Landschapszone De Tuinderij vangt al het regenwater op van nieuwe wijk

Naar het overzicht

Landschapszone De Tuinderij vangt al het regenwater op van nieuwe wijk

Tussen Zundert en Klein Zundert is een natuurgebied aangelegd: Landschapszone De Tuinderij. Het doel was om de kwaliteit van het landschap te verbeteren en om regenwater op te vangen. De Tuinderij is ook een nieuwe woonwijk in aanbouw: al het regenwater uit deze wijk zal in het natuurgebied worden opgevangen. Daarnaast wordt deze plek al gebruikt door bewoners om te wandelen, te joggen en te recreëren.

Zundert 5

Wat was de aanleiding van dit project?

De gemeente Zundert is van plan om ongeveer tweehonderd woningen te laten bouwen in de nieuwe woonwijk De Tuinderij. De grond hiervoor moest gecompenseerd worden met nieuwe natuur. Daarvoor is Landschapszone De Tuinderij aangelegd. Doordat het een nat natuurgebied is, sluit het ook aan op Kleine Beek, een Ecologische Verbindingszone die verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. Het nieuwe stukje natuurgebied loopt over in de nieuwe woonwijk via meerdere groene uitlopers.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Het natuurgebied is ontworpen met als doel om al het regenwater dat in de nieuwe woonwijk valt op te vangen en te laten infiltreren. Doordat de wijk hoger komt te liggen zal het water makkelijk wegstromen naar het natuurgebied. Zo kan het geen overlast geven in de wijk. In de wijk zijn dus geen ondergrondse leidingen voor regenwater. Schoon regenwater en vuil afvalwater komen hier dus ook niet samen in een gemengd riool. Hiermee wil de gemeente Zundert klimaatbestendiger worden in de toekomst en het klimaatbewustzijn onder bewoners vergroten.

Zundert straat

Goed beheer

Om ervoor te zorgen dat dit nieuwe systeem om regenwater bovengronds af te voeren goed werkt, is het nodig dat de openbare ruimte goed beheerd wordt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de straten goed geveegd moeten worden zodat het regenwater via goten in het midden van de rijbaan naar de groene uitlopers kan stromen. Verder is er veel waterdoorlatende verharding in de wijk, zoals de parkeerplaatsen. Daardoor kan veel regenwater infiltreren op de plaats waar het valt.

Spuwertje voor bewoners

Doordat er geen regenwaterriool in de wijk is, zullen bewoners ervaren dat ze het regenwater op hun eigen terrein op een andere manier af moeten voeren dan in gewone buurten. Bewoners zullen merken dat ook regenwater op hun eigen terrein bovengronds naar de straat wordt afgevoerd. Maar in veel gevallen kan dit niet, omdat het niet mogelijk is een hoogteverschil te creëren om het water te laten wegstromen. Dit is vaak het geval bij regenwater dat van het dak stroomt aan de achterkant van de woningen. De gemeente heeft dit opgelost door een spuwertje aan te leggen aan de rand van de voortuin. Via een ondergrondse leiding wordt regenwater van het dak naar het spuwertje gevoerd dat het water op de openbare weg ‘spuwt’.

Zundert 7

Leerpunten

Uit dit project blijkt dat je voor de ontwikkeling van klimaatrobuuste wijken en gebieden sturing en een vasthoudende overheid nodig hebt. Ontwikkelaars investeren namelijk niet graag in een onbekende methode waarbij ze de kopers, die meestal niet direct vragen om klimaatrobuuste oplossingen, eerst moeten overtuigen van de voordelen. De financiële impuls van waterschap Brabantse Delta en de vasthoudendheid van gemeente en waterschap waren daarom essentieel om de ontwikkelaar ervan te overtuigen de nieuwe wijk aan te leggen zonder regenwaterriool.

Toegevoegd: 11 januari 2023

Contact

Marnix van Andel
Gemeente Zundert
m.van.andel@zundert.nl

Sluiten