Informatievoorziening

Een belangrijk middel om gezondheidsrisico’s te verminderen is het verstrekken van informatie en adviezen, zoals genoeg water drinken bij hittestress. De informatievoorziening zou kunnen worden geregeld door tussenpersonen en organisaties die in contact staan met verschillende (risico) groepen zoals de GGD, gemeenten, lokale media, apothekers en scholen. Een aandachtpunt hierin is dat mensen de gezondheidsrisico’s rondom hitte niet altijd even serieus nemen. Met betrekking tot aeroallergenen (zoals bij hooikoorts) wordt de informatieverstrekking van groter belang rondom de verlenging en intensivering van het pollenseizoen. Hierbij is informatie over de activiteit en aanwezigheid van het type pollen relevant evenals informatie over wat de patiënt zelf kan doen om de effecten te verzachten. Tot slot wordt de informatieverstrekking ook nog eens belangrijker voor het informeren over de vergrootte bloostelling aan infectieziekten, zoals in gebieden met teken of zwemwaterlocaties met verslechtte waterkwaliteit.

Sluiten