Suikerbieten zorgen voor water tijdens droogte

Naar het overzicht

Suikerbieten zorgen voor water tijdens droogte

De Suiker Unie verwerkt per oogstseizoen ruim 3 miljoen ton suikerbieten tot suiker. Een proces waarbij vooral veel water vrijkomt; een suikerbiet bestaat immers voor driekwart uit water. Dit restwater wordt met een zuivering omgezet naar hoogwaardig zoet water, dat direct als aanvullende waterbron wordt gebruikt door tuinders in het naastgelegen glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Ondergrondse waterberging maakt het mogelijk het water te bewaren tot de momenten van watervraag. Tuinders zijn zo verzekerd van voldoende hoogwaardig gietwater, ook bij langdurige droogte in de zomer.


Overzicht watersysteem Nieuw-Prinsenland voor levering gezuiverd effluent aan glastuinbouw en industrie na ondergrondse opslag.

Resultaat

Betrouwbare kwaliteit van gietwater is een randvoorwaarde voor het moderne intensieve glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Dit was lastig doordat de aanvoer van oppervlaktewater naar het gebied beperkt is en het grondwater brak is en niet van nature wordt aangevuld. Ondanks dat al het hemelwater wordt opgevangen in bassins, blijft in droge perioden een fors watertekort bestaan. Suikerbieten zorgen op deze manier voor een duurzame watervoorziening in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland.

Meer informatie

Toegevoegd: 3 mei 2018

Contact

dr. Koen Zuurbier
KWR
Koen.Zuurbier@kwrwater.nl
030 - 60 69 666 

Sluiten