Succesvolle klimaatstresstest voor de gemeente Oss

Naar het overzicht

Succesvolle klimaatstresstest voor de gemeente Oss

Door klimaatverandering zullen weersextremen vaker voorkomen. Om steden leefbaar te houden moeten maatregelen getroffen worden. Gemeentes in heel Nederland worden daarom geacht in 2020 een klimaatstresstest te hebben voltooid. Oss is een van de gemeentes in de provincie Noord-Brabant die zo’n stresstest succesvol heeft afgerond. De resultaten van de test zijn in beeld gebracht in een zogenaamde Klimaatatlas. Daarin kunnen betrokken partijen zien hoeveel impact hevige regenval, droogte en hittestress heeft op hun leefomgeving.


Water op straat na een hevige regenbui op 29 mei 2018 (Foto: gemeente Oss)

Resultaat

Samen met het Waterschap Aa en Maas, wateradviesbureau Nelen en Schuurmans en verschillende afdelingen binnen de gemeente Oss zijn de kwetsbaarheden in kaart gebracht. Frank Geenen, adviseur buitenruimte en water van de gemeente Oss, was betrokken bij de totstandkoming van de klimaatstresstest. “We hebben met name voor wateroverlast een kaart laten maken omdat we verwachten dat hevige regenval op korte termijn de grootste problemen opleveren. De benodigde kaarten voor hitte, droogte, hoogte en overstromingsrisico’s hebben we aangekocht”. Daarnaast heeft de gemeente een bomenkaart en een boombedekkingskaart toegevoegd aan de klimaatstresstest. Op de bomenkaart zie je waar de bomen staan en op de boombedekkingskaart wordt het bladerdek zichtbaar en welke (verkoelende) effecten dat heeft om de omgeving.

Het in beeld brengen van deze risico’s is heel belangrijk om verschillende partijen in de gemeente te overtuigen mee te werken aan klimaatadaptatie. De klimaatstresstest wordt gevolgd door risicodialogen die de gemeente Oss gaat voeren met verschillende stakeholders zoals de woningcorporatie, wijken en bedrijven. Geenen: “Tijdens de risicodialogen bespreken we wat zij kunnen doen om meer aandacht te besteden aan hitte en wateroverlast in hun eigen omgeving?”

De stresstest is, volgens Geenen, voor een groot deel een bevestiging van wat ze al wisten. De risico’s voor hittestress zijn vooral zichtbaar in de binnenstad en op de grote bedrijventerreinen. Er zijn qua wateroverlast een paar nieuwe risicoplekken in kaart gebracht waar de gemeente mee aan de slag gaat. “De kwetsbare plekken zijn nu zichtbaar en openbaar en we nodigen iedereen uit om er iets mee te doen.”

Leerpunten  

De gemeentes die gaan beginnen met de klimaatstresstest adviseert Geenen om het gewoon te gaan doen: “Het is niet moeilijk. Je kunt snel stappen maken door de benodigde software en kaartsystemen aan te schaffen. Dat werkt goed en is betaalbaar. Als je deze instrumenten aanschaft, kun je snel de eerste pijnpunten oppakken.”

De kaarten die ze hebben aangeschaft zijn volgens Geenen niet zaligmakend. “Het is ook maar een instrument, je moet wel zelf blijven nadenken.”

Toegevoegd: 26 maart 2019

Contact

Frank Geenen
Gemeente Oss
f.geenen@oss.nl

Sluiten