Regenwaterriolering als ondergrondse waterton

Naar het overzicht

Regenwaterriolering als ondergrondse waterton

Door een veranderend klimaat hebben we last van extreme droogte en wateroverlast door hoosbuien. Slim gebruik van bestaande middelen kan gemeentes helpen om zuiniger te zijn met grondwater. Regenwaterrioleringen kunnen bijvoorbeeld dienst doen als regenwaterreservoirs, ontdekten Waterschap De Dommel en de gemeente Haaren.

Ondergrondse regenton Haaren_foto gemeente Haaren.jpg
Foto: gemeente Haaren

Gemeentes in Nederland leggen steeds vaker regenwaterrioleringen aan, waarbij het afvalwater gescheiden wordt van het regenwater. Het water uit de regenwaterriolering wordt geloosd op het lokale oppervlaktewater om de waterzuivering te ontzien. Omdat de buizen voor regen diep onder de grond liggen en het oppervlaktewater hoger ligt, blijft er veel water in de buizen liggen. Het is puur regenwater waar niemand iets mee doet. De gemeente Haaren gebruikt deze ondergrondse watertonnen sinds kort voor de bewatering van gemeentelijk groen.

Volgens Jeroen van Baren, adviseur riolering en water bij de gemeente Haaren, is de proef met deze vorm van bewatering geslaagd. Jonge bomen moeten om de paar dagen water krijgen. Normaal gesproken gebruikte de gemeente daar grondwater voor, nu putten ze uit de voorraad in het regenwaterstelsel. De gemeente Haaren bestaat uit vier dorpen, die allemaal een regenwaterriool hebben. In elk dorp is bij een volgelopen rioolstelsel enkele honderden kubieke meters regenwater beschikbaar voor bewatering. Dat scheelt niet alleen veel grondwater, maar ook veel traktor-kilometers bij het bewateren. In de gemeente is er namelijk maar 1 grondwaterbron, waardoor de groenbeheerders veel heen en weer rijden.

Door de aanhoudende droogte is de voorraad regenwater per dorp binnen een aantal dagen op en schakelden ze weer over op grondwater. Maar zodra volgende grote bui gevallen is, vult de ondergrondse regenton zich snel weer.

Van Baren heeft de proef met het gebruik van regenwater uit het rioolstelsel inmiddels gedeeld op sociale media. Andere gemeentes reageerden positief. De gemeente Meijerijstad heeft het idee al overgenomen, de gemeente Vught heeft interesse getoond en Waterschap De Dommel heeft gesprekken met de gemeente Valkenswaard om deze methode ook toe te passen.

Toegevoegd: 6 oktober 2020

Contact

Jeroen van Baren
gemeente Haaren
J.v.Baren@haaren.nl

Sluiten