Klimaatstresstest gemeente Moerdijk

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Moerdijk

Om erachter te komen voor welke klimaateffecten de gemeente Moerdijk kwetsbaar is, heeft ze een klimaatstresstest uitgevoerd. Hoe kwetsbaar is de gemeente voor hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen? Met de uitkomsten van de stresstest kan ze bepalen hoe ze het beste met die kwetsbaarheden kan omgaan. Hieronder lees je hoe de stresstest is opgezet en wat de grootste kwetsbaarheden voor Moerdijk zijn. 

Opzet klimaatstresstest

De gemeente Moerdijk heeft de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in kaart gebracht op de website www.klimaatanalysemoerdijk.nl. Hierop zie je kaarten voor de vier klimaateffecten met daarbij een toelichting. De berekeningen en metingen van deze stresstest zijn gebaseerd op verschillende bronnen, zoals de Klimaateffectatlas. Met de uitkomsten van de stresstest kan de gemeente bekijken hoe klimaatuitdagingen in de toekomst beperkt kunnen worden. Tijdens ‘risicodialogen’ kunnen de betrokken partijen samen onderzoeken wat ze kunnen doen om Moerdijk klimaatbestendig te maken. 

Kwetsbaarheden

De grootste kwetsbaarheden voor de gemeente Moerdijk zijn: 

Hitteoverlast

  • Op het haven- en industrieterrein Moerdijk is er volgens de metingen veel kans op hittestress. Hittestress komt vooral voor bij temperaturen boven 34.6 °C. Hitte kan ook tot andere problemen leiden, zoals tekorten van zoet water. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren door opwarming van het oppervlaktewater.
  • In de kernen van Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad is er een verhoogde kans op hittestress. Dat komt doordat de nachten daar tijdens hete zomerperiodes vaak warmer dan 20 °C zijn. Vooral als die periodes twee weken of langer duren, is er een verhoogde kans op hittestress. 

Droogte

  • Op langere termijn is het gebied ten zuiden van Moerdijk kwetsbaar voor bodemdaling tussen 10 en 40 cm.
  • Op langere termijn is er een verhoogde kans op zoute kwel rondom Moerdijk en rondom de omgeving Fijnaart-Heijningen. Zoute kwel kan leiden tot verzilting van de bodem, wat problemen geeft voor de landbouw en voor drinkwaterbedrijven. 

Wateroverlast

  • Extreme buien kunnen vooral lokaal voor wateroverlast zorgen.
  • Op industrieterrein Moerdijk staan een aantal panden die bij extreme buien een hoog risico lopen op wateroverlast.

Kansen

Als Moerdijk met deze kwetsbaarheden aan de slag gaat, biedt dat ook mooie kansen. Een paar voorbeelden:

  • Iedereen kan bijdragen aan een klimaatadaptieve omgeving: niet alleen de gemeente, maar ook bewoners en bedrijven. Je kunt je eigen tuin of terrein vergroenen, maar je kunt ook samen met buren, organisaties en de overheid de openbare ruimte klimaatadaptief maken.
  • Doordat de gemeente de gevolgen van klimaatverandering in beeld brengt, kan ze de bewustwording ervan bij alle betrokkenen versterken.

Leerpunten

Uit de stresstest blijkt dat veel klimaateffecten vooral lokaal voor problemen kunnen zorgen en dus ook lokaal aangepakt moeten worden. Daarom is het nodig dat de gemeente samen met lokale belanghebbenden om de tafel gaat en bespreekt welke maatregelen waar mogelijk zijn. Daarbij is het allereerst belangrijk dat de gemeente zich bewust is en blijft van de urgentie van klimaatverandering.

Toegevoegd: 15 april 2020

Contact

Marty Braat
Gemeente Moerdijk
marty.braat@moerdijk.nl

Sluiten