Samenwerking in Noordoost-Brabant levert nieuwe klimaatatlas op

Naar het overzicht

Samenwerking in Noordoost-Brabant levert nieuwe klimaatatlas op

Verschillende Brabantse gemeenten langs de A50 in Noordoost-Brabant hebben samen de Klimaatatlas As50+ ontwikkeld. Met deze klimaatatlas kun je in dit gebied zoeken naar mogelijke gevolgen van extreem weer klimaatverandering.

Hoe kwam de klimaatatlas tot stand?

Onder de naam As50+ werken  partijen samen aan het waterbeheer in dit gebied rond de A50. De gemeenten die hebben meegewerkt zijn Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. Ook het waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water maken deel uit van de samenwerking. Een aantal van de gemeenten had al een stresstest laten uitvoeren. De resultaten van deze stresstests hebben ze gebruikt om een klimaatatlas voor de regio te maken. Het kwam goed uit dat de gemeente Oss al een klimaatatlas had. Deze hebben ze kunnen uitbreiden voor de regio.

Wat is het doel van de klimaatatlas?

De Klimaatatlas As50+ heeft meerdere doelen. De klimaatatlas is allereerst bedoeld als hulpmiddel voor professionals. Bijvoorbeeld om een risicodialoog te voeren of een uitvoeringsagenda op te stellen. Professionals kunnen de klimaatatlas ook gebruiken om verschillende maatregelen te onderzoeken of om te bepalen hoe urgent ze zijn. Welke plekken zijn kwetsbaar voor extreme buien? Waar moet je nu al maatregelen nemen? De atlas draagt daarnaast bij aan bewustwording bij bewoners en ondernemers: wat zijn mogelijke gevolgen van klimaatverandering, wat kan je daar zelf aan doen? Als je je hier bewust van bent, zal je zelf eerder maatregelen nemen om risico’s te verminderen.

Hoe werkt de klimaatatlas?

De atlas bestaat uit themakaarten, gebiedskenmerken en een overzichtskaart. Per themakaart zijn er verschillende kaartlagen die je kunt bekijken. In de atlas vind je de themakaarten hevige neerslag, droogte, hitte en overstromingen. Bij het thema ‘hevige neerslag’ kun je bijvoorbeeld opzoeken welke panden kwetsbaar zijn voor overstromingen met de kaartlaag ‘kwetsbare panden’. Ook kun je kaarten met gebiedskenmerken bekijken: hoogte en landgebruik. Daarmee kun je opzoeken welke belangrijke wegen laag liggen en daardoor kwetsbaar zijn voor overstromingen.

Leerpunten

Bij het maken van de klimaatatlas kwam naar voren dat je heel lang over uitgangspunten en details van stresstesten kunt praten. Maar het is beter om te beginnen met kennis die je al hebt of kennis waar je makkelijk aan kunt komen. Buig je daarna samen over de kaarten en voer het gesprek. Dat levert je al veel inzichten en informatie op, ook om kaartbeelden op termijn nog beter te kunnen maken. 

Contact

Frank Geenen en Tim Verhagen
water@oss.nl

Sluiten