Waarschuwingssystemen

ICT toepassingen kunnen ook worden ingezet om burgers, organisaties en bedrijven te waarschuwen voor dreigingen door extreem weer en/of overstroming. Ook kunnen deze middelen worden toegepast om informatie te verzamelen om inzicht te krijgen in hoe storingssituaties zich ontwikkelen.

Sluiten