Bovengrondse afvoer van regenwater

Naar het overzicht

Bovengrondse afvoer van regenwater

Het regenwater in een nieuwbouwwijk in Berkel-Enschot stroomt middels verdiepte bermen of wadi`s naar een centrale waterberging. Hiermee wordt wateroverlast tijdens hevige buien tegengegaan in de wijk.

Resultaat

Aan de voor- of achterzijde van de kavels wordt het regenwater via verdiepte bermen of wadi’s naar een centrale waterberging afgevoerd. Het water trekt in de ondergrond. De openbare ruimte is met verschillende niveauverschillen ontworpen waarmee er door regenbuien een wisselende dynamiek zichtbaar wordt. De verschillende wandelpaden door het gebied maken dit beleefbaar. De bewoners zijn verantwoordelijk voor het bovengronds aanbieden van het regenwater naar de aangesloten berm of wadi. Zij zullen hier dus rekening mee moeten houden in de bebouwing en inrichting van hun kavel. Door deze manier van afvoeren van het hemelwater worden de bewoners zich bewust van het water op hun perceel.


Inrichtingsontwerp van het watersysteem voor de nieuwbouwwijk in Berkel-Enschot.


Inrichtingsontwerp voor de nieuwbouwwijk in Berkel-Enschot.

Leerpunten uit het project

In het nieuwbouwproject laten de kopers van de kavels zelf huizen bouwen. Bovengronds afvoeren van hemelwater wijkt af van ‘de standaard’ ondergrondse afvoermethode. Dit vergt afstemming met de aannemers, zowel vanuit de gemeente in het vergunningentraject als vanuit de ontwikkelaar en in de communicatie richting toekomstige bewoners.

Toegevoegd: 24 mei 2018

Contact

Ruger Wijgaarden
Sweco Nederland
Rutger.wijngaarden@sweco.nl
06 - 83 53 07 68

Sluiten