd bij Waterschap De Dommel om samen De Mortelen voor te bereiden op de steeds extremere weersomstandigheden, met name de hevige buien en ... lees verder

'Oplossen kan je niet als gemeente alleen, dat moeten we met elkaar doen'.

Heeswijk Dinther.jpgdinsdag 12 maart 2019 Dit is een van de inspirerende en rake quotes van waterambassadeur 'Regio Brabant Oost' en beleidsmedewerker van gemeente Bernheze, Harold Soffner. Net als: 'Eén oplossing is er niet, er zijn ... lees verder

Levend water in Tilburg zorgt voor wateropslag, verkoeling en plezier

Levend Water Tilburg_foto Rob Vennix.jpgdonderdag 28 februari 2019 Vroeger stroomden er door Tilburg zo’n 35 beken, maar door de textielindustrie zijn die in de loop van de jaren vervuild en daarna gedempt. Nu brengen inwoners met hulp van de gemeente het levend ... lees verder

Handleiding De Levende (en klimaatvriendelijke) Tuin

Levende Tuin.jpgdonderdag 28 februari 2019 Branchevereniging VHG ondersteunt groenondernemers met kennis en inspiratie. Onlangs publiceerden zij de Handleiding De Levende Tuin. VHG legt met dit inspiratieboek de nadruk op duurzaamheid en ... lees verder

Handreiking voor het opstellen van lokale hitteplannen

Handreiking lokaal hitteplan.pngvrijdag 22 februari 2019 Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan. De Handreiking, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale ... lees verder

Tips en trucs voor de risicodialoog

Risicodialoog1.jpgvrijdag 22 februari 2019 Ambitie 2 uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie. Risicodialogen kunnen heel verschillend zijn. De vorm, het aantal ... lees verder

Aankondiging subsidie klimaatadaptatie-projecten voor gemeenten

Openstelling subsidie klimaatadaptatie-projecten.jpgdinsdag 05 februari 2019 Per 1 april 2019 kunnen gemeenten subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van klimaatadaptatie-projecten via deze link naar het subsidieloket. Klimaatadaptatie Hitte, ... lees verder

Bijsluiter voor stresstest verschenen

Bijsluiter.jpgdonderdag 31 januari 2019 Voor iedereen die aan de slag gaat met de stresstest, is een uitgebreide bijsluiter verschenen. Hierin staan instructies voor het uitvoeren van de stresstest. Ook vind je er gebruiksaanwijzingen ... lees verder

Extra geld voor klimaatadaptatie

3-alg-ondersteuning-stimulering@3x.pngdonderdag 31 januari 2019 De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft extra geld ter beschikking gesteld voor klimaatadaptatie; in totaal €20 miljoen voor 2019 en 2020. Daarvan is €4 miljoen bedoeld voor ... lees verder

Bushokje in Breda heeft groen dak

Groen bushokje 5.jpgdonderdag 10 januari 2019 Aan de Vlaszak in Breda staat een bushokje met een groen dak. Het is een opvallend statement van de gemeente Breda, die daarmee aandacht wil vragen voor het belang van groene daken. Inwoners ... lees verder

Hoos & Hitte Contest 2019

Hitte en hooscontest.jpgdinsdag 18 december 2018 House of Leisure organiseert voor de tweede keer de Hoos & Hitte Contest. Het doel van de Contest is het stimuleren en steunen van ideeën voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. House of ... lees verder

Hoe kan een buurtbewoner het verschil maken?

donderdag 13 december 2018 Voor zijn wijk Kattenbosch in Rosmalen had Henk Koops een grote wens: hij wilde zoveel mogelijk groene daken aanleggen. Hij gaf zelf het goede voorbeeld en overtuigde samen met buur ... lees verder

Rodenborch College Rosmalen wint Water Challenge

vrijdag 07 december 2018 Vier leerlingen van het Rodenborch College in Rosmalen hebben de eerste prijs van de ‘Water Challenge’ in de wacht gesleept. Gedeputeerde Johan van den Hout reikte de prijs, een bedrag van 300 ... lees verder

Sporten met droge voeten bij Sportpark De Neul

vrijdag 07 december 2018 Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode kampte jarenlang al bij lichte regenval met drassige velden. Dat heeft te maken met de hoge waterstand door de ligging naast De Dommel. De natte sportvelden ... lees verder

Subsidie provincie klimaatstresstesten en klimaatadaptatiedialoog verlengd

maandag 03 december 2018 Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie sinds 1 mei 2018 subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en ... lees verder

Tilburg University: een klimaatbestendige campus

maandag 26 november 2018 Tilburg University is met recht waterbestendig te noemen. Het regenwater dat op de campus valt, wordt op veel plekken opgevangen op groene daken, in de bodem geïnfiltreerd of opgevangen ... lees verder

