Oss heeft ook op gebied van klimaatadaptatie baat bij watersamenwerking

Naar het overzicht

Oss heeft ook op gebied van klimaatadaptatie baat bij watersamenwerking

Watersamenwerking As50+ is een regio in Nederland waarbij gemeentes en waterschap samenwerken op het gebied van water. Oss maakt samen met het waterschap Aa en Maas en de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden deel uit van deze samenwerking. Ook op het gebied van klimaatadaptatie is de samenwerking nuttig.


Ondertekening overeenkomst watersamenwerking As50+ (Foto: gemeente Oss)

Resultaat

Frank Geenen, adviseur buitenruimte en water bij de gemeente Oss, is blij met de samenwerking. “We hebben in de afgelopen jaren door samenwerking aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd voor bewoners, zo’n tien miljoen euro in totaal.” Maar er zijn meer voordelen van samenwerken: naast Kostenbesparing zijn er nog twee K’s van belang: Kwetsbaarheid verminderen en Kwaliteit verbeteren. Dat realiseert As50+ door kennisdeling en het gezamenlijk oppakken van grote werkzaamheden, zoals onderhoud aan de riolering.

Op het gebied van klimaatadaptatie hebben de partijen contact gezocht met Operatie Steenbreek om samen de 250.000 inwoners van de regio te inspireren hun tuinen te vergroenen. Inmiddels zijn er met een actie ruim 600 regentonnen geplaatst en hebben 1500 mensen een tuintegel omgeruild voor een plant. Volgens Geenen zou de gemeente Oss daarnaast de resultaten van de klimaatstresstest kunnen uitbreiden naar de regio. “Op die manier kun je de risicodialogen breder oppakken. De GGD, de veiligheidsinstanties en het waterschap zijn niet alleen actief in Oss, maar in de hele regio As50+. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we nog meer bereiken voor een klimaatadaptieve regio.” De volgende stap is het testen van bestemmingsplannen op klimaatrobuustheid en het organiseren van klimaatateliers.

Leerpunten

Geenen: “Iedereen heeft het druk. Er is al veel aandacht voor energie en veiligheid en dan nu ook weer voor klimaatadaptatie”. Het is volgens hem soms lastig om iedereen bij elkaar te krijgen voor een klimaatrobuuste regio. Daarom adviseert hij: “Zoek elkaar op! Heel Nederland is met dit onderwerp bezig. Je hoeft niet zelf te bedenken welke maatregelen je kunt treffen, je hoeft ze alleen maar toe te passen”.

Toegevoegd: 27 maart 2019

Contact

Harold Soffner
Teamcoördinator van de werkeenheid As50+
h.soffner@bernheze.org

Sluiten