Bewonersmiddag Duurzaam Ontmoeten - draaiboek

Klimaatwarenhuis Overzicht

Draaiboek bewonersmiddag Duurzaam Ontmoeten.png
Bewonersmiddag Duurzaam Ontmoeten - draaiboek

Toelichting 

Kennismaken en het ontmoeten van bewoners wordt vooroverheden steeds belangrijk. Waterschap Aa en Maas heeft in 2019 hier actief op in gezet. Als pilot is op zes verschillende locaties de bewonersmiddag duurzaam ontmoeten georganiseerd. Met als doelom bewoners te ontmoeten en om duurzame initiatieventen behoeve van klimaatadaptatieaante moedigen. Het draaiboek is opgebouwd met toelichting op de bewonersmiddagen, hetdoelen de te bereiken doelgroepen en het programma. In het draaiboek is ook de opstelling van het plein, marketing en communicatie en een actielijst opgenomen.

Download

Sluiten