Waterbestendig Sportpark De Neul

Naar het overzicht

Waterbestendig Sportpark De Neul

Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode kampte jarenlang al bij lichte regenval met drassige velden. Dat heeft te maken met de hoge waterstand door de ligging naast De Dommel. De natte sportvelden zouden voor veel geld verplaatst worden, maar de gemeente, de voetbalclub en het waterschap verbouwden het park samen tot een klimaatrobuust sportpark. 

Resultaat  

Regenwateropvang onder kunstgrasvelden 
Het sportpark bestaat uit kunstgrasvelden en 3 natuurgrasvelden. Onder de kunstgrasvelden wordt regenwater opgeslagen in een ondergrondse waterberging van ongeveer 2600 kubieke meter (meer dan een Olympisch zwembad)Het water wordt door middel van peilgestuurde drainage opgevangen en zo nodig verplaatst naar de natuurvelden. Dit is een techniek waarbij de sportclub zelf kan bepalen hoe hoog de waterstand is in droge en natte perioden en waar het opgevangen water voor gebruikt wordt.  

Hergebruik van regenwater 
Het opgevangen regenwater wordt deels hergebruikt om de natuurvelden te irrigeren. Het water wordt bij de wortel van het gras geïrrigeerd om verspilling van water te voorkomen. Door het regenwater te hergebruiken, voorkomt de club verdroging van de bodem. Meer informatie over de gebruikte technieken zijn te zien in de video hieronder. 

Samenwerking 
Door de samenwerking tussen Waterschap De Dommelde gemeente Meierijstadvoetbalvereniging RKSV Rhode, ingenieursbureau Newae en aannemer TopGrass werd er een klimaatrobuust sportpark ontworpen en aangelegd binnen het beschikbare budget. Het sportpark is nu bestand tegen droogte, hoosbuien en zelfs overstromingen. 

 Leerpunten 

  1. Samenwerking is belangrijk. Voor de verbouwing van sportpark de Neul werd een bouwteam gevormd, bestaande uit alle betrokken partijen. Hierdoor ontstond ook het waterbewustzijn bij alle partijen.  
  2. Haal meer uit je project door functies te combineren. De Brabantse hoge zandgronden zijn gevoelig voor verdroging. Op dit sportpark zijn maatregelen genomen om het water zo veel mogelijk terug te geven aan de bodem en om grondwaterverbruik te verminderen. Hierdoor kwam het project in aanmerking voor een subsidie vanuit het Deltaprogramma Hoge Zandgronden. 
  3. Meten is weten. Hoe gedraagt de waterberging zich? Hoeveel water wordt er minder afgevoerd? Hoeveel water wordt er bespaard door middel van het irrigatiesysteem? Hiervoor is een meetplan opgesteld. 
  4. Hitte is een aandachtspunt bij het ontwerp van sportparken. Welke verhardingen zijn echt functioneel en welke kunnen worden weggelaten? Bomen zijn heel belangrijk tegen hittestress. Ook de kleur van het infill-materiaal van kunstgras heeft invloed op de warmte boven het veld op een hete dag. Bij sportpark De Neul is gekozen voor het natuurmateriaal kurk.

Toegevoegd: 7 december 2018

Contact

Hans Roelofs
Waterschap De Dommel
Hans.Roelofs@dommel.nl

Sluiten