Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is specifiek gericht op het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het klimaatportaal Brabant. Provincie Noord-Brabant is mede-eigenaar van het klimaatportaal. Het klimaatportaal wordt beheerd door medewerkers van de provincie Noord-Brabant. Raadpleeg hier de privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Het klimaatportaal Brabant (hierna klimaatportaal) verwerkt persoonsgegevens van personen die contact opnemen via het contactformulier. Het betreft de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het contactformulier, zoals: naam, organisatie en e-mailadres.

Daarnaast verwerkt het klimaatportaal persoonsgegevens van partners: maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers en (semi)overheden. De content op de site komt deels tot stand in nauwe samenwerking met deze partners. Voor de samenwerking met hen verwerkt het klimaatportaal naam, eventuele organisatie en e-mailadres.

De persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd en worden niet gedeeld met derden.

Wat zijn uw rechten?

1. Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de provincie Noord-Brabant als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die de provincie van u verwerkt.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
 • U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de provincie Noord-Brabant geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen.
 • U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.

2. Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de provincie een verzoek indienen. De provincie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Daarnaast kunt u een klacht indienen indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 

3. Heeft u een klacht over de wijze waarop de provincie Noord-Brabant omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?

Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Periodiek laat de provincie een externe audit uitvoeren op de beveiliging van onze ICT-omgeving en ICT–systemen waarop het klimaatportaal draait. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder. Dit doen wij onder andere met bewustwordingscampagnes, verplichte e-learnings en aandacht voor informatiebeveiliging en privacy tijdens bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Vragen en contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement of over de wijze waarop de provincie Noord-Brabant omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie. De provincie streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Door te mailen naar dataprivacy@brabant.nl.
 • Schriftelijk door uw vraag of opmerking te sturen naar:

  Provincie Noord-Brabant
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 90151
  5200 MC 's-Hertogenbosch

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 januari 2019.

Sluiten