Land van Cuijk pakt overlast aan van hoosbuien in de buurt van Weijerpark

Naar het overzicht

Land van Cuijk pakt overlast aan van hoosbuien in de buurt van Weijerpark

Straten in de omgeving van het Weijerpark in Boxmeer zijn kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom heeft de gemeente Land van Cuijk in 2019 en 2020 verschillende maatregelen genomen: er is meer groen bijgekomen, er zijn wadi’s aangelegd, en huizen en straten zijn van het riool afgekoppeld. Het resultaat: een groenere, klimaatbestendigere omgeving.

Wadi en goot Boxmeer
Fotograaf: Cyclomedia

Wat was de aanleiding van dit project?

In 2016 hadden veel straten in de buurt van het Weijerpark te maken met wateroverlast. Die werd vooral veroorzaakt door regenwater dat onder de grond werd aangevoerd uit hoger gelegen gebieden. Omdat de riolering al dat water niet aankon, verzamelde het zich op straat bij de kruising tussen de Cornelis Trompstraat, de Elzenstraat en Uitleg. De riolen vergroten was geen oplossing. Er zou dan bij hoosbuien juist nog meer regenwater aangevoerd worden. Daarom moest er een bovengrondse oplossing komen om het water af te voeren naar het Weijerpark. Daarvoor zijn de wegen in het hele gebied opnieuw ingericht. 

Welke maatregelen zijn er genomen?

Om de buurt klimaatbestendiger te maken, heeft de gemeente onder meer het volgende gedaan:

  • De straat Uitleg is opnieuw bestraat en er is een robuuste goot in de weg aangebracht. Deze stroomt af op een wadi.
  • De Cornelis Trompstraat in de richting van de Elzenstraat is afgesloten voor auto’s. Dit heeft de gemeente gedaan na overleg met de bewoners. Verder is de straat opnieuw bestraat en er is een sloot aangelegd die afstroomt naar het Weijerpark.
  • Aan de Elzenstraat is een nieuw park aangelegd met een waterberging. Ook zijn er wadi’s aangelegd. Via een speciale goot kunnen deze wadi’s 1000 kubieke meter aan regenwater opvangen. De wadi’s voeren het water af naar het Weijerpark. Ook zijn er twee permeo’s geplaatst. Dat zijn infiltratiebuizen in de grond die ervoor zorgen dat het water sneller wegloopt.
  • Er zijn zoveel mogelijk straten en woningen in de omgeving van het riool afgekoppeld. Ook de parkeerplaats van een zorginstelling stroomt nu af op een wadi.

Wat zijn de resultaten?

Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het doel hiervan was om de omgeving te beschermen tegen hoosbuien tot 60 millimeter per uur. Dat dit gelukt is, komt voor een belangrijk deel omdat de communicatie tussen de gemeente en de buurt goed was. Er zijn bijvoorbeeld verschillende bewonersavonden georganiseerd. Ook konden bewoners hun ideeën inbrengen over het ontwerp. Verder heeft dit project geleid tot de volgende resultaten:

  • Het regenwater van de Uitleg wordt via een roostergoot opgevangen in verschillende wadi’s. Daardoor is goed zichtbaar voor bewoners hoe het water naar het Weijerpark wordt afgevoerd. Sinds de werkzaamheden heeft de Uitleg nog niet onder water gestaan. Ook tuinen en huizen hebben nog geen wateroverlast gehad.
  • Door het nieuwe groen zijn de straten mooier geworden.

 Toegevoegd: 5 juli 2023

Contact

Zoë Koelma
Gemeente Land van Cuijk
Zoe.koelma@landvancuijk.nl

Sluiten