Case Helden/Baarlo in Peel en Maas

Door de gemeente stroomt de Kwistbeek. Bepaald geen kolkende rivier, maar desondanks ontstaat er bij hevige neerslag wateroverlast. Dit wordt met name in het dorp Baarlo gevoeld. Helaas is er in Baarlo weinig ruimte voor waterberging. In een dorp stroomopwaarts, Helden, is die ruimte er wel. In een bijeenkomst met bewoners rond de Kwistbeek werd gesuggereerd door inwoners uit Helden dat zij wellicht het probleem voor Baarlo op zouden kunnen lossen.

Designers Cyril van Sterkenburg en Maarten Essenberg van Vandejong Creative Agency ontwerpen in overleg met projectleider Roy Thijssen van gemeente Peel en Maas een strategie waarbij inwoners van Helden kunnen helpen de kwetsbaarheid van Baarlo voor wateroverlast te verminderen. Dat doen we door na te denken over wederkerigheid. Wat kunnen de inwoners van Baarlo terug doen voor de inwoners in Helden? Zij werken vanuit het frame 'Club weerbaar en kwetsbaar' en met het prototype 'Helden voor Baarlo' als mogelijke oplossing. Lees onder de foto verder.

Frame: Club weerbaar en kwetsbaar 

Soms heb je behoefte aan een expert die je vertelt wat je het beste kunt doen als je het even niet meer weet. Maar soms ook zoeken mensen steun bij ervaringsdeskundigen. Mensen die het probleem beleven zoals zij dat doen. Mensen die zich kwetsbaar voelen vinden elkaar dan in zelfhulpgroepen, fora et cetera. Denk aan de websites van de consumentenbond of Radar, of in lotgenotencontact of de AA. Hoe zou zo’n club eruit kunnen zien rond klimaatadaptatie?

Prototype Helden voor Baarlo - maak van het probleem de oplossing!

De mensen die de grootste problemen ervaren van de veranderingen in klimaat, zijn vaak niet de mensen die het probleem kunnen oplossen. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Maar hoe doen we dat? En hoe zorgen we ervoor dat we er allemaal beter van worden? Hevige neerslag kan leiden tot grote problemen, zoals het onderlopen van kelders, keukens en tuinen. Maar wat als die hevige neerslag ook een oplossing is voor een ander probleem? We draaien het om. Water is geen probleem, water is de oplossing! Voor van alles.

De Kwistbeek in de gemeente Peel & Maas is bepaald geen kolkende rivier, maar desondanks ontstaat er bij hevige neerslag wateroverlast. De mensen in het dorp Baarlo hebben als eerste natte voeten, terwijl zij weinig ruimte hebben om het water op te vangen. Stroomopwaarts ligt het dorp Helden, waar wél ruimte is en waar het water zou kunnen worden ingezet om plaatselijk andere problemen op te lossen.

Sluiten