Tilburg vervangt 38.000 m2 verharding door groen in de wijk Het Zand

Naar het overzicht

Tilburg vervangt 38.000 m2 verharding door groen in de wijk Het Zand

Tussen 2018 en 2020 heeft de gemeente Tilburg in de wijk Het Zand de Tobias Asserlaan en straten in de omgeving van Winkelcentrum Westermarkt opnieuw ingericht. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente ervoor zorgen dat Het Zand een gastvrije en gewilde woonwijk wordt. Tegelijk heeft ze de wijk klimaatbestendiger gemaakt door regenwater af te koppelen en de openbare ruimte te vergroenen.

Afbeelding Tobias Asserlaan

Wat was de aanleiding voor de nieuwe inrichting?

De straten die opnieuw zijn ingericht liggen tussen Winkelcentrum Westermarkt, het Westerpark, de Wandelboslaan en de Postelse Hoeflaan. De rioolaansluitingen in deze straten waren aan vervanging toe. En door de nieuwe inrichting sluiten de straten nu mooi aan bij de Westermarkt aan de Statenlaan die kort ervoor was opgeknapt. Zo is de wijk direct verbonden met het winkelgebied.

Inloopavond voor bewoners

De gemeente heeft samengewerkt met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV om een ontwerp voor de wijk te maken. De gemeente heeft ook de bewoners bij dit project betrokken, onder andere door een inloopavond voor hen te organiseren. Tijdens deze avond werd het eerste ontwerp voor de wijk gepresenteerd. De reacties van de dertig aanwezige bewoners heeft de gemeente gebruikt om het ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeftes.

Resultaten

Het project heeft verschillende resultaten opgeleverd:

  • Er is 38.000 m2 aan verharding vervangen door groen. Dat is ongeveer zo groot als vijf voetbalvelden.
  • Er zijn 550 rioolaansluitingen vervangen.
  • De regenwaterafvoeren op daken zijn afgekoppeld van het riool. Dit regenwater stroomt voortaan via de stoep naar lagergelegen groenstroken.
  • Via de stoepen kan het regenwater ook infiltreren. Daarvoor heeft de gemeente drie verschillende soorten verharding gebruikt. En als infiltratie bij een extreme bui niet mogelijk is, dan stroomt het water via straatkolken naar het riool.
  • Tot slot heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk was om bestaande bomen in het nieuwe ontwerp te houden. Dit bleek niet altijd te kunnen. Veel bomen moesten gekapt worden. Daarvoor zijn wel veel nieuwe bomen teruggeplaatst.

Project duurde langer dan gepland

Het project heeft veel langer geduurd dan vooraf was gepland. Een van de oorzaken was corona. Ook was er in de planning geen rekening gehouden met een besluit door het college van wethouders over het kappen van bomen. Verder zorgde een onverwachte maatregel om bodemverontreiniging door PFAS tegen te gaan voor vertraging. En er werd asbest aangetroffen in de kit van verbindingsstukken voor ondergrondse leidingen. 

PMWP-subsidie

Dit project is tot stand gekomen dankzij een PMWP-subsidie van de provincie Noord-Brabant. Deze subsidie was bedoeld voor projecten die bijdragen aan robuuste en toekomstbestendige watersystemen in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden.

Toegevoegd: 15 mei 2023

Contact

Petra Mackowiak
Gemeente Tilburg
petra.mackowiak@tilburg.nl

Sluiten