Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust - handboek

Klimaatwarenhuis Overzicht

Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust.png
Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust - handboek

Toelichting 

In dit handboek wordt stap voor stap uitgelegd wat kinderboederijen (en hun bezoekers) kunnen doen rondom thema's als klimaatverandering en goed water- en bodembeheer. Van concrete maatregelen op en om het erf van de kinderboerderij tot welke programma’s kunnen worden benut om jong en oud te betrekken. Maar ook wordt de kinderboer-derij geholpen bij het vinden van partners. Partijen die een gelijksoortig doel hebben en die de kinderboerderij, de bezoekers en daarmee ons allen verder helpen te zor-gen voor een fijne woonomgeving, ook in de toekomst.

Download

Sluiten