IPCC-rapport over opwarming van 1.5°C

woensdag 21 november 2018 De temperatuurstijging wereldwijd onder de anderhalve graad houden: het heeft veel voordelen en het kan nog, maar dan moeten we snel en daadkrachtig optreden. Dat concludeert het Intergovernmental... lees verder

Nieuw rapport van de Stowa: Praktische tips en tools voor meerlaagsveiligheid

woensdag 21 november 2018 Vorige week publiceerde kenniscentrum STOWA het rapport ‘Verder met meerlaagsveiligheid’. Dit rapport bundelt leerervaringen en geeft een overzicht van de beschikbare instrumenten op het gebied ... lees verder

Minimaal 42 miljard Euro nodig voor klimaatadaptatie in Nederlandse steden

woensdag 21 november 2018 De totale kosten om Nederlandse steden te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen 42 tot 83 miljard Euro. Dat blijkt uit een studie van ingenieursadviesbureau Sweco. Het ... lees verder

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie getekend

dinsdag 20 november 2018 Overheden op alle niveaus maken de komende jaren in totaal 600 miljoen euro beschikbaar om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenten, waterschappen, ... lees verder

Drukbezocht debatcafé ‘De Hitte de Baas’

zaterdag 17 november 2018 ‘Milieubeleid staat economische groei niet in de weg’ Ons klimaat verandert: het wordt heter, natter en droger. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat om de ... lees verder

Bouwend Nederland onderzoekt visie van gemeenten op klimaatadaptatie

woensdag 07 november 2018 Het Deltaprogramma stelt dat klimaatadaptatie in 2020 in beleid moet zijn verankerd. In de praktijk worstelen zowel gemeenten als uitvoerende partijen met het concreet maken van klimaatadaptatie ... lees verder

Warmste zomer in 3 eeuwen

maandag 29 oktober 2018 De zomer van 2018 brak allerlei records. Volgens het KNMI was het de warmste zomer sinds 1706. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was 18,9 °C, tegen normaal 17,0 °C. Er viel nauwelijks regen: ... lees verder

Inspiratietuin voor bewoners nieuwbouw

maandag 22 oktober 2018 Tussen het zand, het beton, de bakstenen en de dakpannen op de bouwlocatie Steenstraat-Zuid in Boxmeer is een groene, openbare ontmoetingsplaats verschenen, een kleine oase te midden van de bouw. ... lees verder

Aan de slag met Design Thinking

donderdag 18 oktober 2018 We staan voor een grote maatschappelijke opgave: het aanpassen van onze leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering. Ruimtelijke adaptatie is zo veelomvattend, dat mensen en bedrijven vaak... lees verder

Vijf kansen om klimaatadaptatie te stimuleren bij inwoners

dinsdag 16 oktober 2018 Gemeentes willen graag actie ondernemen tegen de gevolgen van hoosbuien en hittestress. Inwoners zijn een belangrijke partij om plannen uit te kunnen voeren. Maar hoe stimuleer je maatregelen voor... lees verder

Guerilla-actie voor een groener Tilburg

donderdag 04 oktober 2018 Tilburg barst van de tegellovers: mensen die hun tuinen helemaal betegeld hebben. Daarom organiseren enkele trainees van het Nationaal Watertraineeship tot en met 14 oktober de ... lees verder

Deltaprogramma 2019, maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan de klimaatverandering

maandag 01 oktober 2018 Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken... lees verder

Derde uitgave StraaDkrant: betrek bewoners bij de straaD, ieder op zijn eigen manier

maandag 01 oktober 2018 Gemeenten in Brabant stimuleren hun inwoners om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Son en Breugel heeft plannen om een apart tarief te rekenen voor huiseigenaren die hun regenwaterafvoer ... lees verder

Tiny Forests helpen ‘s-Hertogenbosch klimaatbestendig te worden

donderdag 20 september 2018 ’s-Hertogenbosch gaat minstens vier Tiny Forests aanplanten. Een Tiny Forest, een concept van natuurorganisatie IVN, is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Het ... lees verder

Actie voor bewoners Haaren levert 330 regentonnen op!

zaterdag 08 september 2018 De gemeente Haaren werkt aan een klimaatadaptieve omgeving. Enkele klimaatbewuste inwoners initieerden dit voorjaar samen met o.a. de gemeente, waterschappen en provincie een actie om zoveel ... lees verder

De positieve kant van een warmer klimaat

dinsdag 04 september 2018 De droogte heeft veel problemen opgeleverd deze zomer. Maar veel mensen hebben ook genoten van het droge, warme weer. En sommige boeren waren juist blij met de hitte. Nederland steeds populairder ... lees verder

