Eetbaar plantsoen in Geldrop-Mierlo voor biodiversiteit en klimaatadaptatie

Naar het overzicht

Eetbaar plantsoen in Geldrop-Mierlo voor biodiversiteit en klimaatadaptatie

Enthousiaste vrijwilligers, gemeente en Waterschap De Dommel realiseerden gezamenlijk een eetbaar plantsoen en een regenton-actie. Deze projecten dragen bij aan de werkzaamheden van de gemeente Geldrop-Mierlo voor wateropvang en de vermindering van hittestress in de bebouwde omgeving.


Foto: Waterschap De Dommel

Eetbaar plantsoen

Tonny Scheepers nam het initiatief om een eetbaar plantsoen te maken in de wijk Den Akert in Geldrop. Samen met bostuinontwerper Marije van der Park en vijftien vrijwilligers creëerden zij een plantsoen met ruim tweehonderd planten zoals kruiden, bessenstruiken en fruitbomen. Het eetbare park Den Akert Oase neemt niet alleen overtollig regenwater op, maar vergroot de biodiversiteit, koelt de omgeving en levert voedsel voor de buurt.

Samenwerken aan klimaatadaptatie

Scheepers zocht samenwerking met verschillende partijen om zijn plannen te realiseren. Zo zette hij de app van Buurkracht in. Hiermee nodigde hij buren rondom het eetbare plantsoen uit om mee te werken. De gemeente zag raakvlakken met de opgestelde nota Biodiversiteit en was enthousiast over de plannen. Waterschap De Dommel ondersteunde bij de vraagstukken rondom wateropvang en watergebruik. Volgens Hans Roelofs van Waterschap De Dommel zijn bewoners-initiatieven zoals deze heel goed voor het waterbewustzijn en dragen ze bij aan een betere waterhuishouding in het stedelijk gebied. Het waterschap heeft de initiatiefnemers geholpen met advies over waterberging en bij het vinden van de juiste subsidies.

Natuurvriendelijke tuinen

Groene tuinen werken heel goed tegen hittestress en nemen ook nog eens water op tijdens hoosbuien. Naast een eetbaar park, stimuleert de gemeente Geldrop-Mierlo daarom de aanleg van natuurvriendelijke tuinen. Ook daar is Scheepers een belangrijke trekker. Hij zet zich in voor bewustwording en organiseerde samen met natuurorganisatie IVN en GroenRijk Geldrop een regenton-actie, als onderdeel van de groene tuinen. Volgens Scheepers zijn de inwoners van Geldrop-Mierlo gemotiveerd om bewuster om te gaan met regenwater en groen. Hij kijkt al uit naar meer locaties voor eetbaar groen en ziet een oase-route als ultieme toekomstdroom. 

Toegevoegd: 14 april 2020

Contact

Hans Roelofs
Waterschap de Dommel
Hans.Roelofs@dommel.nl

Sluiten