Waterberging in Eindhoven onder de Vestdijk

Naar het overzicht

Waterberging in Eindhoven onder de Vestdijk

De gemeente Eindhoven heeft een waterberging onder de Vestdijk aangelegd die 1800 kuub regenwater kan opnemen. Bij extreme regenval vangt deze berging het water tijdelijk opvoordat het wegsijpelt richting De Dommel. 

Het gebied rondom de Vestdijk moest worden heringericht, daarop besloot de gemeente om onder de Vestdijk meteen ook een waterberging in te bouwen om wateroverlast te beperken. De waterberging is gemaakt met Aquabase, een concept voor waterbuffering bestaande uit een sterk geheel van holle ruimtes. Het regenwater loopt via de putten in de straat naar een buis met gaten, waarna het water in de holle ruimten tussen een pakket stenen van de fundering infiltreert.  

De bodem van Eindhoven bestaat uit leemachtig zand, infiltratie in de bodem is niet gemakkelijk. Daarom is ervoor gekozen om het regenwater af te voeren naar De Dommel, maar wel in kleine stapjes door middel van buizen en putten die het water geleidelijk afvoeren.  


Foto: gemeente Eindhoven

Resultaat 

Het resultaat is dat de Vestdijk zo’n 1800 kubieke meter regenwater kan opvangen vanuit de omgeving van de Vestdijk, wat neerkomt op ongeveer 60 millimeter regenwateropvang per vierkante meter. Om Eindhoven nog beter bestand te maken tegen hoosbuien en wateroverlast, zijn op termijn nog meer waterbergingen nodig. 

Leerpunten 

Volgens Frank van Ekert, adviseur stedelijk water van de gemeente Eindhoven, was het moeilijk de juiste technische oplossing te vinden om wateroverlast rondom de Vestdijk te beperken. Toen de gemeente op zoek ging naar waterbergingsconcepten, was de keuze nog niet heel groot. Het concept waarvoor gekozen is gaat uit van een waterdoorlatende bovenlaag, een fundering met holle ruimtes en infiltratie in de bodem. In het centrum ligt heel veel vuil op straat, daarom was een waterdoorlatende bovenlaag eigenlijk geen optie. Daarnaast heeft Eindhoven een bodem waar het water niet goed weglooptdus het werd maatwerk.  

Er moest een oplossing worden bedacht voor het straatvuil dat door de kolken in de waterberging terechtkwam. Dat was een tijdrovende zaak. Het project kon echter niet wachten, omdat de herinrichting van het gebied al in de planning stond.  

Inmiddels zijn er steeds meer varianten van waterbergingen die ook zouden passen onder de Vestdijk. Volgens Van Ekert is waterberging in stedelijk gebied op dit moment nog een kwestie van experimenteren met verschillende systemen. De gemeente Eindhoven is daar dan ook volop mee bezigOver ongeveer vier jaar is pas duidelijk welk type waterberging voor Eindhoven het meest geschikt is. 

Toegevoegd: 10 mei 2019

Contact

Frank van Ekert
Adviseur stedelijk water
Gemeente Eindhoven 
 
fjm.van.ekert@eindhoven.nl  

Sluiten