Kansen voor klimaatadaptatie bij renovatie Annawijk Helmond

Naar het overzicht

Kansen voor klimaatadaptatie bij renovatie Annawijk Helmond

Een grondige renovatie van de Annawijk in Helmond biedt ook kansen voor klimaatadaptatie. Gemeente, woningcorporatie, welzijnsorganisatie en bewoners werken er samen aan een groene, leefbare wijk.

Bewoners die zelf de spel- en speelaanleidingen kiezen.jpeg
Foto: gemeente Helmond

“Meer groen in de wijk zorgt voor betere regenwaterinfiltratie, vergroot de biodiversiteit en vermindert hittestress”, vertelt Renske Proost, projectmanager stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Helmond. Planten geven zuurstof en een groene omgeving nodigt uit tot spelen, bewegen en ontmoeten. Genoeg redenen voor de gemeente om ruimte te creëren voor bomen en planten in de Annawijk.

Aandachtswijk

“Deze volkswijk is ook een aandachtswijk”, aldus Proost. De buurt bestaat voor een groot deel uit sociale huurwoningen en relatief veel woningen voor sociaal-maatschappelijke opvang. De opwaardering van de wijk zal daarom op drie manieren plaatsvinden: het opknappen van de openbare ruimte en integreren van klimaatadaptieve maatregelen, de renovatie van huurwoningen en het ontwikkelen van een welzijnsprogramma voor bewoners.

Resultaten

De aanpassingen aan de openbare ruimte gebeuren in overleg met de bewoners. De gemeente heeft gezocht naar mogelijkheden voor meer regenwaterinfiltratie en het verminderen van hittestress. Zo legde ze parkeerplaatsen aan met grasbetontegels en zijn plantvakken gecreëerd waar eerder tegels lagen. Twintig bomen moesten gerooid worden omdat ze geen toekomstverwachting hadden. Daarvoor in de plaats heeft de gemeente veertig nieuwe bomen geplant met meer groeiruimte.

Bij de aanleg van de nieuwe beplanting is rekening gehouden met seizoensbloei om de biodiversiteit te vergroten. De groene plekken in de wijk zijn voorzien van bankjes en speelelementen om spelen en ontmoeten te stimuleren.

Leerpunten

  • Goed contact tussen bewoners en de woningcorporatie is heel belangrijk. De woningcorporatie zorgt ervoor dat de huurwoningen energiezuiniger worden, maar heeft weinig in te brengen in de buitenruimte. De tuinen van de meeste huurwoningen zijn betegeld en het blijkt moeilijk om bewoners te motiveren hun tuinen te vergroenen. De gemeente Helmond biedt aan om de trottoirs te voorzien van beplanting, als de bewoners daarvoor een meter van hun voortuin willen inleveren. 70% van de bewoners moet daarmee instemmen om een groene stoep te realiseren. In dat geval zal de woningcorporatie ter compensatie ook hagen aanplanten.
    Het voorstel ligt nu bij de bewoners. De woningcorporatie speelt een belangrijke rol in de bemiddeling met bewoners over deze kwestie. Het is dus belangrijk dat de beide partijen op goede voet staan met elkaar om vergroening mogelijk te maken.
  • Welzijnswerkers spelen ook een rol in het realiseren van groene voortuinen. Er is subsidie voor groene tuinen beschikbaar via de provincie, maar er is niet veel animo voor, aldus projectmanager Proost. Bewoners zijn sceptisch over het onderhoud van een tuin vol planten. Communicatie en voorlichting zijn essentieel. Door de coronacrisis is het momenteel moeilijker om dit van de grond te krijgen omdat er geen direct contact mogelijk is.
  • Volgens Proost is het heel erg belangrijk om bewoners in alle stadia van de renovatie te betrekken. “Loop met bewoners door de wijk, ontdek wat hun wensen zijn. Parkeren bleek heel belangrijk, maar de wens van de gemeente is minder verharding. We leggen niet meer parkeerplaatsen aan dan nodig is. Hoe los je dat samen op? Het is belangrijk om goed uit te leggen waarom je bepaalde dingen wel of niet doet. Uiteindelijk vragen bewoners zelf ook om meer kleur en meer bomen”.

Toegevoegd: 18 november 2020

Contact

Renske Proost
gemeente Helmond
R.Proost@helmond.nl

Sluiten