Klimaatstresstest gemeente Son en Breugel

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Son en Breugel

In hoeverre heeft Son en Breugel last van klimaatverandering? Uit de resultaten van een analyse blijkt dat de gemeente weldegelijk na moet denken hoe zij de extremen die klimaatverandering met zich mee brengt het hoofd kunnen bieden. Met name voor de wijken Ekkersrijt, Centrum Son, Gentiaan, Hoogstraat en ’t Keske, zijn er dreigingen ten aanzien van hitte, wateroverlast en de droogte in het buitengebied.

Op het bedrijventerrein Ekkersrijt en het centrum van Son stijgen de temperaturen, vanwege de grote concentratie aan verhardingen en bebouwing tot meer dan acht graden ten opzichte van de temperatuur in het buitengebied. Door de uitstraling van de warmte vanuit de verhardingen vindt in deze delen  van de gemeente ’s nachts ook geen afkoeling plaats. Bij lange perioden van droogte heeft dit negatieve gevolgen voor de gezondheid en functioneren van mensen.  Ook de landbouw in het buitengebied ondervindt last van droogte.

Door het veranderende klimaat neemt ook de extremiteit van de buien toe.  Straten komen blank te staan en op sommige plaatsen komt rioolwater omhoog. Op een aantal plaatsen komt water in gebouwen en woningen te staan.

Resultaat

Om te komen tot een beleid voor droogte, hitte en hemelwater heeft de gemeente Son en Breugel een uitgebreide analyse uitgevoerd van de fysieke ruimte en de effecten van klimaatverandering; een zogenaamde ‘kwetsbaarheidsscan’.  Met behulp van kaarten is in beeld gebracht welke gebieden gevoelig zijn voor wateroverlast, droogte en hitte. Op deze manier kan de gemeente gerichte maatregelen nemen en is men voorbereid op de toekomst.


Bovenstaande kaart brengt de droogtegevoeligheid in de gemeente Son en Breugel in beeld. Een overzicht van de kaartresultaten vind je in het document hieronder.

Meer informatie

Document Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

Toegevoegd: 24 mei 2018

Contact

Jean-Paul de la Roy
Gemeente Son en Breugel
Beleidsmedewerker civiele techniek
j.delaroy@sonenbreugel.nl
0499 491 491

Sluiten