Versterken aanpassingsvermogen en herstel capaciteit

Tot slot kunnen er ook aanpassingen gedaan worden wanneer er op korte termijn effecten worden voorzien, wanneer effecten plaatsvinden of wanneer effecten plaats hebben gevonden. Hierbij gaat het om het aanpassen van de afwikkeling van verkeer en vervoer en het herstellen van eventuele schade. Verkeersmanagement kan afgestemd worden op extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld door het bieden van omleidingen of het uitgeven van waarschuwingen. Andere voorbeelden zijn evaluatie- en herstelplannen, hiertoe zullen de hulpdiensten en hulpmiddelen toegerust moeten worden op meer intensief gebruik. Voor de scheepvaart kan bij hoog of laag water de beladingsgraad worden aangepast en kunnen er beperkingen worden opgelegd aan de recreatievaart. Voor de luchtvaart kan men denken aan aanpassingen in protocollen en procedures om met het weer om te gaan, zoals in geval van convectieve buien. Tot slot is het voor het omgaan met keteneffecten van belang dat er wordt samengewerkt tussen beheerders en verschillende netwerken en transportvormen.

Sluiten