Arbeidsproductiviteit neemt af tijdens hittegolf

donderdag 30 augustus 2018 Een hittegolf maakt je duf en moe omdat je lichaam extra hard moet werken om koel te blijven. Dat zorgt ervoor dat je op hete dagen minder geconcentreerd kan werken. Sterker nog: hittestress kan ... lees verder

Lokale hulp vermindert sterfgevallen door hitte

donderdag 30 augustus 2018 Extreme hitte raakt vooral kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf van 2006 stierven er per week 400 mensen meer dan normaal. Dat was de aanleiding voor het oprichten van een Nationaal Hitteplan. ... lees verder

Veel landbouwschade door droogte in Brabant

zaterdag 25 augustus 2018 De extreme droogte van de afgelopen maanden heeft voor boeren in Brabant veel schade opgeleverd. Landbouworganisatie LTO noemt de droogte ‘rampzalig’ voor boeren. De verwachting is dat gewassen ... lees verder

Standaard neerslaggebeurtenissen opgeleverd voor de stresstest

donderdag 23 augustus 2018 Stichting RIONED, STOWA, gemeenten en waterschappen hebben ‘standaard neerslaggebeurtenissen’ opgeleverd voor de stresstest. Deze standaardisering zorgt ervoor dat de uitkomsten van stresstesten ... lees verder

Zo gaan deze vernieuwende boeren om met extreme droogte

donderdag 23 augustus 2018 Brabantse boeren hebben te lijden onder droogte. In de zomer van 2018 ging alleen al 1,2 miljoen ton aan Brabantse uienoogst verloren, de aardbeien in Zundert waren te klein en gras ... lees verder

Klimaatverandering vergt aanpassingen in het natuurbeheer

donderdag 16 augustus 2018 De klimaatverandering vergt aanpassingen in het natuurbeheer. De omgang met droogte, maar ook extreme neerslag vragen aandacht. Voor de dieren op de heide is maatwerk vereist om te voorkomen dat ... lees verder

Hoe kun je zuinig zijn met water en energie tijdens droogte?

woensdag 15 augustus 2018 Zomerse dagen leiden tot meer water- en energiegebruik. De kosten kunnen flink oplopen als je elke dag de tuin sproeit en de airco aanzet. Wat kunnen we doen om de kosten laag te houden tijdens ... lees verder

Het zomerweer houdt voorlopig aan: flinke kans op tropische dagen en nachten

donderdag 19 juli 2018 De kans is groot dat Brabant volgende week te maken gaat krijgen met tropische hitte. De thermometer zal naar verwachting op meerdere dagen de dertig graden gaan halen. Volgens één van de vijftig ... lees verder

Twee Brabantse Impactprojecten geselecteerd voor ondersteuning door het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

woensdag 11 juli 2018 Vorige week werden acht nieuwe Impactprojecten geselecteerd voor ondersteuning door het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Twee van de acht geselecteerden zijn projecten in Brabant. Ze ... lees verder

Reisgids 'Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen'

dinsdag 10 juli 2018 Ook in Noord-Brabant krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Langere perioden van droogte en hitte, en meer extreme regenval. Om met deze gevolgen van klimaatverandering om te ... lees verder

Brabanders in tijden van extreme droogte

maandag 09 juli 2018 Wanneer regende het voor het laatst? Niemand die het nog precies weet. De extreme buien van april en mei lijken alweer een eeuwigheid geleden. Want het is droog, heel droog. En de komende weken ... lees verder

Studenten NHTV bedenken verfrissende ideeën voor leisure-sector Hart van Brabant

vrijdag 06 juli 2018 ‘Hoe motiveer je leisure-ondernemers in de regio om klimaatmaatregelen te nemen en daar meerwaarde uit te halen?’ Dat is de vraag waar derdejaars studenten van Hogeschool NHTV in Breda onlangs mee... lees verder

Weerbewaking op festivals kan risico’s extreem weer beperken

vrijdag 29 juni 2018 Sinds een paar jaar hebben we te maken met extremer weer door klimaatverandering. De buien zijn niet alleen heftiger, maar vaak ook onvoorspelbaarder geworden. Festivals zijn in zulke situaties ... lees verder

Congres Hittestress roept op tot samenwerking om klimaatproblemen aan te pakken

woensdag 27 juni 2018 Er komen veel lastige onderwerpen aan bod tijdens het Congres Hittestress. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld ziektes door klimaatverandering zoals huidkanker en de ziekte van Lyme? En hoe kunnen we ... lees verder

Wijk Kattenbosch in Rosmalen krijgt 64 groene daken

dinsdag 26 juni 2018 Op zaterdag 23 juni beginnen inwoners van de wijk Kattenbosch in Rosmalen met de aanleg van 64 groene daken: in totaal 2000 vierkante meter. Dit project wordt gerealiseerd op initiatief van de ... lees verder

