Land van Cuijk richt samen met bewoners de Bocstraat waterrobuust in

Naar het overzicht

Land van Cuijk richt samen met bewoners de Bocstraat waterrobuust in

Lange tijd was de Bocstraat in Boxmeer kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom heeft de gemeente Land van Cuijk in 2020 en 2021 de Bocstraat klimaatbestendig ingericht. Door de maatregelen kan overtollig regenwater voortaan afstromen naar een groenstrook met een wadi. De nieuwe bermen met kruiden en bloemen trekken allerlei insecten aan, wat goed is voor de biodiversiteit.

Bocstraat - Wadi
Afbeelding: aangelegde wadi in de Bocstraat

Wat was de aanleiding voor dit project?

De vroegere Bocstraat was stenig en er groeide maar weinig groen. De weg was breed waardoor auto’s er vaak hard reden, wat fietsers, voetgangers en spelende kinderen een onveilig gevoel gaf. In 2017 bleek uit berekeningen van adviesbureau TAUW dat de Bocstraat ook kwetsbaar was voor een regenbui van ongeveer 60 mm per uur. Daarom besloot de gemeente de straat opnieuw in te richten.

Verticale permeo’s

In de nieuwe groenstrook zijn verticale permeo’s geplaatst: infiltratiebuizen in de grond die regenwater kunnen opvangen. Daarnaast heeft de gemeente de rijbaan versmald om de verkeersveiligheid te verbeteren en een speelse wadi aangelegd om regenwater op te vangen. Verder heeft ze de grasbermen vervangen door kruiden- en bloemrijke bermen die vlinders, bijen en andere insecten aantrekken.

Bewoners betrokken via storymap

Dit project werd uitgevoerd tijdens corona, toen het niet mogelijk was om fysiek af te spreken. De gemeente heeft daarom een storymap gebruikt om de bewoners stap voor stap mee te nemen in het project. De storymap gaf bewoners informatie over de aanleiding van het project, de uitgangspunten, de oude en de nieuwe situatie, en de planning. Via deze storymap konden ze ook ideeën aanleveren en reacties geven.

Gemeentevergoeding

Bewoners van ongeveer acht woningen hebben met hulp van een aantrekkelijke gemeentevergoeding hun regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool. Hun regenwaterafvoer is aangesloten op de infiltratiebuis in de straat die parallel aan de Bocstraat loopt. De bewoners konden kiezen uit twee opties:

  1. Zelf het regenwater afkoppelen en dan een bijdrage ontvangen van €20,- per vierkante meter.
  2. De werkzaamheden kosteloos laten uitvoeren door de gemeente. 

Toegevoegd: 29 juni 2023

Contact

Zoë Koelma
Gemeente Land van Cuijk
Zoe.koelma@landvancuijk.nl

Sluiten