Subsidies klimaatadaptatie voor inwoners, bedrijven en andere organisaties

Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun inwoners om te investeren in klimaatbestendige maatregelen. De tabel hieronder geeft een overzicht van organisaties die een subsidie aanbieden om inwoners te stimuleren zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. Verder kunnen het overzicht Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven en de Inspiratiegids Groene Regelingen helpen om subsidies en andere fondsen te vinden voor eigen initiatieven.

Organisatie Subsidie Doelgroep Meer informatie
gemeente Alphen-Chaam klimaatbestendig Alphen-Chaam inwoners, bedrijven en VVE's Link
gemeente Asten afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken eigenaren Link
gemeente Baarle-Nassau klimaatbestendig Baarle-Nassau inwoners, bedrijven en VVE's Link
gemeente Bergen op Zoom klimaatbestandig Bergen op Zoom inwoners en private partijen Link
gemeente Bergeijk afkoppelen hemelwater eigenaren Link
gemeente Bernheze groen dak en afkoppelen hemelwater (verdubbeling subsidie Aa en Maas) eigenaren, bedrijven, verenigingen en woningcorporaties Link
gemeente Bladel klimaatadaptatie eigenaren, particuliere huurders, kleine bedrijven Link
gemeente Boekel klimaatbestendige maatregelen (verdubbeling subsidie Aa en Maas) eigenaren, bedrijven, verenigingen en woningcorporaties Link
gemeente Boxtel groen en water inwoners, ondernemers, particulieren, bedrijven, stichtingen en verenigingen Link
gemeente Breda water en groen: Groen dak, groene gevel, regenwatervoorzining, onttegelen en het vergroenen van tuin eigenaren (uitzondering woningcorporaties), huurders, bedrijven, stichtingen, verenigingen Link
gemeente Cranendonck afkoppelen hemelwater, groen dak, ontharden/vergroenen eigenaren en bedrijven Link
gemeente Deurne afkoppelen hemelwater eigenaren en bedrijven Link
gemeente Deurne groen dak eigenaren en bedrijven Link
gemeente Dongen klimaatadaptatie eigenaren Link
gemeente Drimmelen duurzaamheidslening: groen dak eigenaren en kleine verhuurders Link
gemeente Drimmelen groene daken en gevels particuliere woningeigenaren, huurders Link
gemeente Eindhoven klimaatbestendige maatregelen: ontharden/vergroenen, groen dak, afkoppelen eigenaren Link
gemeente Etten-Leur groen dak eigenaren Link
gemeente Geertuidenberg klimaatbestendige maatregelen eigenaren Link

gemeente Geldrop-Mierlo

groen dak, afkoppelen hemelwater, vergroenen eigenaren Link
gemeente Gemert-Bakel groene daken inwoners, burgergroeperingen, bedrijven en woningbouwcorporaties Link
gemeente Gemert-Bakel afkoppelen hemelwater inwoners, burgergroeperingen, bedrijven en woningbouwcorporaties Link
gemeente Gilze en Rijen klimaatbestendig Gilze en Rijen inwoners, bedrijven en VVE's Link
gemeente Goirle klimaatbestendige maatregelen: ontharden/vergroenen, groen dak, afkoppelen inwoners Link
gemeente Halderberge klimaatbestendig Halderberge inwoners, verenigingen, stichtingen Link
gemeente Heeze-Leende afkoppelen hemelwater, groen dak eigenaren Link
gemeente Helmond groene daken inwoners Link
gemeente 's-Hertogenbosch groene daken en afkoppelen particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars Link
gemeente Heusden watersubsidie (groene daken en afkoppelen hemelwater) inwoners en bedrijven Link
gemeente Hilvarenbeek groen dak eigenaren Link
gemeente Laarbeek opvangen regenwater eigenaren Link
gemeente Loon op Zand klimaatbestendige maatregelen particulier of een samenwerkingsverband van particulieren (zoals een vereniging, stichting of informele organisatie een Vve) Link
gemeente Maashorst afkoppelen en vergroenen (verdubbeling subsidie Aa en Maas) eigenaren, bedrijven, verenigingen en woningcorporaties Link
gemeente Meierijstad klimaatbestendige maatregelen (verdubbeling subsidie Aa en Maas) eigenaren, bedrijven, verenigingen en woningcorporaties Link
gemeente Moerdijk klimaatsubsidie inwoners, huurders, VVE's en bedrijven Link
gemeente Nuenen afkoppelen regenwater eigenaren Link
gemeente Nuenen groen dak eigenaren Link
gemeente Oirschot vergroenen van tuin of dak eigenaren Link
gemeente Oisterwijk geveltuin eigenaren, huurders met toestemming Link
gemeente Oosterhout klimaatvriendelijke tuin en daken inwoners Link
gemeente Oss bewoners beheren buurt inwoners Link
gemeente Oss klimaatbestendige maatregelen (verdubbeling subsidie Aa en Maas) eigenaren, bedrijven, verenigingen en woningcorporaties Link
gemeente Reusel - de Mierden hemelwater afkoppelen, groen dak inwoners Link
gemeente Roosendaal groene daken eigenaren, huurders, VVE's en bedrijven Link
gemeente Roosendaal afkoppelen regenwater eigenaren, huurders, VVE's en bedrijven Link
gemeente Sint-Michielsgestel afkoppelen regenwater inwoners Link
gemeente Someren afkoppelen hemelwater en groen dak inwoners Link
gemeente Son en Breugel afkoppelen regenwater inwoners Link
gemeente Tilburg klimaatbestendige maatregelen: ontharden/vergroenen, groen dak, afkoppelen Inwoners, bedrijven, organisaties, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren Link
gemeente Tilburg klimaatfonds bedrijven en inwoners Link

gemeente Valkenswaard

afkoppelen regenwater, groen dak eigenaren Link

gemeente Vught

afkoppelen regenwater, groene dak inwoners Link
gemeente Waalre afkoppelen regenwater eigenaren Link
gemeente Waalwijk afkoppelen regenwater, groen dak bewoner, bedrijf, niet-overheidsinstelling, vereniging Link
gemeente Woensdrecht water en groen: klimaatbestendige maatregelen eigenaren, VVE's, huurders/gebruikers Link
cultuurfonds Noord-Brabant buurtnatuur- en buurtwaterfonds Noord-Brabant Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers Link
waterschap Aa en Maas klimaatbestendige maatregelen inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap de Dommel waterbewustzijn inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap de Dommel klimaatbuffers inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap Rivierenland vergroen samen met je buren inwoners, scholen, kinderdagverblijven, stichtingen en verenigingen Link
provincie Noord-Brabant crowdfunding voor natuur inwoners, organisaties Link
Sluiten