Over ons

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreem weer. Daarom is het nodig is om onze omgeving klimaatbestendiger te maken. Het Klimaatportaal Brabant helpt iedereen die in Noord-Brabant woont of werkt om bij te dragen aan een klimaatbestendige provincie.  

Voor wie is het klimaatportaal bedoeld?

Het klimaatportaal Brabant is bedoeld voor overheden, bedrijven, docenten, studenten, maatschappelijke organisaties en inwoners in Noord-Brabant. Zij vinden hier alle belangrijke informatie die hen kan helpen om hun omgeving klimaatbestendiger in te richten. Ben je op zoek naar informatie waar je meteen mee aan de slag kunt? Bijvoorbeeld als professional of als inwoner? Via de homepagina kun je doorklikken naar de ingang die bij jou past.

Wie maken en beheren het portaal?

De provincie Noord-Brabant heeft dit portaal in 2017 samen met stichting CAS (Climate Adaptation Services) ontwikkeld. De artikelen op het portaal worden geschreven door Inkt & Aarde, stichting CAS en de provincie Noord-Brabant. Het beheer van het klimaatportaal ligt bij stichting CAS, die ook het landelijke Kennisportaal Klimaatadaptatie beheert. Het portaal volgt in grote lijnen het landelijke portaal, maar richt zich daarbij vooral op wat er in de provincie Noord-Brabant speelt. Alle informatie over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland wordt dus waar mogelijk specifiek gemaakt voor Noord-Brabant.

Wat doet de provincie aan klimaatadaptatie?

Om Noord-Brabant ‘klimaatproof’ te maken heeft de provincie in 2020 de Visie Klimaatadaptatie opgesteld. In hetzelfde jaar heeft ze een klimaatstresstest op laten stellen. Met de resultaten van deze test voert de provincie in haar organisatie risicodialogen om klimaatverandering verankerd te krijgen in alle programma’s. Daarnaast wil de provincie dat gemeenten en waterschappen klimaatadaptatie een plaats geven in hun beleid en uitvoering. Daarom ondersteunt ze hen bij de uitvoering van klimaatstresstesten, klimaatadaptatiedialogen en uitvoeringsprojecten, onder andere via subsidies. Ook brengt de provincie klimaatadaptatie onder de aandacht bij bedrijven en burgers, bijvoorbeeld via onderzoek, informatiebijeenkomsten en kennisdeling en projectsamenwerkingen. Verder werkt de provincie Brabant samen met de provincie Limburg, medeoverheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Meer hierover lees je in Strategie en Ambitie, het Werkplan Deltaplan Hoge Zandgronden en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zuid

Tips of vragen?

Heb je tips, opmerkingen of vragen over dit klimaatportaal? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Combinatie CAS en prov Brabant

Sluiten