Voorkomen piekafvoeren

Om piekafvoeren te voorkomen kan water geborgen worden in het landschap en in natuurgebieden. Waterberging kan gerealiseerd worden door de bergingscapaciteit van de bodem te vergroten. Hierbij telt iedere druppel, dus ook kleinschalige maatregelen aan huis, bedrijfspand en tuin dragen bij aan het vermijden van (hemel)wateroverlast.

Echter, ontwatering kan eveneens verdroging in de zomer versterken. Het kan hierom beter zijn om water te bergen op het maaiveld, bijvoorbeeld in natuurlijke depressies in het landschap. 

Sluiten