Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 1.0 (UPZN 1.0) is door provincies, waterschappen en gemeenten gezamenlijk opgesteld als uitwerking van de Uitnodiging Zuid-Nederland uit 2017.

De projecten in verschillende delen van Brabant en Limburg laten zien hoe Zuid er voor staat in 2018 op het gebied van klimaatadaptatie, wat de plannen zijn voor de komende drie jaar en wat de beoogde ontwikkeling is in de jaren daarna.

De zware buien in het voorjaar en de extreme droogte van afgelopen zomer laten de urgentie en omvang van de opgave van klimaatadaptatie zien. Tegelijkertijd is deze opgave aan continue verandering onderhevig, die van alle betrokken partijen aanpassingsvermogen vraagt. Deze UPZN 1.0 is nadrukkelijk een momentopname die we blijven aanvullen en aanscherpen. 

U vindt het UPZN 1.0 via deze link

Zuid maakt er werk van!

Sluiten