Drijvende oevers zorgen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in Breda

Naar het overzicht

Drijvende oevers zorgen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in Breda

In de nieuwe haven aan de Markendaalseweg in Breda groeien planten in plaats van algen. Drijvende oevers met waterplanten hebben de overmatige algen- en kroosgroei in bedwang gekregen. In de nieuwgebouwde haven had het wateronkruid nog weinig concurrentie van andere planten en nam het wateroppervlakte over. Door het plaatsen van drijvende oevers met waterplanten zijn de algen en het kroos sterk afgenomen en is biodiversiteit toegenomen.

Hoe werkt het?

Het systeem bestaat uit 112 vierkante meter aan drijvende vlotten van natuurlijke materialen. Een biobased mat met een laag wilgentenen dienen als ondergrond voor de planten. De gemeente heeft gekozen voor bloeiende, inheemse soorten oevervegetatie zoals gele lis, kalmoes, dotterbloem, kattestaart, scherpe zegge, mattenbies en zwanenbloem. De planten nemen voedingsstoffen uit het water op en concurreren daarmee met alg en kroos. Om afdrijving of beschadiging van de vlotten te voorkomen, zijn ze met kettingen aan de oevers verankerd.

Resultaat

Vóór de drijvende oevers te water gingen, is alle alg en kroos verwijderd en afgevoerd. Na plaatsing van de drijvende oevers is de kroos- en algengroei bijna niet meer teruggekomen. De drijvende oevers dragen bij aan klimaatadaptatie door vergroening van de versteende omgeving. Ook de biodiversiteit is er vergroot. Daarnaast is het straatbeeld groener geworden.

Volgens uitvoerder Dutch Water Tech zorgen de oeverplanten niet alleen voor verbetering van de waterkwaliteit, maar hebben ze een mooie groei- en bloeiwijze. Daarnaast komen er allerlei amfibieën en vissen op af die in de oevers kunnen schuilen of er hun eieren kunnen leggen. Meerkoeten en andere watervogels broeden op de vlotten. En voor insecten zijn de bloeiende planten een waar paradijs.

Leerpunten

  • Het project met de drijvende oevers is tijdelijk, maar de vlotten gaan lang mee. Daarom kunnen ze verplaatst worden naar een andere waterrijke omgeving in de stad.
  • Om afdrijving te voorkomen, is het belangrijk de drijvende oevers te verankeren.
  • De vlotten dienen zo geplaatst te worden dat ze niet vatbaar zijn voor vandalisme.

Het plaatsen van de bloeiende, drijvende oevers is een zichtbaar karwei. Het nodigt uit om inwoners en media te informeren over de functie van de vlotten en de voordelen ervan.

Toegevoegd: 31 januari 2019

Contact

Amber Schaafstra
alc.schaafstra@breda.nl

Sluiten