Klimaatstresstest gemeente Dongen

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Dongen

Net als andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente Dongen een klimaatstresstest uitgevoerd. Hoe hebben zij dit aangepakt? En wat zijn de grootste kwetsbaarheden en kansen? Dat lees je op deze pagina.

Opzet van de klimaatstresstest

De klimaatstresstest is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente Dongen, het waterschap, verschillende gemeentelijke instanties, adviesbureau Arcadis en de provincie Brabant. Samen hebben zij onderzocht hoe kwetsbaar de gemeente is voor vier thema’s: wateroverlast door hevige neerslag, droogte, hitte en overstromingen. De precieze resultaten en de kaarten vind je in het rapport ‘Klimaatstresstest Gemeente Dongen’.

Resultaten

Wateroverlast

In de gemeente Dongen zullen regen- en hagelbuien door klimaatverandering met 12 tot 25% heviger worden tot het jaar 2050. Uit de stresstest blijkt dat een aantal belangrijke wegen kwetsbaar zijn voor overstroming na een hevige bui: de Middellaan, Oude Baan, Monseigneur Nolens- en Schaepmanlaan, de Procureurweg, de Steenstraat en de Kanaalstraat. Deze wegen zijn na een hevige bui minder begaanbaar of zelfs onbegaanbaar. Daarnaast kan hevige neerslag schade aan gebouwen veroorzaken. Ook kan water dat vanuit het riool weer op straat komt leiden tot een toename van ziekteverwekkers, wat een risico vormt voor de gezondheid.

Droogte

Door klimaatverandering zal er in Dongen minder regen vallen. Daardoor zal het neerslagtekort toenemen. Het neerslagtekort is nu ongeveer 120-180 mm en zal tot 2050 toenemen tot 210-240 mm per jaar. Als het lange tijd niet regent, kunnen straatbomen uitdrogen en kunnen vijvers, beken en sloten droogvallen. Ook neemt de waterkwaliteit snel af tijdens droge periodes, wat risico’s vormt voor de gezondheid. Vooral het speelwater Beljaart Buiten, de kanovijver, de eendjesvijver en vijvers west II zijn hier kwetsbaar voor.

Hitte

Het aantal dagen waarop het warmer is dan 30°C neemt toe. Deze tropische warmte komt nu gemiddeld een paar dagen per jaar voor in Dongen. In 2050 zal dat toenemen tot gemiddeld enkele tropische weken per jaar. Vooral het bedrijventerrein Tichelrijt is gevoelig voor hitte. Dat komt vooral doordat daar weinig groen is en veel verharding. Ook is gebleken dat om dezelfde reden veel schoolpleinen in Dongen behoorlijk opwarmen. Uit de stresstest blijkt dat de landelijke gebieden en landelijke kernen veel minder gevoelig zijn voor hitte: door het groen van de omliggende landbouwgebieden is het daar een stuk koeler.

Overstromingen

In de gemeente Dongen zijn twee gebieden die kunnen overstromen, maar de kans daarop is niet zo groot. Dat zijn het gebied ten westen van de Lage Ham en het bedrijventerrein de Tichelrijt. Bij een overstroming kan de waterstand hier stijgen tot 1,5 meter.

Overzichtskaart

De overzichtskaart hieronder toont de belangrijkste kwetsbare locaties in de gemeente Dongen:

  • Geel: In de gele gebieden nemen opbrengsten van gewassen af.
  • Rood: Rode gebieden zijn kwetsbaar voor hittestress.
  • Blauw: Blauwe wegen worden onbegaanbaar door hevige neerslag.
  • Groen: In groene gebieden is een klein risico op overstroming.

Overzichtskaart.png

Vervolg

Na de klimaatstresstest start de gemeente Dongen met een risicodialoog. Daarvoor voert ze gesprekken met verschillende partijen in de gemeente, zoals de woningcorporatie, wijk- en dorpsraden, bedrijven en inwoners. Met deze dialoog wil de gemeente onderzoeken of de kwetsbaarheden overeenkomen met de werkelijke situatie. Daarnaast bespreekt ze met alle partijen waar maatregelen nodig en mogelijk zijn. De dialoog is ook bedoeld om het bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Want de gemeente kan deze opgave niet alleen oplossen. Ze heeft de betrokkenheid van inwoners nodig om de gemeente klimaatbestendig te maken.

Toegevoegd: 19 juni 2020

Sluiten