Case Oudenbosch in Halderberge

In de gemeente Oudenbosch ligt een basketbalplein dat nodig aan renovatie toe is. Bewoners aan de rand van de wijk ondervinden regelmatig wateroverlast omdat het plein sterk versteend is. Dat biedt een kans om eens anders naar het plein te gaan kijken. De wens is om omwonenden beter te betrekken bij de renovatie van het plein.

Gemeentelijk projectleider Jeanita Embregts denkt samen met designer Hugo Schuitemaker na over een nieuwe manier van kijken naar het plein. Zij werkten vanuit het frame 'Omdat het leuk is!' en kwamen met het prototype 'De Volkspolder' als mogelijke oplossing. Lees onder de foto verder.

Frame: Omdat het leuk is! 

Overheden hebben veel kennis en kunde als het aankomt op klimaatadaptatie. Maar lang niet altijd weten we mensen daarmee te raken. Tijdens het vooronderzoek ontdekten we bijvoorbeeld in gesprek met de scouting dat een gesprek over klimaatverandering en -adaptatie stroef kan verlopen. Het is te abstract, te ver-van-het-bed en te weinig tastbaar. Maar toen we aan de scouts vroegen welke vaardigheden een scout moet hebben om een badge over klimaatuitdagingen te verdienen, werden in no-time tien vaardigheden bedacht, variërend van vlotten bouwen tot branden blussen. Het verdienen van een badge is iets dat leden van de scouting leuk vinden en daar blijken we bij aan te kunnen sluiten. Dit - aansluiten op de drive en hobby van mensen - is ook in deze case geprobeerd.

Prototype: De Volkspolder - betrokken bewoners voor een (water)veilige buurt

Er is een buurt waar men graag de regisseur is van de eigen omgeving. De buurt heeft te maken gehad met allerhande overlast en de situatie is nu weliswaar onder controle, maar kwetsbaar. Men heeft het gevoel dat verandering, welke dan ook, er toe zal leiden dat de overlast weer terugkomt.

Het plein dat midden in de wijk ligt, is volledig versteend en erg onaantrekkelijk. Toch voelt de huidige inrichting als het beste compromis – men durft er daarom eigenlijk niks aan te veranderen. Maar helaas vormt de vele verharding een risico op wateroverlast bij hevige neerslag.

Om het plein toch zo in te richten dat er geen problemen optreden bij extreem weer, en tegelijkertijd de betrokkenheid van de bewoners bij de eigen omgeving te benutten, biedt de gemeente hen de mogelijkheid om deze waterveilige plek eerlijk te ontwerpen, te beleven en te besturen. Dit bestuur kan een whatsappgroep worden, een periodieke buurtvergadering of een mini-waterschap met getrapte democratie en verkiezingen. We noemen het: de Volkspolder.

Sluiten