Recreatie en toerisme

Effecten

Klimaatverandering heeft impact op de toerisme- en recreatiesector. Het kan leiden tot een wereldwijde verandering van bestemmingen en activiteiten. Klimaatverandering kan hiermee een bedreiging zijn, maar het kan ook kansen bieden voor de Nederlandse recreatie- en toerismesector. Het is nu nog erg onzeker klimaatverandering de sector beïnvloedt of zal beïnvloeden. Wel is het duidelijk dat belangrijke voorwaarden voor de sector zoals waterkwaliteit, landschap en toegankelijkheid kunnen veranderen.

Het bollenschema van de NAS geeft een overzicht van hoe klimaatverandering de sector kan beïnvloeden. Dit schema laat bovendien de integraliteit van het klimaatadaptatievraagstuk zien; klimaateffecten beïnvloeden immers vaak meerdere sectoren. Brabanders en toeristen recreëren graag in Brabant. Hier vindt iedereen iets van zijn of haar gading: van stad en land die is rijk aan cultuur, historie, activiteiten tot bos- heide- en waterrijke natuur. In het kort zijn voor de sector recreatie en toerisme mogelijke klimaateffecten:

 • Risico’s (buiten)evenementen
  Zowel extreme hitte als extreme neerslag, zoals windstoten, bliksem, overvloedige regen en hagel, kunnen bedreigingen vormen voor (buiten) evenementen en Brabant heeft de grootste festival dichtheid. Hiernaast zorgen de warmere winters er voor dat, bijvoorbeeld, de kans op schaatsen op natuurijs steeds meer afneemt.

 • Nederland gunstiger vakantieland
  Nederland en omliggende landen kunnen door temperatuurstijging aantrekkelijkere bestemmingen worden, terwijl zuidelijker gelegen landen minder in trek zullen zijn door extreme hitte en droogte. Het hoogseizoen voor zomerrecreatie zal hierdoor langer duren, waardoor de omstandigheden gunstiger worden voor buitenrecreatie zoals fietsen, zonnen en watersport. Naar verwachting zullen Nederlanders vaker vakantie in eigen land vieren. Toch blijft het ook onzeker hoe de sector zich onder klimaatverandering zal ontwikkelen, aangezien de Nederlandse zomers ook wisselvallig zullen blijven.

 • Afname (oppervlakte)waterkwaliteit
  Klimaatverandering kan de kwaliteit van het oppervlaktewater verminderen waardoor waterrecreanten meer worden blootgesteld aan ziekteverwekkers. Dit kan komen door warme periodes waardoor ziekteverwekkers in het warmere oppervlaktewater kunnen ontstaan (zoals blauwalg) en door riooloverstort bij extreme piekneerslag. Bovendien neemt waterrecreatie bij warmer weer toe.

 • Vervoersbeperking scheepvaart
  Door droogte kan het waterpeil zakken waardoor watersportgebieden minder bevaarbaar worden.

Kwetsbaarheid

Niet alle vormen van recreatie en toerisme zijn even gevoelig voor klimaatverandering. Zo is natuurtoerisme (bijvoorbeeld in de bergen en aan het strand) gevoeliger voor de effecten van klimaatverandering dan cultuurtoerisme.

Adaptatiemaatregelen

Er is nog weinig bekend over hoe de sector zich het beste kan aanpassen aan klimaatverandering omdat er nog veel onzekerheid is over de effecten. Een eerste stap is om met partijen binnen en buiten de sector gezamenlijk de mogelijke risico’s en kansen te onderzoeken. Zo kan het gebeuren dat wandel- en fietsroutes moeten worden omgelegd vanwege het onderlopen van uitwaarden. Of dat eigenaren van kampeerterreinen zullen moeten anticiperen op het onderlopen van kampeerveldjes. In tijden van extreme hitte zullen droge natuurgebieden in verband met de kans op natuurbranden tijdig moeten worden afgesloten voor bezoekers. Daarentegen kan een warmer klimaat gunstig zijn voor buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. Het kan de behoefte vergroten aan fiets- en wandelpaden, accommodaties en verkoeling in de stad. Meer onderzoek moet uitwijzen hoe de sector het zich het beste kan voorbereiden op klimaatveranderingen.

Bronnen

Effecten

Kwetsbaarheid

Maatregelen

 

Sluiten