Inrichting stedelijk gebied en binnenklimaat

De inrichting van het stedelijk gebied hangt samen met milieufactoren. Aan deze factoren zijn gezondheidsrisico’s verbonden. Aanpassingen in de inrichting en beheer kunnen een beter woon- en leefklimaat creëren. Hierbij valt te denken meer natuur en water in de stad zoals groene daken, waterpleinen en woningaanpassingen, zoals witte muren en daken. Tegelijkertijd is het van belang dat gezondheidsrisico’s niet worden verschoven doordat, bijvoorbeeld, beplanting met allergene activiteit wordt geïntroduceerd of doordat er leefomgevingen ontstaan waar infectieziekten en vectoren (zoals teken) goed gedijen. Naast de (her)inrichting van het stedelijk gebied, kunnen er tijdens de bouw of renovatie van woningen en gebouwen aanpassingen gedaan worden om beter bestand te zijn tegen hitte (bijvoorbeeld door dikkere muren) en om de luchtkwaliteit te verbeteren zoals goede ventilatie. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan emissies in bepaalde gebieden om smog te verminderen.

Sluiten