Voorkomen van infrastructurele investeringen in blootgestelde gebieden

Een voor de hand liggende adaptatiestrategie is het voorkomen van infrastructurele investeringen in gebieden die kwetsbaar zijn voor blootstelling aan klimaateffecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om overstromingsgevoeligheid of gebieden die gevoelig zijn voor inklinking.

Sluiten