Klimaatstresstest gemeente Waalwijk

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Waalwijk

De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn urgente problemen en vragen om daadkrachtig ingrijpen. Veranderingen in het landschap en de leefomgeving zijn daarbij onvermijdelijk.  Om beter voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden moeten alle gemeentes in Nederland een klimaatstresstest  uitvoeren. Daarmee worden de  kwetsbaarheden van het landschap in kaart gebracht. Voor de gemeente Waalwijk zijn deze kwetsbaarheden voor wateroverlast al in beeld. De klimaatstresstest kijkt verder en brengt ook hitte en droogte in kaart.

Aantal warme nachten 2050 Waalwijk.jpg
Afbeelding: aantal warme nachten in 2050 volgens het WH-scenario (rapport stresstest gemeente Waalwijk).

De stresstest is tot stand gekomen door samenwerking tussen  gemeente Waalwijk, adviesbureau TAUW en de provincie Brabant. De resultaten zijn weergegeven in een rapportage en digitale kaarten.

Vervolgtraject

De resultaten van de stresstest moeten breed in de organisatie besproken worden. In het vervolgtraject staan dialogen met verschillende disciplines op de planning. Daar werken bijvoorbeeld aan mee: collega’s van stadsinrichting, gebiedsontwikkeling, groen, water, welzijn en gezondheid, vastgoed en economische ontwikkeling. Ook de communicatieafdeling is nauw betrokken. Na de interne dialogen gaat Waalwijk het gesprek nog breder trekken. Inwoners en partijen als de politie, brandweer, buurtverenigingen en bedrijven schuiven aan en denken mee over hoe de gemeente klimaatbestendiger kan worden.

Toegevoegd: 10 december 2019

Contact

Jac Vermeer
Beleidsmedewerker Water
Gemeente Waalwijk
jvermeer@waalwijk.nl

Sluiten