Minister van I&W ontvangt Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid uit handen van Zuid-Nederlandse overheden

maandag 25 juni 2018 ’s-Hertogenbosch, 25 juni 2018 – Tijdens het Congres Hittestress overhandigen vertegenwoordigers van Zuid-Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies aan minister van I&W Cora van ... lees verder

Klimaatadaptatie op de Klimaattop Zuid

woensdag 20 juni 2018 Klimaatadaptatie werkt alleen als we het samen doen. Voor het eerst spraken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties over klimaatadaptatie, als één van de drie hoofdthema’s van de ... lees verder

Inruilactie Operatie Steenbreek: groen voor tegels

maandag 18 juni 2018 Klimaatverandering zorgt voor meer hoosbuien en meer hitte. Dat kan zeker in dorpen en steden met veel verharding overlast veroorzaken. Regenwater kan niet wegzakken in een betegelde bodem en ... lees verder

IVN zoekt gemeenten voor 100 Tiny Forests

donderdag 14 juni 2018 Gemeenten kunnen zich bij IVN aanmelden voor het planten van een Tiny Forest. IVN Natuureducatie gaat 100 Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisveld, aanleggen vóór 2021. Om dit doel ... lees verder

Magazine Klimaatadaptatie: Praktijkgerichte oplossingen

vrijdag 08 juni 2018 De Vereniging Stadswerk Nederland en Stichting RIONED publiceerde het magazine “Klimaatadaptatie: Praktijkgerichte Oplossingen”. In het magazine is onder meer aandacht voor de ... lees verder

Hogere verzekeringspremies door klimaatverandering

woensdag 06 juni 2018 Wolkbreuken als die van de afgelopen dagen doen het besef groeien: we moeten ons voorbereiden op meer extreme neerslag. Volgens de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de ... lees verder

Klimaatbestendig bouwen onderdeel van nationale woonagenda

vrijdag 01 juni 2018 Op 23 mei is de Nationale Woonagenda gepresenteerd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Met de Nationale Woonagenda willen het Rijk, het bedrijfsleven en de decentrale overheden samen ... lees verder

Buien zoals op dinsdag 22 mei gaan vaker voorkomen

vrijdag 25 mei 2018 Delen van Brabant zijn dinsdag 22 mei getroffen door zware lokale (onweers)buien. Vooral in het zuidoosten en het uiterste westen van de provincie ontstond hierdoor lokaal veel wateroverlast. Rond... lees verder

Vierde tranche Impactprojecten ruimtelijke adaptatie open

maandag 07 mei 2018 Vanuit ambitie 5 “Stimuleren & faciliteren” van het Deltaplan is opnieuw een Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Als onderdeel van dit programma wordt dit jaar een vierde ... lees verder

Deltacongres 2018 in Zwolle

maandag 07 mei 2018 Op 1 november dit jaar zal het negende Nationaal Deltacongres plaatsvinden in de IJsselhallen in Zwolle. Net als voorafgaande jaren worden er circa 1500 bezoekers verwacht. Alle betrokkenen bij en... lees verder

NOS inventariseert plekken met wateroverlast na hevige buien

maandag 07 mei 2018 Wateroverlast na hevige regenbuien is vervelend en het zal steeds vaker voorkomen. Want: klimaatverandering vergroot de kans op hevige neerslag, zo voorspelt het KNMI. De NOS inventariseert samen ... lees verder

NKWK Kennisconferentie: van papier naar praktijk

maandag 07 mei 2018 Ruim 450 waterprofessionals en studenten uit het hele land kwamen op 17 april naar de 4e NKWK Kennisconferentie. Dit jaar op de campus van de 100-jarige Wageningen University & Research, met als ... lees verder

Subsidie provincie voor klimaatstresstesten

woensdag 18 april 2018 Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie met ingang van 1 mei 2018 subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. lees verder

Brabantse schoolpleinen kleuren groen

woensdag 24 januari 2018 Stoeptegels eruit; gras, bomen, struiken, bloemen en groenten erin: de provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten ... lees verder

Basisschoolleerlingen ontwerpen groen schoolplein

donderdag 07 december 2017 Basisscholen in Helmond deden mee aan de wedstrijd ‘Vergroen je eigen Schoolplein’. Leerlingen mochten daarbij hun ideale groene schoolplein op papier zetten. Een initiatief van Du Pré ... lees verder

Zuid Nederland zet schouders onder klimaataanpassing

Investeren in maatregelen klimaatveranderingdinsdag 08 augustus 2017 De samenwerkende overheden in Brabant en Limburg gaan vanaf 2020 naar verwachting jaarlijks € 50 miljoen extra besteden aan maatregelen ter voorbereiding op klimaatverandering. De regio vraagt ook een bijdrage van de nationale overheid vanuit het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. lees verder
Sluiten