Klimaatstresstest gemeente Nuenen

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Nuenen

Net als alle gemeenten in Nederland, heeft ook Nuenen een klimaatstresstest uitgevoerd. Deze klimaatstresstest maakte duidelijk  voor welke gevolgen van klimaatverandering de gemeente het meest kwetsbaar is. Hoe heeft Nuenen dat aangepakt? Welke kansen biedt de stresstest en wat heeft de gemeente ervan geleerd? Dat lees je op deze pagina.

Opzet van de stresstest

De gemeente Nuenen heeft berekeningen gemaaktvoor drie thema’s: wateroverlast, hitte en droogte. Op basis daarvan zijn schema’s en kaarten gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende klimaateffecten in de gemeente. Daarna heeft de gemeente sessies georganiseerd, binnen en buiten de eigen organisatie. Zo is de eigen kennis gebundeld met die van andere partijen in de regio die ook te maken hebben met deze gevolgen van klimaatverandering. De stresstest is uitgevoerd in samenwerking met Roelofs Advies en Ontwerp. De kwetsbaarheden zijn in een kaartverhaal in kaart gebracht.  

Resultaten

Kwetsbaarheden wateroverlast

Door klimaatverandering is er in Nuenen meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Dit kan in de hele gemeente voor overlast zorgen:

 • Wegen lopen onder, hulpdiensten kunnen hun bestemming lastiger bereiken en water dringt binnen in laaggelegen panden. Dit zorgt ook voor uitdagingen bij de sector zorg en veiligheid.
 • De kans op hoog water in de Dommel, de Kleine Dommel en de Hooidonkse beek neemt toe. Dit zorgt ook voor uitdagingen bij het waterschap.

Kwetsbaarheden hitte

De zomers zullen langer duren en warmer worden. Dat kan leiden tot een slechtere waterkwaliteit en tot hittestress:

 • Als het oppervlaktewater opwarmt, kan dat leiden tot een slechtere zwemwaterkwaliteit en meer ziekteverwekkers in het water. Het meest kwetsbaar hiervoor zijn de zwemwaterlocaties aan de Refelingse Heide. Dit treft vooral de recreatiesector.
 • Mensen krijgen meer last van hittestress door warme nachten. Daardoor slapen ze minder goed, en voelen ze zich minder fit en productief. Vooral ouderen zijn hier kwetsbaar voor.
 • Het centrum van Nuenen is het meest kwetsbaar voor hittestress. Vooral de gebieden in het noorden van het centrum, waar meer dan 25% van de bewoners 65+ is.

Kwetsbaarheden droogte

Doordat er vaker droge periodes zijn, is de kans groot dat er watertekorten ontstaan en kan de waterkwaliteit slechter worden. Daarnaast kan ook de bodem op bepaalde plekken verder dalen:

 • Een gevolg van droogte is een te lage grondwaterstand. Er is dan meer kans op oogstschade en schade aan biodiversiteit. Vooral de landbouwsector en natuurgebieden ten noorden van Nuenen zijn hier kwetsbaar voor.
 • Door droogte kan de bodem langs de Dommel verder dalen. Daar zal vooral de landbouwsector ten westen van Nuenen het meest last van hebben.
 • Er zal meer vraag komen naar schoon water. Dit kan uitdagingen vormen voor de gemeente en het waterschap.

Kansen

Na de klimaatstresstest start de gemeente met risicodialogen. Daarin gaat ze in gesprek met de partijen die het meest met deze kwetsbaarheden te maken hebben. Samen bepalen ze dan wat de lokale knelpunten zijn. Daarna stellen ze samen een uitvoeringsplan op. Op die manier kan de gemeente tot een betere samenwerking komen met de inwoners en andere partijen . Ook biedt het kansen om meer bewustwording over klimaatverandering te creëren onder alle betrokkenen.

Leerpunten

De gemeente Nuenen heeft het volgende geleerd van de stresstest:

 • Een samenwerking met inwoners en partijen is noodzakelijk voor een goed resultaat.
 • Klimaatadaptatie is makkelijk te koppelen aan geplande werkzaamheden en andere ambities van de gemeente.
 • Klimaatadaptatie is een belangrijk thema en moet terugkomen in de omgevingsvisie van de gemeente.
 • Wil je dat de stresstest ook echt helpt om beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering? Dan moet je de resultaten van de stresstest breed delen met anderen. Het is heel belangrijk om zoveel mogelijk informatie met andere partijen uit te wisselen.

Toegevoegd: 20 mei 2020

Sluiten