Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 - actie

Klimaatwarenhuis Overzicht

klimaatkansenkaart Land van Cuijk   Stempel.jpg
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 - actie

Toelichting 

Klimaatbestendig Land van Cuyk is een regionaal project. Het gaat over de gevolgen van de klimaatverandering in het Land van Cuijk en laat zien op welke locaties in het Land van Cuijk zich de grootste bedreigingen voordoen en waar en hoe kansen kunnen worden benut.

Downloads

Sluiten