Klimaatstresstest gemeente Goirle

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Goirle

Net als alle gemeenten in Nederland, heeft ook Goirle een klimaatstresstest uitgevoerd. Deze klimaatstresstest maakte duidelijk voor welke gevolgen van klimaatverandering de gemeente het meest kwetsbaar is. Hoe heeft Goirle dat aangepakt? En wat heeft de gemeente van de stresstest geleerd? Dat lees je op deze pagina.

Opzet van de stresstest

De stresstest is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de gemeente Goirle, adviesbureau Arcadis en de provincie Brabant. Zij hebben onderzocht wat de kwetsbaarheden zijn op gebied van de vier klimaatthema’s: wateroverlast door hevige neerslag, droogte, hitte en overstromingen.

Resultaten

Wateroverlast

Door klimaatverandering neemt wateroverlast door hevige buien toe in Goirle:

  • De intensiteit van buien neemt tot 2050 toe met 12 tot 25%. Dit kan voor wateroverlast zorgen in zowel stedelijk als landelijk gebied.
  • De meest kwetsbare locaties zijn de Dorpsstraat/Tilburgseweg, de Abcovenseweg en Tijvoortsebaan. Na hevige buien komen deze wegen vol water te staan waardoor je er slecht doorheen kunt. En er staat dan vaak water tegen de panden. Ook bedrijventerrein Tijvoort is kwetsbaar voor wateroverlast.

Droogte

Door klimaatverandering wordt het droger. In Goirle kunnen er daardoor meer watertekorten ontstaan en kan de waterkwaliteit slechter worden:

  • Het neerslagtekort stijgt van 210-270 mm naar 300-330 mm in 2050.
  • Door droogte daalt de grondwaterstand. Vooral de landbouw en natuur aan de westkant van Goirle kan hier last van krijgen.
  • Als het lange tijd droog is, komen er vaak meer ziekteverwekkers in het oppervlaktewater. Daardoor kan de waterkwaliteit in de Oostplas en de Nieuwe Leij slechter worden.

Hitte

De zomers zullen langer duren en warmer worden. In het huidige klimaat hebben de zomers 3 tot 6 dagen waarop het warmer is dan 30 graden. Dit neemt waarschijnlijk toe tot 15 tot 18 tropische dagen in 2050. Hierdoor krijgen meer mensen last van de hitte:

  • Dat gebeurt vooral op locaties met dichte bebouwing. Die zijn het meest kwetsbaar voor hitte. Voorbeelden zijn het centrum van Goirle en bedrijventerrein Tijvoort.
  • Mensen krijgen meer last van hittestress door warme nachten. Daardoor voelen ze zich minder fit en productief. Vooral ouderen zijn hier kwetsbaar voor.

Overstromingen

Door klimaatverandering is er ook meer kans op overstromingen. Die komen vooral voor in de waterbergingsgebieden ten zuidoosten van de kern Goirle.

Op deze kaart zie je de belangrijkste kwetsbare locaties in de gemeente Goirle:

Kwetsbaarhedenkaart Goirle.png

Kansen

Voor het Hart van Brabant is al eerder een Klimaatonderlegger ontwikkeld. Dat is een kaart waarop je kunt zien welke plekken het meest kwetsbaars zijn voor klimaatverandering. Je kunt deze kaart gebruiken als aanvulling op de stresstest, om de juiste maatregelen op de juiste plek te nemen.

Leerpunten

Er is meer kennis en bewustzijn nodig om Goirle zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering:

  • Voer gesprekken met mensen die veel weten over het gebied. Zo kun je samen bepalen wat de belangrijkste kwetsbare locaties zijn.
  • Een bui van 70 mm in een uur laat al goed zien welke plekken kwetsbaar zijn voor wateroverlast na een hevige bui. Daarvoor heb je geen verzameling van andere buien nodig.
  • De gevolgen van droogte en hitte kun je niet altijd goed merken. Daarom is het belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van de mogelijke gevolgen voor elke locatie.

Aanvullend kaartmateriaal en de klimaatonderlegger zijn te vinden in de klimaatstresstest Hart van Brabant.

 Toegevoegd: 20 mei 2020

Sluiten