How scale matters in joint knowledge production for nature-based solutions (2020)

Ermy Brok (Open Universiteit | Environmental Sciences) heeft onderzoek gedaan naar gebiedsgerichte samenwerking in waterbeheer. De focus van het onderzoek ligt op de rol van gezamenlijke kennisontwikkeling. In het onderzoek heeft Ermy een raamwerk opgesteld voor verbetering van samenwerking tussen gebiedspartners op verschillende schaalniveaus. De resultaten heeft ze getoetst aan de gebiedsprocessen in het Dynamisch Beekdal de Aa en het klimaatrobuust beeklandschap de Aa of Weerijs. Het onderzoek was onderdeel van het Europese project Co-Adapt. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Sluiten