Ontwikkelen monitoring en surveillance

Om meer inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s kan een monitoring- en surveillancesysteem worden opgezet of worden versterkt. Hierin kan, bijvoorbeeld, worden gekeken naar waar de hitte effecten zich manifesteren, zoals het lokaliseren van de hitte-eilanden in stedelijke gebieden en kwetsbare groepen. Ook het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van bestaande en nieuwe infectieziekten, is belangrijk. Hiermee kunnen uitbraken tijdig worden gesignaleerd en de effecten van milieufactoren op infectieziekten verder in beeld worden gebracht. Voor infectieziekten zonder meldingsplicht bestaan vaak nog geen surveillance systemen, bijvoorbeeld.

Sluiten